gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
A képviselő-testületi ülésen történt
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Megkezdődhet a Zombori utcai Idősek Otthonának bővítése, miután közbeszerzési eljárás során kiválasztotta az önkormányzat a kivitelező céget. Egyúttal arról is döntöttek a képviselő-testület 2018. szeptember 19-ei ülésén, hogy tűzifajuttatásban részesülnek azok a budaörsiek, akik erre rászorulnak.

Az ülés napirendjének elfogadását követően dr. Bakó Krisztina kapott szót. A képviselőasszony jelezte, hogy az Illyés Gyula Gimnázium és a lakótelep között található zebra teljesen lekopott, láthatatlan, újra kellene festeni. Majd a Kisfaludy utca felújításának megkezdése iránt érdeklődött.

 

Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője elmondta, hogy az 1-es út zebrái esetében írásban kérték a Magyar Közút Zrt., amely az útszakasz kezelője, hogy soron kívül végezzék el a festések felújítását, eddig azonban választ sem kaptak. Ígérte, újabb levélben fogják sürgetni az ügyet.

 

Tájékoztatása szerint a Kisfaludy utcában átadták a munkaterületet, így bármelyik nap elkezdheti a munkát a kivitelező, aki a Fodros utcából fog átvonulni, miután azt befejezik. 120 napja van a kivitelezőnek a befejezésre, ami december végén jár le.

 

Dr. Tóth Ferenc szintén Lőrincz Mihálytól érdeklődött, egyrészt a zajvédő fal felújításával és a kutyafuttató áthelyezésével, másrészt a Temesvári utca csatornázásának várható időpontjával kapcsolatban. A zajvédő fal esetében a lakók aggodalmát tolmácsolta, hogy a fal belsejét is javítják-e, mivel az szerintük szét van rohadva. Emellett felvetette, hogy a kutyafuttatót a zajvédő fal melletti parkos területre is át lehetne helyezni.

 

A zajvédő fallal kapcsolatban Wittinghoff Tamás emlékeztetett, hogy az önkormányzat azt még azelőtt építette, hogy az autópálya üzemeltetője felhúzta volna a sajátját, így most két fal is védi a budaörsieket. A sajátjukat az önkormányzat természetesen rendbe is hozza – mondta ezt már Lőrincz Mihály a válaszában. Tájékoztatása szerint 8 elemet teljesen lecserélnek, ahol nem, és szükséges, ott a belső részek is megújulnak, illetve természetesen a külső geotextiliát is cserélik. A kutyafuttató – az ügyosztályvezető szakmai véleménye szerint –, a kijelölt új területen lesz a legjobb helyen, és az áthelyezés a Szervízút bekötése idején rövid idő alatt megtörténik.

 

A Temesvári utca felújítása kapcsán közölte, hogy arra a BÉKISZ projekt keretében kerül sor, jelenleg folyamatban van a közbeszerzés, a cégek benyújtották a pályázatukat, így a munkálatok várhatóan tavasszal indulhatnak el.

 

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) a lakók köszönetét tolmácsolta a Fodros utca mintaszerű felújításáért. Külön kiemelte, hogy a kivitelezők kiválóan együttműködtek az ott élőkkel.

 

Premecz Enikő (Jobbik) kérte, hogy mielőbb állítsák helyre az Árok utcában a járdát az Őszirózsa utcai kereszteződésnél, mivel már a parlagfű is benőtte a felbontott, mintegy 20 méteres szakaszt. A szemközti ingatlanon szintén elburjánzott a parlagfű, ezért kérte a tulajdonos felszólítását a mentesítésre. Wittinghoff Tamás jelezte, hogy az idei időjárás különösen kedvezett a parlagfűnek, ezért kérte az ügyosztályt, hogy erre különösen figyeljenek oda.

 

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról érdeklődött, hogy mikor helyezik ki a sebességkorlátozó táblákat a Farkasréti úton.

Lőrincz Mihály közölte, hogy a Semmelweis utcánál elkészült egy gyalogátkelő, megvannak a tervek az út felújítására is, amelynek része az út teljes hosszában 40 km/órás sebességkorlátozó táblák kihelyezése (kivéve ahol már most is 30 km/h-s korlátozás van érvényben). A táblákat október 15-éig helyezik ki.

