gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Elfogadta a képviselő-testület a város idei költségvetését
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
A 2018-as költségvetés legfontosabb célkitűzése az eddig elért szolgáltatási színvonal megőrzése, de azért jut fejlesztésekre is forrás. Változatlan formában és összeggel támogatja a város a pedagógusait a Clementis László ösztöndíjon keresztül, és az iskolák a szakmai programjaikhoz is kapnak pénzügyi segítséget. Erről is döntöttek a képviselők a testület 2018. február 21-én megtartott rendkívüli ülésén.

A napirend előtti hozzászólások sorát Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kezdte, aki a városban történt gázolások kapcsán kérte, hogy a hivatal készítsen szakvéleményt az 1-es főút gyalogos átkelőiről, a sötétedés utáni láthatóságról. Wittinghoff Tamás polgármester emlékeztetett rá, hogy egy évvel ezelőtt kérte, minden átkelőnél legyen kiegészítő lámpa, de ez eddig csupán egy helyen készült el, amit elfogadhatatlannak nevezett. Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője jelezte, hogy már minden gyalogátkelőhelyet felmértek, és a 2018-as költségvetésben rendelkezésre áll a kiegészítő lámpák kiépítésének fedezete.

 

Dr. Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) azt kérte, hogy ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik, az utak síkosság mentesítéséhez használt anyagot a BTG mihamarabb takarítsa fel. Lőrincz Mihály ügyosztályvezető megnyugtatta, hogy ez meg fog történni.

 

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) a tűzoltóság előtt frissen felfestett gyalogátkelőhely láthatóságát kifogásolta, mivel az nagyon halvány lett. Mint Lőrincz Mihály válaszából kiderült, ideiglenes felfestésről van szó, amelyet az enyhébb időjárás beköszöntével újra fognak festeni.

 

Császárné Kollár Tímea (Jobbik), akit a kisfiával együtt,  pár centi híján majdnem elütöttek a Templom téri zebrán, és a sofőr arra hivatkozott, hogy egy ott lévő tábla miatt nem látta őket, azt kérte, hogy ezt a táblát vizsgálja meg a Műszaki Ügyosztály

 

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) lakossági észrevétel alapján kérte a Műszaki Ügyosztályt, hogy az Otthon utca és az Ág utca közötti lépcsőt vizsgálja meg, és javíttassa ki, mert annak fokai balesetveszélyesen megtöredeztek.

 

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szintén a műszaki ügyosztályvezetőhöz fordult és arról érdeklődött, hogy hol tart a kamaraerdei buszmegálló áthelyezése. Lőrincz Mihály elmondta, hogy a XI. kerülettel folytatnak egyeztetéseket, hiszen ez nem budaörsi terület. Tájékoztatása szerint kimozdult az ügy a holtpontról, és nyárra elkészülhet az átalakítás. Ennek lényege, hogy a 87-es busz megállója bekerül majd a buszfordulóba, így megszűnik a balesetveszélyes helyzet.

 

Első napirendi pontként a város 2018-as költségvetését tárgyalta a képviselő-testület. Wittinghoff Tamás ennek kapcsán elmondta, hogy a költségvetést minden évben a szakszervezetekkel és az intézményvezetőkkel is egyezteti az önkormányzat, beleértve az iskolákat is, noha az iskolák már nem az önkormányzathoz tartoznak. Ennek ellenére a költségvetés több olyan tételt is tartalmaz, amely az iskolákat támogatja, ide értve mindenek előtt a Clementis László ösztöndíjat, amely változatlan formában megy tovább idén is, és amelyre mintegy 255 millió forintot fordít az önkormányzat. Emellett 81 millió forintot költenek olyan iskolai programokra, amelyeket a Klikk nem finanszíroz.

 

Wittinghoff Tamás kiemelte: a 2,1-2,3 milliárd forintos állami elvonás ellenére a személyi juttatások csökkentésében nem gondolkodott az önkormányzat. A költségvetés tervezésénél elsődleges szempont volt a városi szolgáltatások és feladatellátás már elért színvonalának megtartása. Emellett tartalmaz a büdzsé fejlesztéseket is. A polgármester leszögezte, a költségvetés egyensúlyban van, amit a könyvvizsgálói záradék is igazol.

