gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2018.10
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3. 31
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Talajvízkút létesítésének engedélyezése
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelű verziója ingyenesen letölthető innen. 

Talajvízkút létesítésének engedélyezése

 1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

 Jegyző

 2. A hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe

 Budaörs közigazgatási területe.

 3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

 - 1 példány kérelem

- 1 példány (Országos Névjegyzékben szereplő jogosult tervező által készített) engedélyezési tervdokumentáció, amely tartalmazza:

- a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2. sz. melléklet I/B. adatlapját kitöltve,

- helyszínrajzot, ami feltünteti a tervezett létesítményt és az érintett területek helyrajzi számát és határoló vonalát

- műszaki leírást

- a 72/1996. (V.22.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülésére vonatkozó nyilatkozatot.

 4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 5.000 Ft

 5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint - parti szűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül - kizárólag a talajvíz felhasználásával működik a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges.

Talajvízkút engedélyezésének feltétele:

a) a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető elhelyezése, továbbá

b) ivóvízigény kielégítését szolgáló kút esetén a közegészségügyi követelmények érvényre juttatása.

A kérelmeket az alábbi módokon lehet eljuttatni a Városépítési Iroda részére:

Személyesen a Budaörsi Polgármesteri Hivatal 235. vagy 237. számú irodájában.

E-mailen a varosepites@budaors.hu e-mail címre küldve.

Faxon a +36 23/447 891 faxszámra.

 6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási cím és nyitvatartási idő

 Budaörsi Polgármesteri Hivatal

 Műszaki Ügyosztály

 Városépítési Iroda

 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

 Ügyfélfogadás:

 Hétfő: 13.00-18.00

 Szerda: 8.00-12.00, és 13.00-16.00

 Péntek: 8.00-12.00

 7. Az az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

-

Ügyintézési határidő: 21 nap

Fellebbezési határidő: 15 nap

 8. Formanyomtatványok listája

KÉRELEM 500 M3/ÉV MENNYISÉGIG TERJEDŐ, HÁZI VÍZIGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ, KIZÁRÓLAG TALAJVÍZ FELHASZNÁLÁSÚ KÚT LÉTESÍTÉSÉHEZ,HASZNÁLATBAVÉTELÉHEZ, MEGSZÜNTETÉSÉHEZ

 9. Igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 -

 10. Az az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27028.291150

A jegyző a létesítmény átalakítását, megszüntetését vagy meghatározott módon történő használatát hivatalból is elrendelheti, ha a jogellenes vagy káros létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi.

Az engedély kérelemre vagy hivatalból módosítható vagy visszavonható, ha megváltoztak azok a körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgáltak.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26350.286239

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.290128

Az ügyfelet megillető jogok:

- törvény előtti egyenlőség, az ügyek megkülönböztetés és részrehajlás nélküli intézése,

- tisztességes ügyintézéshez, határidőben hozott döntéshez való jog

- anyanyelv használatának joga,

- kérelem előterjesztése, és ennek visszavonásához való jog,

- kérhető a személyes adatok zártan kezelése,

- nyilatkozattétel, vagy ennek megtagadása,

- iratbetekintés – ügyfélfogadási időben, ennek során másolatkérés, kivonatkészítés – 100 Ft/oldal illeték lerovása mellett. A másolatot a hatóság kérésre hitelesíti.

- személyes vagy képviseleti részvétel,

- jogorvoslathoz való jog,

- jogszabályban meghatározott esetekben költségmentességhez való jog.

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

- az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza