gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Elismeréseket adtak át a Városházán
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Ünnepi ülést tartott 2018. szeptember 19-én Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 órai kezdettel, amelynek keretében Wittinghoff Tamás polgármester átadta az idei Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmeket és a Budaörs Egészségügyéért Díjat.

Az ünnepség a Kesjár Csaba Általános Iskola tanárainak kis műsorával indult, Mészáros Orsolya énekelt és Leskó István zenélt, ill. énekelt, majd Pablo Neruda Óda a jelenhez c. versét Tóth Krisztina olvasta fel.


Ezt követően előbb a Szakály Mátyás emlékérmeket adta át Wittinghoff Tamás polgármester az idei díjazottaknak, majd az Egészségügyért díjakat.


ISMERTETŐ

SZAKÁLY MÁTYÁS PEDAGÓGUS DÍJ

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapítottaa Szakály MátyásPedagógus Emlékérmet 1993-ban.

 

Az Emlékérem adományozható

a) életművéért annak a pedagógusnak, aki Budaörs Városáért kiemelkedő tevékenységet végzett,

b) annak a pedagógusnak, aki

-  folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő-oktató munkát és az óvoda, iskola sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,

-  munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs Városnak elismerést szerzett;

-  példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben;

-  legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott.

 

Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Minden díjazott egy karórát is kap.

 

2018-ban:

Göncziné Szurdi Ágnes (1. számú Ált. Iskola)

Kremó Andrea (Kesjár Csaba Ált.Isk. nyugalmazott tanára)

Tollner József (Illyés Gyula Gimnázium)

 

ISMERTETŐ

BUDAÖRS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

 

A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közszolgálati tevékenység elismerésére alapította 2005-ben a Budaörs Egészségügyéért Díjat.

 

A Díj annak a személynek adományozható, aki hosszú időn keresztül magas szakmai színvonalon fejtette ki tevékenységét a lakosság egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése, a betegek gyógyítása érdekében.

A Díjjal emlékérem és díszoklevél jár, és az évente megállapított minimálbér ötszörös összege illeti meg.

 

A fentiek mellé a kitüntetett egy Budaörs címerrel gravírozott egyedi karórát is kap.

 

2018-ban: 

Nagy Mária

 

DÍJAZOTTAK


Göncziné Szurdi Ágnes  ének zene tanár, pedagógus 

 

- Göncziné Szurdi Ágnes 1979-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és szerzett középiskolai énektanár és karvezető diplomát. 

- Budaörsre, az I. sz. általános iskolába 1985-ben került, az énektagozat megalapítása után, ahol őrizte és magas színvonalon tanította Szakály Mátyás örökségét. 

- A tanórák mellett az énekkar munkájában is lelkiismeretesen vesz részt. 

-   Hosszú éveken át szervezte a területi kórustalálkozót városunkban.

- A felsős énekkarnak nemcsak művészeti  vezetője, hanem kulturális mozgatórugója is. Közös kirándulásaik mindig élmény dúsak, sok kisdiák emlékezik vissza szívesen az általa szervezett martonvásári, gödöllői kirándulásokra.

- Éveken át szervezete és koordinálta az erdélyi testvériskola látogatásokat, illetve az utazásokat, ahol a tanulóknak lehetősége nyílt az erdélyi zeneművészet megismerésére.

- Szívügye az iskolai adventi  koncertek, mely esemény az elmúlt hat esztendőben a városi adventi  programok sokaságába is bekerült. Az általa vezetett kórus így lehetőséget kapott többek között a Ghymes Együttessel  és Pitti Katalinnal való közös éneklésre és felléptek a Kongresszusi Központban is. 

- Vezetésével a kórus állandó fellépője a városi koszorúzási ünnepségeknek is

- Fáradhatatlan energiával, nagy lelkesedéssel próbálja diákjait bevonni a zene bűvkörébe, minél több oldalát megmutatva zeneművészetünknek.

Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Budaörs Város Önkormányzata Szakály Mátyás Pedagógus emlékérmet adományoz a részére. 

 
 

Kremó Andrea, Kesjár Csaba Általános Iskola, matematika tanár

 

Kremó Andrea 1987 óta budaörsi pedagógus. Közel 30 év alatt generációkat nevelt fel osztályfőnökként. A matematikát olyan módon tanította, hogy diákjai magas színvonalon tudták folytatni tanulmányaikat a középiskolában. Tehetséggondozási tevékenységével kiemelkedően sok eredményt ért el. Bolyai-. Zrínyi és Városi Tanulmányi Versenyeken egyaránt voltak, vannak országos helyezett diákjai. Hosszú éveken át tanított informatikát is, mindig megújuló módszerekkel.