 

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a kamaraerdei buszforduló áthelyezéséről érdeklődött, illetve a Kismartoni és a Zombori utca közötti járdaszakasz felújításáról.

Lőrincz Mihály elmondta, hogy az áthelyezés jól halad. A járdaépítéshez jóváhagyását adta a XI. kerület, már csak a lakók hozzájárulását kell megszerezni.  

 

Biró Gyula alpolgármester felszólalásában azt szerette volna tudatosítani a Budaörsön élőkben, hogy nyár óta a szemétszállítást teljesen elvette az állam a BTG-től. Azóta mindenki észleli a városban, hogy különösen a szelektív hulladéklerakók környéke elfogadhatatlanná vált. Míg korábban az NKHV-nek, vagyis a köznyelvben Kukaholdingnak nevezett állami intézménynek a számlázásba tört bele a bicskája, most a feladattal megbízott érdi székhelyű cég képtelen fenntartani az elvárt és korábban megszokott szolgáltatási színvonalat Budaörsön. A veszélyes hulladékok begyűjtése pedig egyáltalán nem szerepel a feladataik között. Ezt most önkormányzati pénzből végzi Budaörs; a szeptember 16-ai akción 5 nagy kamion telt meg veszélyes hulladékkal. Biró Gyula egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a lakótelepen legközelebb október 6-án lesz lomtalanítás. 

Mindehhez a polgármester annyit tett hozzá, hogy előre figyelmeztettek rá, az állam nem fogja olyan szinten elvégezni a szemétszállítást, mint ahogyan ezt korábban a BTG tette mindenki megelégedésére. Látni lehetett, hogy káosz lesz, és valóban az van. Hozzátette: a BTG számláit egy év késéssel rendezte a kukaholding. „Semmi meglepő nincs ebben” – fogalmazott -, „ami a szocializmusban sem, az ma sem működik: az esztelen centralizáció.”

 

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt tette szóvá, hogy reggelente az iskolák környékén kaotikus közlekedési helyzetek alakulnak ki. Kérte a szülőket, hogy gyakoroljanak önmérsékletet, figyeljenek oda egymásra. Egyúttal köszönetet mondott a rendőrségnek és a közterület-felügyelőknek, akik reggelente igyekeznek segíteni a legkritikusabb helyeken.

 

Első napirendi pontként módosította a képviselő-testület a 2018. évi költségvetési rendeletet, amire az évközi állami támogatások beépítése, a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt volt szükség.

 

Mivel több körzetben változott az orvosok személye, módosították az alapellátási körzetekről szóló 17/2003.(IV.18.) önkormányzati rendeletet.

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsának elvi döntésére tekintettel új rendeletet alkotott az önkormányzat a közterületek használatáról. Az új rendeletre azért volt szükség, mert a korábbi, a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2006. (III.29.) önkormányzati rendeletet annyi helyen kellett volna módosítani, hogy egyszerűbb volt újat alkotni. Az új rendelet értelmében a közterület-használati ügyekben nem magánjogi, hanem az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alá eső eljárást kell lefolytatni.

 

Jóváhagyták az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról és az önkormányzat SZMSZ-éről szóló rendeletek módosítását is. A változtatás alapján a jövőben lehetőség lesz arra, hogy – előzetes egyeztetés és utólagos ellenőrzés mellett – a bérlők elvégezhessenek a lakásban olyan munkálatokat, amelyek az önkormányzatnak mint bérbeadónak lennének a feladatai. Az elvégzett munkálatok költsége a bérleti díjba beleszámít, legfeljebb a havi bérleti díj 50%-áig.

 

Módosult az SZMSZ egy másik lényeges pontja is Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) javaslatára. Eszerint a jövőben az átruházott hatáskörben eljáró szervek az átruházott hatáskörben meghozott döntéseikről a képviselő-testület soron következő rendes ülésén írásban beszámolnak a képviselő-testületnek.

 

Wittinghoff Tamás megjegyezte, hogy ugyan Löfler képviselő szerint ez csak a polgármesternek jelent pluszfeladatot, de ez nem így van. A mintegy havi 800 döntésről készült összegzést természetesen a hivatalnak kell elvégeznie.

