gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
A képviselő-testületi ülésen történt
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Támogatták a képviselők az új rendőrkapitány kinevezését a testület 2018. november 14-én tartott ülésén. Döntöttek arról is, hogy továbbra is segíti a város a helyi rendőrség munkáját.

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) napirend előtti hozzászólásában három lakossági megkeresést tolmácsolt. A Műszaki Ügyosztály vezetőjét, Lőrincz Mihályt kérte, hogy tájékoztassa a körzetben élőket a Kisfaludy utcai beruházás állásáról, szorgalmazta, hogy keressenek megoldást a Domb utcai lakópark környékén tapasztalható parkolási gondokra, valamint a Hegyalja utca melletti  illegális szemétlerakó megszüntetésére.  

Lőrincz Mihály válaszában elmondta, hogy a Kisfaludy utca felújításának egy része fejeződött be, mégpedig a BKISZ-projekt keretében megvalósult a szennyvízcsatorna-rekonstrukció. Az utat a Kossuth és a Szabadság utca között véglegesen helyreállították, a Kossuth Lajos utcától azonban csak ideiglenes út épült, ami a csapadékvíz-elvezetéssel, kapubejárók kiépítésével együtt már csak tavasszal fog befejeződni.

A Domb utcai lakópark körüli parkolási gondok kapcsán elmondta: az egész városban folyamatosan igyekszik az ügyosztály felderíteni, hogy hol lehet a parkolók számát növelni. Ezt meg fogják tenni a Domb utca esetében is, és a jövő évi költségvetésbe lehetőség szerint betervezik.

Az illegális szemétlerakók ügye sajnos az egész várost érinti, az ügyosztály folyamatosan igyekszik nyomon követni ezeket és a BTG közreműködésével megszüntetni, annak ellenére, hogy ez már az érdi ÉTH kötelezettsége lenne. A Hegyalja úti szemetet a megelőző napon egyébként már elszállította a BTG. Az ügyosztályvezető ez úton is kérte a lakosságot, hogy ne használják a közterületeket szemétlerakónak.

 

Simándi Szelim  (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) egy visszatérő problémára hívta fel a figyelmet: a gyakori közterületi alkoholfogyasztásra, szemetelésre és zajongásra a Kőhegyi lépcső és az 56-os emlékmű, valamint az  Ótemető és a Bor utca – Nefelejcs utca környékén. Kérte, hogy a rendőrség vizsgálja meg, hogyan tudna hatékonyabban fellépni ezekben a lakosságot zavaró esetekben.

 

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) arról beszélt: két bizottsági ülésen is megdöbbenve hallotta Vágó Csaba kabinetvezető részéről, hogy felháborítóak a kormányzat emberellenes rendelkezései a hajléktalanokkal szemben. Szerinte az nem emberellenes, hogy a kormány „elveszi a jogot” az utcán való megfagyástól, vagy attól, hogy valaki közterületen végezze el természetes szükségleteit. Meglátása szerint a kormány szállást, élelmet és orvosi ellátást is biztosít számukra.

Wittinghoff Tamás polgármester válaszul rámutatott, hogy több mint 30 ezer hajléktalanra jut 10 ezer férőhely, ráadásul ezeknek a szállásoknak egy részén olyanok a körülmények, hogy joggal féltik kevés kis értékeiket. Felhívta a figyelmet: olyan még nem fordult elő, hogy több száz ügyvéd írt volna alá egy petíciót egy kormányzati döntés miatt, és az sem véletlen, hogy két bíró is az Alkotmánybírósághoz fordult emiatt. Leszögezte: nincstelen, földönfutóvá vált szerencsétlen embereket kriminalizálni, bíróság elé citálni, börtönnel fenyegetni, igenis embertelen magatartás. 

Vágó Csaba kabinetvezető a megszólíttatás okán hozzátette: eddig azt gondolta, itt Budaörsön mindenki egyetért abban, hogy az emberi méltóság alapvető emberi jog; ebben a mostani felszólalás csalódásra ad okot.

 

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szintén lakossági megkeresések alapján kérdezte, hogy mit lehet tenni az Eötvös utcában nyílt angol óvodánál kialakult forgalmi helyzet kapcsán; reggel és este ugyanis óriási lett ott a forgalom.

Emellett arról is érdeklődött, hogy a Farkasréti út 115/b-ben megrepedt fal ügyével kapcsolatban mi történt. Jelezte, a Felsőhatár útiak aggódnak, hogy a 11. kerületi oldalon készülő épületek megfelelő távolságban vannak-e az úttól, ha azt majd szélesíteni fogják. Tolmácsolta a Harmat utcában élők kérését is, akik forgalomcsillapító eszköz (fekvőrendőr) kialakítását kezdeményezik. Köszönetét fejezte ki, hogy a Fém utca felújítása mintaszerűen zajlott, és ezt az ott élők is így gondolják. 

Csík Edina főépítész az angol óvoda kapcsán elmondta, hogy annak üzemeltetőivel több körben egyeztettek korábban. A Főépítészi Iroda bizonyos műszaki paraméterek megváltoztatását kérte, amire nem érkezett válasz, viszont arról értesültek, hogy már meg is nyitották az intézményt. Közölte: településképi egyeztetés nem történt, ezért fel fogják szólítani az üzemeltetőt annak lefolytatására.

