gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  21°C, 12.96 km/hNyugati szél, közepesen felhős
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Civil szervezetek elszámolása önkormányzati támogatással
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Támogatott civil szervezet a cél megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. február 28-ig köteles elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról és ezzel együtt szakmai, szöveges beszámolóját is leadni
A támogatásról a Támogatott nevére szóló számlával, vagy felhasználást igazoló eredeti pénzügyi bizonylattal, ezek hitelesített, záradékolt másolatával és egy rövid, szakmai szöveges beszámolóval kell elszámolni a Polgármesteri Kabinet felé.
Záradékolás: Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy a "ÖNKSZ-2017- ....... számon rögzített szerződés terhére elszámolva", és megjelölni az elszámolni kívánt összeget.
Hitelesítés: a záradékolt számlamásolatra rá kell vezetni: "az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat" és a képviselő aláírását dátummal.
Mindkét esetben a támogatott aláírása és dátum is szükséges. Az elszámoláshoz csatolni kell egy számlaösszesítő elszámoló lapot.
Támogatott köteles az elszámolásban bemutatni a pályázatában előírt és vállalt 10%  saját forrás/ önrész felhasználását.
Az elszámolásban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.  Támogatási időszak: 2017. március 1 - 2018. február 15.
A támogatás felhasználásánál tilos olyan számla befogadása, amelyet a civil szervezet alapítója, képviseletére jogosultja, ezek közeli hozzátartozója, valamint az általuk alapított vagy ő tulajdonosi részesedésükkel működő jogi személy állított ki.
Egyéb részleteket és kitételeket az aláírt támogatási szerződés tartalmazza.
Elszámolásokkal kapcsolatban további információ kérhető: Géczy-Gaál Szilvia tel: 23/414-818, gaal.szilvia@budaors.hu<mailto:gaal.szilvia@budaors.hu>


2017-06-14 08:21

Vissza