 

Elfogadták a költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. A gazdálkodás során, a korábbi évekhez hasonlóan, nagy figyelmet fordított az önkormányzat a likviditás folyamatos fenntartására, a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására. Az első félévben a bevételek 54,07%-a, a kiadásoknak pedig 36,66%-a teljesült.

 

A képviselők döntöttek arról is, hogy a szociálisan rászoruló budaörsiek egyszeri természetbeni támogatásként téli tűzifa juttatásban részesülnek. Erre a célra 2 millió forintot fordít az önkormányzat.

A polgármester azzal egészítette ki az előterjesztést, hogy az állam által segélyként adott tüzelő sem minőségében sem mennyiségében nem felel meg a jogos elvárásoknak, ezért kellett az önkormányzatnak is lépnie ebben az ügyben.

 

Az általános tartalékkeret terhére egymillió forinttal megemelték a jelenleg felújítás alatt álló Lévai utcai gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzésére szánt mintegy négy és fél millió forintot. Az összesen 83,45 millió forintba kerülő beruházás 85 százaléka pályázati forrásból valósul meg.

 

Módosította a testület a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár és a Jókai Mór Művelődési Ház alapító okiratát.

 

A Budaörsi Televízió számára 2,7 millió forintos eszközbeszerzést hagytak jóvá. A listán többek között új kamera, kameraállvány és -objektív, valamint mikrofonok is szerepelnek, amelyek az önkormányzat tulajdonában maradnak. A televízió ingyenes használatba kapja a műszaki eszközöket.

 

Budaörs Város Önkormányzata 1,6 millió forint támogatást nyert az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt 2018. évi érdekeltségnövelő pályázaton a Jókai Mór Művelődési Központ műszaki és technikai eszközfejlesztésére. A képviselők döntöttek a pályázathoz szükséges 3 millió forint önrész biztosításáról.

 

A képviselő-testület jóváhagyta, hogy a Mozaik I. projekttel kapcsolatban a frankhegyiekkel történő hatékonyabb együttműködés és egyeztetés érdekében települési közvetítői szakértőt, úgynevezett mediátort kérjenek fel, amelyről a polgármesternek kell gondoskodnia szeptember 30-áig. A szakértő tevékenységét a Frankhegyi Részönkormányzat éppen a Fátyol utca (Mozaik I. projekt) esetében nem támogatta.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) szerint csak akkor van értelme a mediációnak, ha azt mindkét fél elfogadja.

Dr. Bocsi István jegyző elmondta, hogy az egyik fél az önkormányzat, a másik pedig a területen érintett 70 lakó és az általuk létrehozott Víziközmű Társulás. Az önkormányzat részéről azért tartották fontosnak a mediációt, mert megítélésük szerint gyorsabban is haladhatnának a terület közművesítésével. Ha a másik területen próbálnák ki ezt a módszert, akkor ott 1000 tulajdonossal kellene egyeztetni, ami nyilván sokkal nehezebb. Természetesen nem lesz kötelező igénybe venni a mediációt, ha az érintettek úgy látják, hogy enélkül is megelégedésükre haladnak az ügyek.

 

A testület 25 db karácsonyi motívum beszerzésével is egyetértett, amelyre biztosították a szükséges 3,275 millió forintos anyagi fedezetet. Azért vesznek újakat, mert a régi javítása többe kerülne.

 

A Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget bekerítésére 3,174 millió forintot biztosítottak. Az intézkedés célja, hogy megakadályozzák a nagy zajjal járó és az ott élők nyugalmát zavaró éjszakai használatot.

 

A lakossági veszélyes hulladékgyűjtés megszervezésére és lebonyolítására 10,16 millió forintot biztosított az önkormányzat a BTG számára. Erre azért volt szükség, mert a BTG Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási üzletága 2018. július 1-vel megszűnt, és a korábban sikerrel bevezetett veszélyes hulladékgyűjtési akció folytatása nincs a jogutód Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. feladatai között.

 

Elfogadta a testület az ARAMIS SE részére a sportcsarnok építéséhez, illetve a Budaörsi Kézilabda Sportegyesületnek nyújtott támogatás elszámolását.