Munkaközösség vezetőként és osztályfőnökként is tevékenykedett, kollégái, diákjai mindig számíthattak önzetlen, alapos munkájára, segítségére.

Önképzésre való hajlandósága egész pályafutása alatt rendkívül erős volt, több mint 20 továbbképzésen vett részt az elmúlt években, még a nyugdíjazása előtti tanévben is még képezte magát. Tehetséggondozása mellett a korrepetálásokra is nagy gondot fordított.

A matematikai oktatása kiemelt fontossággal bírt pályafutásában, versenyszervezésben, tehetségek fejlődésének kísérésében iskolán kívüli kollégákkal is együttműködött.

Közszeretetnek örvend, megbecsült és nehezen nélkülözhető tagja a Kesjár tantestületének.

Nyugodt személyisége, igazságszeretete sokat épített munkahelyi légkörön is. 28 évet tanított Budaörsön és a tavalyi évben vonult nyugdíjba.

A tantestület 100%-ának véleménye alapján javasolták a Díjra, folyamatos magas színvonalú munkájáért, az intézmény pozitív arculatának formálásáért, valamint azért, mert a gyermekek felkészítésével és az elért versenyeredményekkel Budaörs és iskola számára számos elismerést szerzett.

 

Tollner József, Tollner József matematika-fizika szakos középiskolai tanár


- 1988-ban kapott diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 2005-ben egyetemi kiegészítő képzés keretében a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán,
- 2006-ban oklevelet szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatási vezető szakján.
- 1983 óta tanít Budaörsön, 1987-óta óta az Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnáziumban.
- Tanári pályafutása során folyamatosan vállal osztályfőnöki szerepet, osztályainál nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésre, a versenyszellem kialakítására.
- Matematikatanárként diákjait évek óta felkészíti területi, megyei és országos tanulmányi versenyekre. Több diákja ért el kimagasló eredményt. Tehetséggondozó munkájáért Graphisoft díjat kapott.
- Lelkes szervezője az iskolai életnek. Részt vesz az iskola nemzetközi kapcsolatainak kialakításában, a Kárpát-medence program nemzetközi osztályának munkájában, a nyári táborok lebonyolításában.
- A tantestületben aktív szerepet tölt be, szervezetben gondolkodó, véleményformáló egyéniség. Országos szinten is vezető szerepet vállal a pedagógusok érdekvédelmi tevékenységében.
- Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Budaörs Város Önkormányzata Szakály Mátyás Pedagógus emlékérmet adományoz a részére.

 

Nagy Mária, ápoló

 

1986-ban szerzett általános ápoló, általános asszisztensi végzettséget. 2003-ig folyamatosan képezte magát, többek között felnőtt szakápoló, gyógymasszőr, sportmasszőr, reflexológus szakképesítést szerzett.
2004. óta dolgozik Budaörsön az egészségügyi központban.
Részt vett az Irányított Betegellátási Rendszer kistérségi kiépítésében, fejlesztésében, koordinálásában. 2008-tól a gazdasági igazgató munkáját segítette. 2011-ben az Egynapos sebészetre került, ahol a műtétek előkészítése, koordinálása volt a feladata.
Jelenleg a Jump Consulting Kft. munkatársa. Feladatai közé tartozik a Budaörsi Egészségügyi Központ működésével kapcsolatos hatósági engedélyek megszerzése, az ehhez szükséges folyamatok koordinálása. Mindenki megelégedésére végzi a szűrővizsgálatok megszervezését, koordinálását.
Nagy gyakorlata van az önálló munkában, szervezésben, de csapatmunkához is könnyen alkalmazkodik. Problémamegoldó készsége alkalmassá teszi a változatos, többirányú munka elvégzésére, emellett nagy hangsúlyt fektet az ismétlődő rutinmunkák pontos, precíz végrehajtására. Gyorsan tanulja meg az új technikai eszközök, új szoftverek kezelését és alkalmazását. Valamennyi feladatát mindig a munkaadó iránt elkötelezett, megbízható, pontos munkatársként végezte.
Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

 

A díjak átadását követően az 1. Számú Általános Iskola műsorával zárult az ünnepi ülés.


Elsőként, Friedrich Fröbel: A gyerekek olyanok mint a virágok..., c. kis prózai művét olvasta fel Tóth Krisztina. Ez után Oratio Vecchi: Néked zeng ez a dal című madrigálja hangzott el, előadták a 7.b és 8. b leány tanulói és az iskola tanárai.


2018-09-20 08:03

Vissza