gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  21°C, 12.96 km/hNyugati szél, közepesen felhős
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
A képviselő-testületi ülésen történt
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Továbbra is az eddigi üzemeltető működteti majd a Szabadság úton lévő benzinkutat, de a kiszolgáló épületet fel fogják újítani – derült ki többek között a képviselő-testület 2017. június 21-én tartott ülésén.

A napirend előtti hozzászólások elején Wittinghoff Tamás polgármester számolt be arról, hogy a kijelölt bizottság elbírálta a Szabadság úti benzinkút üzemeltetésére és fejlesztésére kiírt pályázatot, amellyel kapcsolatban a Fidesz-frakciónak az volt korábban a kérése, hogy akár a jogszabályokat is figyelmen kívül hagyva, pályáztatás nélkül nyilvánítsák nyertesnek a jelenlegi üzemeltetőt. A képviselő-testület természetesen kiírta és lebonyolította a pályázatot. Kiderült, hogy mindenféle manipuláció nélkül is a jelenlegi üzemeltető adta a legjobb ajánlatot, így továbbra is ők működtethetik a létesítményt. Ráadásul építeni fognak egy, a jelenleginél sokkal szebb és modernebb kiszolgáló épületet és a bérleti díj is magasabb lesz, mint eddig. Bebizonyosodott tehát most is – húzta alá a polgármester –, hogy a tisztességes eljárás szolgálja a város valódi érdekeit.

 

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) ezt követően az Egészségügyi Központ kapcsán érdeklődött arról, hogy lassan egy év elteltével hogyan áll a közbeszerzési eljárás.
Wittinghoff Tamás rámutatott, hogy csak novemberben telik le az egy év. Majd közölte: három pályázó nyújtott be ajánlatot, mindhárom megfelel az előírásoknak, így most kezdődik meg velük a versenytárgyalás. Hangsúlyozta: minden a jogszabályi előírások, és az önkormányzat előzetes tervei szerint zajlik, nincs semmilyen csúszás, miközben az átmeneti üzemeltetés a korábbinál magasabb színvonalon zajlik, így például a fizikoterápiás szolgáltatás is. Az átmeneti időszak alatt ráadásul a gyermekortopédia szakellátási központ lett, amely már nem csak Budaörsöt látja el.

 

Ezt követően Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) hiányzó frakciótársa, dr. Tóth Ferenc nevében tett fel kérdéseket. Tolmácsolta, hogy a Kikelet utca lakói feleslegesnek ítélik utcájukban a fekvő rendőröket, mert azokon a régi autók csak hangosan tudnak áthaladni, az újakat pedig féltik, hogy kárt szenvednek. Emiatt felvetették, hogy jobb lenne virágládákkal megoldani a forgalomcsillapítást. Illetve érdeklődött, hogy a szervizút folytatása mikorra valósulhat meg.

Wittinghoff Tamás és Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető válaszából azonban az derült ki, hogy éppen a korábbi lakossági kérések miatt építették ki a fekvő rendőröket, úgy, hogy a várható problémákra előre felhívták a figyelmet, de a lakók ragaszkodtak ehhez a megoldáshoz. Az ügyosztályvezető meglátása szerint a mostani panaszosok valószínűleg nem a helyben lakók közül kerülnek ki, hanem azok kifogásolják a megoldást, akiknek kellemetlen, hogy nem tudnak olyan nagy sebességgel hajtani az utcán, mint korábban. A szervizútról szólva elmondta, hogy az előkészítési, engedélyezési fázisban van, így remélhetőleg 2018-ban meg fog valósulni.

Becz György kérte még, hogy a Kesjár Csaba Általános Iskola előtti üveggyűjtőt helyezzék át, mert a törött üvegek miatt az balesetveszélyes. Ennek kivizsgálására ígéretet tett az ügyosztályvezető. Emellett Becz György dr. Tóth Ferenc nevében érdeklődött arról is, hogy a Babér utcai járdaépítésre mikor kerülhet sor.

Lőrincz Mihály utóbbival kapcsolatban kifejtette: a járdaprogramot évről évre folytatja az önkormányzat, a Babér utca a 2017 éviben nem szerepel, de a 2018-19-es évben várhatóan megépítik. Ugyanakkor – mint Wittinghoff Tamás polgármester rámutatott –, mindez nagyban függ attól, hogy hogyan alakul a város költségvetése, hiszen mint köztudott, az állam 2,1 milliárd forintot vont el a várostól, amellyel kapcsolatban a héten várható bírósági döntés.

 

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) három témában kért tájékoztatást: a Hegyalja utca Kecskekő utca felőli végén tapasztalható közlekedési anomália megoldásáról érdeklődött, illetve a Máriavölgyi játszótérnél szükséges közlekedési tábla kihelyezéséről, valamint ugyanitt, a térfigyelő kamerák vitatott pozíciójával kapcsolatban. Egyúttal örömének adott hangot, hogy a körzetében szépen virágoznak a körforgalmakba ültetett növények, és kérte, hogy ezt a város többi részén is hasonló módon oldják meg.

