gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  19°C, 12.96 km/hNyugati szél, gyengén felhős
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2017.07
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. 1
 7. 2
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 1. 10
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 1. 17
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 1. 24
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 28
 6. 29
 7. 30
 1. 31
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Közoktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázata
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Hátrányos szociális helyzetű, jól tanuló 7-8 osztályos budaörsi diákok számára írt ki ösztöndíjpályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 2017/2018. tanévre vonatkozóan. A pályázatot 2017. szeptember 1. és szeptember 30-a között lehet benyútani.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 2017/2018. tanévre vonatkozóan kiírja a

 

Közoktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázatát

 

 

 

A pályázatra az

 

 • az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező,   
 • hátrányos szociális helyzetű

 

tanuló jelentkezhet, aki az általános iskola 7-8 évfolyama, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, amennyiben az előző tanév folyamán

 • tanulmányi átlaga általános iskolai tanulók, a gimnáziumban tanulók, valamint az érettségit adó képzésben részt vevő tanulók esetében 4,60-5,00 között, szakképzésben résztvevő tanulók esetében 4,20-5,00 között volt vagy
 • országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el.

 

További információ fellelhető és a szükséges dokumentumok letölthetők a www.budaors.hu honlapról vagy átvehetők személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

 

 

A pályázat benyújtható 2017. szeptember 01. és 2017. szeptember 30. napja között

 

 

 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) Szociális és Egészségügyi Irodáján, I. em. 103. szobában, a pályázati adatlapon szereplő kötelező mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani.

További információ kérhető a (23) 447 928 telefonszámon

 

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj havi összege megegyezik a pályázat meghirdetésének évében érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének 10%-ával (2017-ben 12750 Ft), megállapítása a tanév szorgalmi időszakára 10 hónapra, utalása folyószámlaszámra történik.

 

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 • tanulmányi jogviszony igazolása,
 • a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata (2017. júniusi dátumú bizonyítvány),
 • a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító iratok másolata,
 • az osztályfőnök támogató javaslata
 • a szülő(k) munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző havi (2017. 08. havi) nettó jövedelemigazolása (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, nyugdíj, stb.), jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi Kirendeltség) igazolása (álláskeresési járadék), alkalmi munkából élők esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: a lezárt adóévről NAV igazolás és nyilatkozat a 2017. év 01-08. havi nettó jövedelemről havi bontásban;
 • különélő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági vagy gyámhatósági döntés;
 • 16. életévet betöltött testvér esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2017. október 31-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat:

-       a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;

-       az ösztöndíj elbírálása tanulmányi eredmény, valamint szociális rászorultság alapján történik,

-       pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 210%-át (jelenleg: 59850 Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 230%-át (jelenleg: 65550 Ft).

 

A döntésről a Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 munkanapon belül, írásban értesíti a pályázókat.

 

Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.

 

A közoktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázatának jogszabályi hátteréül a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) rendelete szolgál.

 


Kapcsolódó dokumentumok:

2017-05-19 15:34

Vissza