 

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy meglátása szerint a Budaörs Fejlődéséért Egyesület képviselői hamarabb kapnak tájékoztatást a készülő költségvetésről, mint a Fidesz-KDNP képviselői. Emellett utalt rá, hogy a Fidesz-KDNP módosító javaslatot tett a költségvetéshez, amely 150 millió forintot csoportosítana gazdaságfejlesztési célokra, valamint a lakóépületek és társasházak felújításához szükséges pályázatokra.

 

Dr. Bocsi István jegyző Löfler Dávid kifogása kapcsán elmondta, hogy az államháztartási törvény szerint a költségvetést a jegyző készíti elő, az ennek során folytatott egyeztetéseken pártok képviselői nem, csak szakmai szereplők, intézményvezetők vesznek részt. Azok a képviselők azonban, akik érdeklődnek, megkaphatják az aktuális állapotnak megfelelő számokat.

 

Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a fideszes módosító indítványra reagált, kifogásolva, hogy abban nincs utalás arra, honnan kívánják elvonni ezt a 150 millió forintot. Forrásként annyit jelöltek meg, hogy szerintük ennyivel több lesz a szakmai előterjesztés által prognosztizált iparűzési adóbevétel. Másrészt, ha valóban ennyivel több lenne az iparűzési adóbevétel, akkor egyáltalán nem biztos, hogy azt pont ezekre a célokra kellene fordítani – szögezte le a képviselő.

 

Wittinghoff Tamás felidézte, hogy Löfler Dávid egyik párttársa arról nyilatkozott a helyi lapoknak, hogy szerinte drámaian el van adósodva az önkormányzat. Ha ez valóban így lenne, hogyan tehet a frakció javaslatot újabb 150 millió forint elköltésére – tette fel a kérdést. Kijelentette: ma Magyarországon nincs még egy olyan önkormányzat, amely egyetlen fillér állami támogatást se kap a költségvetéséhez. Sőt, több mint kétmilliárd forintot az alaptörvénnyel és az önkormányzati törvénnyel ellentétes módon elvon az állam Budaörstől, magyarul a budaörsieket meglopja… Ennek ellenére, a szigorú költségvetési tervezés eredményeként, a város 2018-as költségvetésében a folyó bevételek és kiadások egyensúlyban vannak. Kétségtelen, hogy fejlesztéseket ezek után már csak hitelből, illetve pénzmaradványból fogunk tudni megoldani – fejtette ki a polgármester.

 

A frakció által benyújtott módosító indítvány kapcsán leszögezte: a költségvetésben szereplő iparűzési adó bevételi terv az az összeg, amire biztosan lehet számítani. Felelőtlenségnek tartom – tette hozzá -, ha azt mondják, hogy erre tegyünk még rá 150 millió forintot. Reményét fejezte ki, hogy valóban több lesz a HIPA-bevétel, akár még 150 milliónál is több, de ha így alakul, akkor annak felhasználásáról az önkormányzatnak majd külön kell döntenie. Utalt rá, hogy amikor még az előző kormányzat alatt volt állami támogatási rendszer, Budaörs részt vett a panelprogramban, így tudott az egész lakótelep megújulni.

 

Császárné Kollár Tímea felidézte, hogy az iparűzési adó emeléséhez azzal a feltétellel tudott hozzájárulni, hogy cserébe a szolgáltatási színvonal ne csökkenjen Budaörsön 2018-ban. Megítélése szerint ezt az elvárását a költségvetés teljesíti.

 

A képviselő-testület végül 11 igen, 1 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett elfogadta a város 2018-as költségvetését, illetve hasonló arányban nem támogatta a Löfler Dávid módosító indítványát.

 

Módosították az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét is. Erre az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetése miatt van szükség.

 

Bár új rendeletet alkotott a képviselő-testület a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról, ennek tartalma nem változott, csupán az elnevezése (már nem működtetői ösztöndíjnak hívják). Mint az a költségvetés tárgyalása során is elhangzott, az anyagi nehézségek ellenére az önkormányzat a korábbi mértékben, továbbra is fenntartja a pedagógusok Clementis László önkormányzati ösztöndíját.