Lőrincz Mihály tájékoztatása szerint a szóban forgó forgalomtechnikai eszközöket a BTG megrendelte, és rövid időn belül kihelyezik. A térfigyelő kamerák állását a rendőrséggel egyeztették és mint kiderült, a kamerák nem állandó szögben állnak, távolról egy joystickkel mozgathatók, forgathatók.

 

Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) megköszönte, hogy a Csicsergő óvoda melletti vízaknát a Műszaki Ügyosztály kérésére rövid időn belül kijavította.  Elmondása szerint többen megkeresték azzal kapcsolatban is, hogy miután a Nefelejcs utca – Farkasréti utca, valamint a Naphegy és a Farkasréti utcák kereszteződésében is körforgalom kialakításáról döntött korábban a képviselő-testület, mikorra várható ezek kiépítése.

Wittinghoff Tamás polgármester arról tájékoztatta, hogy a tervek elkészültek, az engedélyek megvannak, a beruházás elindulása csak pénz kérdése.

 

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról számolt be, hogy a Virágos Budaörsért pályázat kapcsán megtörtént a helyszínek bejárása, a díjazottakra június 25-én tesznek javaslatot.

Ismételten kérte, hogy a Herman Ottó Iskola futópályáján elkopott felfestést javíttassa ki a hivatal. Emellett több lakótelepi felújításról is érdeklődött. Lőrincz Mihály arról tájékoztatta, hogy a lakótelepi utak, járdák felújítására kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg zajlik, és a munkálatokat várhatóan júliusban és augusztusban el is végzik. A futópálya újrafestése garanciális javítás, ez a nyár folyamán fog megtörténni.

 

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) szintén a parkok és emlékművek virágosításáért mondott köszönetet, valamint hogy a BTG egy rongálást néhány óra alatt kijavított.
Bár korábban ő kérte az Ébner köz egyirányúsítását az ott tanuló kisgyerekek miatt, miután ősszel az osztályok elköltöznek ideiglenes helyükről, a régi posta épületéből, több ott élő szerint célszerűbb lenne, ha ismét kétirányú lenne az útszakasz.

 

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) örömének adott hangot, hogy Kamaraerdőn a vasút környékén kikerültek a 12 tonnás korlátozó táblák, azonban kérte, hogy ennek betartását ellenőrizzék is.

 

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetet mondott azért, hogy kérésére rövidesen ki fog kerülni a Fém utca – Farkasréti út sarokra egy közlekedést segítő tükör, illetve a Tököli utcai játszótérnél már meg is történt az általa kért lámpa elhelyezése.

 

A napirendi pontok között elsőként a 2017. évi költségvetési rendeletet módosította a testület. Erre az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetése miatt volt szükség.

 

Döntöttek a Budaörs Város Alapellátási Körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról is, amely alapján mindössze a védőnői körzetek számozása változott.

 

A települési hulladékgazdálkodás kötelező közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében 18 önkormányzat – köztük Budaörs Város Önkormányzata –, mint alapító tag létrehozták az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. A közszolgáltató változása miatt szükségessé vált a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 52/2004. (IX. 15.) rendelet módosítása.

 

Módosították a képviselők a hivatal szervezeti és működési szabályzatát is, amelybe beépítették, hogy az anyakönyvvezető pénteki napokon 14 órától 17 óráig, szombati napokon 11 órától 19 óráig működhet közre házasságkötéseken. Ezzel összefüggésben döntöttek az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről is.

 

Jóváhagyta a testület, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság számára korábban megítélt támogatás terhére az önkormányzat szerezzen be székeket, és adja át ingyenes használatra a rendőrkapitányságnak.

 

A képviselők döntése nyomán megkezdődik a Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet (BHÉSZ) ismételt módosítása. A jelenlegi módosítás célja, hogy a 2017. év során beérkezett önkormányzati és tulajdonosi igények átvezethetők legyenek a helyi jogszabályba.

 

Sikeresnek ítéli az önkormányzat a Budaörs Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület és Budaörs Város Önkormányzata között még 2010-ben kötött településfejlesztési együttműködést, ezért annak folytatása mellett döntöttek. Az erre vonatkozó szerződést a képviselő-testület jóváhagyta.

 

Jogszabályi változások miatt vált szükségessé a helyi reklámgazdai szerződés felülvizsgálata, amit szintén jóváhagyott a testület.

 

A Zichy majorral kapcsolatos tervek (művészeti kulturális központtá alakítás) előkészítését segíti néhány ottani telek összevonása. A testület egyetértett azzal, hogy kezdeményezze az önkormányzat a szóban forgó telekalakítást.