 

A 2018. év második felére ütemezett kivitelezések megvalósítása érdekében felszabadított az önkormányzat 22,7 millió forintnyi céltartalékot. Ebből tervezési, járdaépítési munkák valósulhatnak meg, valamint megtörténik a Hajnal utcai feszítő oszlop áthelyezése.

 

Jóváhagyta a testület a Budaörsi víziközművek 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveit.

 

A temetői díjak mértékét évente felülvizsgálja az önkormányzat, ami idén is megtörtént. Ez alapján úgy döntöttek a képviselők, hogy nem változtatnak a díjakon.

 

Eredménytelennek nyilvánította a testület az Ibolya u. 80. szám alatt található, 904 m² területű, „kivett udvar és gazdasági épület” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot, mivel a pályázó által ajánlott ár lényegesen alacsonyabb volt a pályázati kiírásban rögzítettnél.

 

Hozzájárultak a Clementis L. u. 10. sz. alatti, 138 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonban levő 18/48-ad tulajdoni hányadának és a Budaörs, Ady E. u. 3. sz. alatti, 581 helyrajzi számú ingatlan 1803/24300-ad tulajdoni hányadának cseréjéhez.

 

Kávézó és reggeliző hely lesz a megüresedett Lévai utcai transzformátorház épületéből, miután ezt a pályázatot fogadta el nyertesnek a képviselő-testület.

 

Megszavazta a testület a Hóvirág utca 9. szám alatti ingatlant terhelő, még 1968-ban a Magyar Állam javára bejegyzett elővásárlási jog törlését, miután ennek fenntartását településrendezési szándékok nem indokolják.

 

Valamivel több mint 116 millió forintért a D-Expert Kft. lesz egy Zúzmara utcai 3168 négyzetméteres telek új tulajdonosa, miután a cég nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. Az adásvételi szerződésre a testület áldását adta.

 

Az Egészségügyi Központ részére bérbe adta az önkormányzat a Farkasréti út 53. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, jelenleg üresen álló ingatlant, egészségügyi szolgáltatási feladatai ellátására. A bérleti szerződés az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés időtartama alatt él.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) sajnálatosnak tartotta, hogy nem tudják a közelben lévő, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti épületet odaadni erre a célra. A polgármester emlékeztetett rá, hogy a korábbi üzemeltető miatt alakult ki a helyzet, ami miatt nem használható ez az épület. Éppen az önkormányzat volt az, amely feljelentette a korábbi üzemeltetőt, míg a Fidesz-frakció sajtótájékoztatón állt ki a védelmében. Wittinghoff Tamás fontosnak tartotta, hogy a jelenlegi üzemeltető folyamatosan fejleszt és igyekszik egyre jobb körülményeket teremteni az itt élők egészségügyi ellátásához.

 

Egy újabb innováció indulhat el Budaörsön azzal, hogy jóváhagyta a testület az Invitech Zrt-vel előkészített megállapodást egy kísérleti projekt lebonyolításáról. A Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien) a már működő Segít a hivatal szolgáltatást fogja bővíteni, fejleszteni.

 

Hozzájárult a testület a korábban a MoMDeluxe Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosításához, amelynek lényege, hogy a MoMDeluxe Kft. mellett a MOBOKO Central Kft. lesz a projekt megvalósítója a Terraparkban tervezett beruházásoknak.

 

Az önkormányzat hitelt kíván felvenni az Idősek Otthona bővítéséhez. Ehhez egy ideje kormányzati engedélyre van szükség. A módosított engedély alapján létrejött hitelszerződést most hagyta jóvá a testület.

 

A Zombori utca Idősek Otthona közbeszerzési eljárása kapcsán a LAM Ingatlanfejlesztő és Építő Zrt-t nyilvánították nyertes ajánlattevőnek a napirendek végén tartott zárt ülésen. Szintén zárt ülésen dőlt el, hogy nem él az önkormányzat a Szabadság út 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával. Döntöttek emellett a Hauser József és a Sport Díjak leendő kitüntettjeiről, valamint megyei kitüntetői díjakra is javaslatot tettek.

 

 


2018-09-19 16:00

Vissza