 

Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletben néhány pontosítást hajtottak végre. A családsegítés ezután család- és gyermekjóléti szolgáltatás néven szerepel a rendeletben.

 

A helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendeletet azért kellett módosítani, mert változott néhány telephely elnevezése, illetve új kategóriák jelentek meg a kulturális törvényben.

 

Bár szervezetileg már nem tartoznak az iskolák az önkormányzathoz, Budaörs – akár erején felül – továbbra is biztosítja a feltételeket az iskolák kiváló működéséhez – fogalmazott a polgármester. A testület a mostani döntésével 81 millió forintot osztott szét a helyi oktatási intézmények alapítványai között, így segítve az iskolákban folyó szakmai munkát.  

 

Dr. Sokolowski Márk arra tett javaslatot, hogy az Illyés Gimnázium Alapítványának támogatásáról külön szavazzanak. Többek kérésére azonban, hogy indokolja meg ezt a javaslatát, nem kívánta ezt megtenni. Wittinghoff Tamás szerint ez arra utal, hogy a budaörsi Fidesz-KDNP ellenérzéseket táplál a város egyik kiemelkedő intézményével szemben, ahova egyébként előszeretettel járatják a gyerekeiket, mégsem akarják megszavazni a szakmai programjaikhoz szükséges támogatást, amit az állam sajnálatos módon nem finanszíroz az iskola számára. Ez szerinte felháborító és gyalázatos. Biró Gyula alpolgármester ehhez hozzátette, hogy ráadásul a véleményüket sem vállalják, hisz nem hajlandók megindokolni a kérésüket.

 

Végül a testület egyben döntött a támogatásokról, az előterjesztés 13 igen szavazatot kapott, két tartózkodás mellett.

 

Elfogadták Tersánszkyné Nyitrai Éva óvodavezető kérelmét, hogy a nők kedvezményes öregségi nyugdíja igénybevételéhez közalkalmazotti jogviszonyát 8 hónap felmentési időtartam megállapításával szüntessék meg.

 

Következő napirendi pontként az Érdi Tankerületi Központ 2017. évi felújítási, karbantartási és pótlási tervét tárgyalták, amit a tankerületi központ a 2016. december 31-ei határidő helyett most küldött meg az önkormányzatnak. Wittinghoff Tamás ezt kabaréba illőnek minősítette, vagy még annál is szánalmasabb jelenségnek. Elmondta: a megküldött anyagban összekeverik a karbantartást, a felújítást és a beruházást. Hozzátette, mindegy is, hogy ez szándékosság vagy tudatlanság, mindenképp elkeserítő. Megjegyezte, a 2018-as karbantartási terv, amelyet jogszabály szerint 2017 december 31-éig kellett volna megkapnia az önkormányzatnak, természetesen szintén nem érkezett meg.  Döbbenetesnek tartotta továbbá, hogy az önkormányzatnak bírósági úton kell kiperelnie a tankerületi központtól, hogy mennyit költ a budaörsi iskolákra, ami pedig jogszabály szerint közérdekű adat.

 

Löfler Dávid szerint megoldódott volna ez a kérdés, ha az érintett napirend bizottsági tárgyalásához meghívta volna az önkormányzat a tankerületi központ képviselőjét.

 

Ezzel Wittinghoff Tamás nem értett egyet. Nem hiszi - mondta, hogy lehetőséget kellett volna biztosítani arra, a tankerületi központ elmondhassa, hogy miért nem adja ki azt, ami törvényi kötelezettsége.

 

Dr. Bocsi István jegyző annyit tett hozzá, hogy Budaörs számtalan levelet írt a KLIKK-nek, amire vagy jött válasz vagy nem, személyesen is eljártak, január elején pedig több héten át folytak a tulajdonosi ellenőrzések, amelyen a KLIKK képviselője is részt vett.

 

Dr. Bakó Krisztina jogi és emberi értelemben is nonszensznek minősítette a helyzetet, kijelentve, hogy bízik a független magyar bíróságban.