 

A testület többsége úgy döntött, hogy a Zombori utcai Idősek Otthona bővítésének közbeszerzési eljárása során integritási megállapodást köt 3 millió forint plusz áfa költségkeret erejéig. Ennek lényege, hogy a Transparency International Magyarország nevű civil szervezet a pályázás és a megvalósítás szakaszában is részt vesz, és háromoldalú szerződést kötve a közbeszerzésen elinduló cégekkel, valamint az önkormányzattal, igyekszik a költségeket leszorítani és kizárni bármiféle korrupciós elemet.
A vitában megszólaló Löfler Dávis (Fidesz-KDNP) szerint ez a szervezet Soros Györgyhöz köthető.
Wittinghoff Tamás polgármester szomorúnak nevezte, hogy a nagypolitikában mindennapossá vált „sorosozást” a Fidesz önkormányzati szinten is meg akarja honosítani.
Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arra emlékeztetett, hogy ugyanezzel a szervezettel tavaly októberben még a kormány is szerződést kötött, hogy segítsenek leszorítani az árakat az M6-os út megépítése kapcsán, idén viszont már megpróbálja hitelteleníteni őket.
Császárné Kollár Tímea soknak tartotta erre a célra a három millió forintot.
Bakó Krisztina felhívta képviselőtársa figyelmét, hogy a jobbikos vezetésű Ózd is szerződött a Transparencyvel.
dr. Bocsi István jegyző elmondta, hogy az integritási megállapodásokat az Európai Unió is javasolja, és ez viszonylag új elem a közbeszerzési jogban. Kísérletképpen érdemes kipróbálni, hátha sikerül többet is megtakarítani ezzel a módszerrel, mint amennyit kifizetnek érte – összegezte véleményét.
Simándi Szelim hazai és nemzetközi példákat sorolt, amikor a Transparency közreműködésével nagyon jelentősen le tudták nyomni az eredetileg tervezett költségeket, 5 és 60 százalék közötti arányban. A budaörsi beruházásnak még az egy százalékát sem éri el a megállapodásban szereplő három millió forint – szögezte le a képviselő.
A vita lezárásaként a polgármester is amellett érvelt, hogy pont ebben a nehéz anyagi helyzetben, amit a 2,1 milliárdos jogtalan kormányzati elvonás okoz, kötelessége az önkormányzatnak minden lehetőséget megragadni, amivel a kiadásait csökkentheti.

 

2017. július 1-től 2025. december 31-ig meghosszabbította a testület a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel kötött közművelődési megállapodását.

 

A BDSE Röplabda Szakosztálya többlet támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A 2017/2018-as bajnoki szezon befejezéséhez 10-12 millió forint pluszforrásra lesz szükségük, aminek nagy részét TAO támogatásokból kívánják fedezni. A testület jóváhagyta, hogy 3,9 millió forinttal támogassák az egyesületet.

 

 

A „Helyi kiadványok megjelenésének támogatása” című idei pályázaton heten kértek és kaptak támogatást, teljes egészében kimerítve az erre szánt egymillió 800 ezer forintos keretet. A pályázat célja olyan nyomtatott sajtótermék vagy elektronikus adathordozó kiadásának támogatása, mely feldolgozza Budaörs város helytörténeti, természeti, gazdasági, néprajzi, művészeti és kulturális értékeit, bemutatja a város történeti múltját és jelenét.

 

Az Illyés Gimnázium udvarán épülő sportcsarnok kivitelezésének elhúzódása miatt az ARAMIS SE nem tudta még felhasználni az önkormányzattól kért támogatás teljes összegét. Ezért az ezzel kapcsolatos elszámolások határidejének 2018. január 31-ig történő meghosszabbítását kezdeményezték. A képviselők hozzájárultak a határidő-módosításhoz.

 

Ugyancsak határidő hosszabbítást kezdeményezett a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Általános Iskola, mert székhely intézményük épületének átépítése elhúzódik. Ezért a Templom tér 12. sz. alatti („régi posta épülete”) 1. emeleti szárnyában átmeneti elhelyezést biztosító szerződésük határidejét 2017. augusztus 15. napjáig kérték kitolni. A testület megszavazta a kérés teljesítését.

 

A képviselő-testület Wittinghoff Tamás polgármestert 2017. első félévében végzett munkája alapján három havi illetményének megfelelő jutalomban részesítette.

 

Módosították a képviselő-testület 2017. évi munkatervét. Technikai okok miatt a szeptember 20-ára tervezett ülést szeptember 19-én tartják meg.

 

A Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy helyiségének használatba adására vonatkozó szerződést 2018. június 30. napjáig meghosszabbították. Itt őrzik Kovács László Munkácsy-díjas budaörsi festőművész hagyatékát.

 

Zárt ülésen döntöttek a „Budaörs Egészségügyéért Díj” adományozásáról és az önkormányzatnak a Templom tér 8. sz. alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jogáról.

 

 

 


2017-06-21 17:13

Vissza