 

Biró Gyula azt kérte számon Löfler Dávidon, miért nem segítenek a párttársaival, hogy előrébb lendítsék az ilyen és hasonló ügyeket.

 

A képviselő-testület a vitát lezárva nem fogadta el a tankerületi központ által megküldött 2017-es felújítási tervet.

 

A budaörsi önkormányzati intézmények 2018. évi felújítási tervét viszont megszavazta a képviselő-testület, amely százmillió forintot irányoz elő ezekre a feladatokra. 

 

Ezt követően támogatta a testület, hogy településfejlesztési együttműködési szerződést kössön az önkormányzat a MOL NyRt-vel. A megállapodás lényege, hogy a Garibaldi utcai töltőállomáson olyan beruházások is legyenek, amelyek biztonságosabbá teszik mind a gépkocsi-, mind a gyalogos közlekedést.

 

A testület hozzájárult egy szerződés megkötéséhez a Reconcept Turn-Around Property I. Ingatlanalap képviseletében eljáró Indotek-Investments Alapkezelő Zrt-vel. A cég az együttműködés keretében kétmillió forint összegben járdaépítés finanszírozását vállalja, mert ingatlanfejlesztési tevékenysége következményeként folyamatosan nő a környéken a gyalogosforgalom. 

 

Tájékoztatót fogadott el a testület Budaörs vízellátó és víziközmű rendszerének felújítási és pótlási fejlesztési terveivel kapcsolatban.

 

Módosították az önkormányzat és a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft (BTG) közötti közszolgáltatási keretszerződést.

 

Ugyancsak a BTG-vel kapcsolatos volt az a döntés, amely 2018. február 28. napjáig meghosszabbította a BTG támogatási szerződésének elszámolási határidejét.

 

Megszavazták a Domb u. 14. szám alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosítását. Eszerint, ha a munkák elvégzése, illetve az elszámoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása 2018. december 31. napjáig nem valósul meg, az önkormányzat eláll a támogatási szerződéstől.

 

Pontosítottak egy korábbi határozatot, amely ingatlancserékre vonatkozott a Domb és a Meggy utcákban.

 

Pályázatot írnak ki a Víztorony utcában található 291 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati ingatlan értékesítésére, amelyre a jelenlegi bérlőnek elővásárlási joga van. A 4001/6 és 7920/3 helyrajzi számú ingatlanokat szintén pályázati úton kívánja értékesíteni az önkormányzat.

 

Felhatalmazást adott a testület az önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzésére vonatkozó közbeszerzések megindításához.

 

Megszavazták a képviselők, hogy konzorcium partnerként elinduljon az önkormányzata a Horizont 2020 nevet viselő európai uniós pályázaton, amelyben közvetlenül Brüsszelből lehet forráshoz jutni.  Budaörs a Pozitív Energia Tömb projekttel indulna, amely a Baross u. – Árok u. – Holdfény u. – Szivárvány u. által határolt tömböt foglalná magába. Ez a tömb funkciójában sokszínű (lakóépületek, irodaházak, kereskedelmi és szolgáltató egységek, közintézmények) és méretét tekintve is megfelelő lehet a projekt számára. Az épületek energiahatékony korszerűsítése mellett szemléletformálás, a terület fűtési- és hűtési rendszerének korszerűsítése, szenzorok elhelyezése, valamint okos adatok előállítása és megosztása is szerepel a célok között. Mindez együttesen teremethetik meg a Pozitív Energia Tömböt (PET).

 

Ugyanennek a pályázati alapnak egy másik alprogramjában (COMPETE4SECAP) is elindul a város a GreenDependent Intézet partnereként. A projektben 32 olyan önkormányzat vesz részt 8 uniós országból, akik már rendelkeznek saját Fenntartható Energia Akciótervvel (SEAP). A részvétel eredményeként egy olyan ISO szabványt vezetne be az önkormányzat, mely az energia beszerzési területeken előnyt jelent majd. 

 

Arról is döntöttek a képviselők, hogy az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására vonatkozó pályázaton a Nefelejcs utcai római katolikus temetőben található I. világháborús hadisír felújításával vesz részt az önkormányzat.

 

Megszavazta a testület a Csicsergő Óvoda felújítására vonatkozó, közel 30 millió forintos önerő biztosítását. Az intézmény felújítására állami támogatást kapott az önkormányzat.

 

Úgy döntöttek a képviselők, továbbra is biztosítják a budaörsi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számára, hogy térítésmentesen vehessenek részt mammográfiás szűrővizsgálaton.

 

A városi sportcsarnok budaörsi szervezetek általi bérlésére pályázatot írt ki az önkormányzat. A kiírásra heten pályáztak, valamennyit támogatja az önkormányzat. Egy városi fesztivál részeként megvalósuló rendezvény, és egy kiemelten közhasznú jótékonysági koncert ingyenesen kapja meg a sportcsarnokot. A többi pályázónak 300 ezer forintos önrészt kell a támogatás mellé tennie.

 

Módosították a Liver 3 és FC, az Aramis SE, valamint a Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötött támogatási szerződés elszámolási határidejét.

 

Pályázatot írtak ki a nemzetiségi önkormányzatok támogatására. A 20 millió forintos keretösszeggel a görög, német, örmény, roma, román, szerb önkormányzatok működési költségeihez kívánnak hozzájárulni.
Egyúttal elfogadták a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát is.

 

Jóváhagyták a képviselők a testület ez évi munkatervét. Eszerint a rendes testületi ülések április 25-én, május: 30-án, június 20-án, szeptember 19-én november 14-én december 12-én szerdánként lesznek. A közmeghallgatás időpontja: október 03-án 17:00 óra.

 

Megszavazta a testület a polgármester 2018 évi szabadságának ütemezési tervét.

 

A közbeszerzési szakértői és szakjogi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban úgy döntött a testület, hogy a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. valamint a Topinform Bt. által alkotott konzorciummal, valamint dr. Herbák Henrietta ügyvéddel megkötött – jelenleg is hatályos - megbízásokat változatlan feltételekkel 2018. december 31-ig meghosszabbítják.

 

Az utolsó előtti napirendi pont arra vonatkozott, hogy a képviselő-testület sorolja védelmi erdőterületté a 4184-es helyrajzi számú ingatlant. Ez az egyik telek, ahol a Bauhaus áruházat kíván építeni. Ha véderdővé nyilvánítaná az önkormányzat a területet, akkor nem tudná a Bauhaus megvalósítani a tervezett beruházást abban a formában, ahogy jelenleg szeretné.

 

Az előterjesztést Császárné Kollár Tímea jegyezte. Leszögezte: a területen jelenleg is erdő van, így egy létező helyzetet rögzítene a szabályozás. Szerinte az önkormányzatnak figyelembe kellene vennie a lakosok által összegyűjtött 1400 tiltakozó aláírást. Wittinghoff Tamás ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy tudomása szerint az aláírók egy meghatározó része nem is budaörsi, és sokaknak fogalmuk sem volt róla, hogy mit írnak alá.

 

Ha az erdészeti hivatal azt mondja, hogy ez erdő, akkor természetesen marad erdő – szögezte le a polgármester, de jelenleg ez még nincs kimondva. Óvott attól, hogy egy olyan döntést hozzon az önkormányzat a jelenlegi költségvetési helyzetben, az erdészeti hivatal állásfoglalása előtt, amely alapján kártérítési felelőssége keletkezhet. Felhívta a figyelmet, hogy az erdőgazdálkodás jelenleg tarvágást ír elő erre a területre, aminél rosszabb nem történhetne itt. Felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi szabályozás szerint legalább akkora, vagy még nagyobb területű áruház is építhető lenne a területen, több szinten, mint amit a Bauhaus szeretne most építeni, egy szinten.

 

A testület végül nem fogadta el az előterjesztést.

 

Végezetül megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait, majd zárt ülésen tárgyaltak a szennyvíz víziközművek üzemeltetéséről 2018. április 8.-át követően.


2018-02-22 18:48

Vissza