 

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Szervizút építéséről érdeklődött a műszaki ügyosztályvezetőnél.

Lőrincz Mihály ennek kapcsán elmondta: megkezdődtek a munkák az autópályával párhuzamos részen, az Alsóhatár úti szakaszra azonban csak tavasszal fog sor kerülni. Egyúttal ígéretet tett a lakosság tájékoztatására.

 

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) köszönettel vette tudomásul, hogy az ülés előtt feltöltötte a hivatal az átruházott döntésekről szóló a beszámolót, amelyről kezdeményezésére a szeptemberi ülésen döntött a képviselő-testület.

Emellett ő is a Szerviz úttal kapcsolatban érdeklődött, illetve, hogy milyen átalakítások vannak folyamatban az Egészségcentrumban?

Utóbbi kapcsán Wittinghoff Tamás polgármester arról tájékoztatta, hogy a recepciót és a klímarendszert érinti a beruházás az Egészségközpontban, ami várhatóan januárra elkészül, de addig is zavartalanul fogadja az intézmény a betegeket.

 

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a kutak engedélyezésének új szabályairól kérdezte a jegyzőt, aki elmondta, hogy részletes tájékoztatót készítettek, ami megtalálható a város honlapján

 

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Patkó utca 7. számú épület  melletti parkoló megsüllyedésére hívta fel a figyelmet, ami igencsak megnehezíti a parkoló használatát.

 

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) egy Kossuth Lajos utcai ingatlanra kérdezett rá, ahol különösen az udvaron uralkodnak áldatlan állapotok. Válaszában a jegyző jelezte, hogy már eddig is történtek lépések, de ezek nem vezettek eredményre, így ismét meg fogják tenni a szükséges intézkedéseket.

 

Első napirendi pontként módosították a képviselők Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét, hogy megtörténjen az aktuális évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetése.
Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) érdeklődött, hogy mikor tekinthető meg a jövő évi költségvetés koncepciója.  Wittinghoff Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy decemberben készül el a dokumentum, amelyben látszik majd, mennyire korlátozza a város lehetőségeit a majd két és félmilliárdos kormányzati elvonás. 

 

Módosították Budaörs Város Alapellátási körzeteiről szóló 17/2003. (IV. 18.) önkormányzati rendeletet. Ennek eredményeként 15 utca tekintetében megváltoztak a védőnői körzethatárok. (http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/41313/759189)

 

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályok megváltoztatásáról is döntöttek, ennek értelmében a piaci alapú lakások esetében megszűnnek a városon belüli díjövezetek, és egész Budaörsön egységesen havi 2000 forint lesz négyzetméterenként a lakbér mértéke.

 

Pontosította a képviselő-testület a díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos szabályokat, hogy  lehetővé váljon a posztumusz - valakinek a halála utáni -  jelölés is. 

 

Elfogadta a testület Balázsné Miczák Katalin intézményvezetői pályázatát, így 2018. december elsejétől ő irányítja a Budaörsi Vackor Óvodát, miután a jelenlegi óvodavezető november végén nyugdíjba megy.

 

Támogatta az önkormányzat Szigeti János r. alezredes budaörsi rendőrkapitányi megbízását, aki egy ideig már korábban is betöltötte ezt a posztot. Rövid felszólalásában ígéretet tett arra, hogy megőrzi az eddig elért színvonalat, illetve igyekszik tovább javítani a város és környékének közbiztonsági helyzetét. 

 

Döntöttek arról is, hogy folytatódik a 2001 óta működő "Lakosság-orientált rendőrségi modell" a városban, amelynek forrásául 7,84 millió forintot tervez be az önkormányzat a 2019-es költségvetésbe.

 

A testület döntése alapján a rendőrségi állományon belül 8,6 millió forinttal támogatja az önkormányzat három fő ügyviteli munkakörben történő alkalmazását.

 

Arról, hogy közvetítői szakértőt kér fel az önkormányzat a frankhegyi tárgyalások előmozdítása érdekében már korábban döntöttek a képviselők. Most a Frankhegy Víziközmű Társulat és a Frankhegyi Részönkormányzat kérésére arról határoztak, hogy a szakértői felkérést kiterjesztik egész Frankhegy területére, és ennek pénzügyi forrását is biztosítja az önkormányzat, legfeljebb 1,5 millió forint erejéig.
Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy nem közbeszerzési eljárás során választották ki a szakértőt, aki szerinte a polgármester környezetéhez tartozik.
Dr. Bocsi István jegyző közölte, hogy nem kellett pályáztatni, több cég közül választották ki a legmegfelelőbbet, a polgármester pedig nem ismeri és nem  is találkozott a nyertessel. Egyébként a piaci árakhoz és a feladat nagyságához képest olcsón vállalták el a munkát - tette hozzá a jegyző.
A polgármester csak annyit fűzött mindehhez, hogy szereti, amikor a fideszesek aggódnak a közpénzek tisztességes elköltése miatt.  

 

Módosította a testület a BHÉSZ 4. függelékét, lakossági kérésre kibővítve a lakó-, településközponti és az  intézményi övezetekben végezhető  gazdasági tevékenységek listáját, parkoló-üzemeltetéssel és kézi hangszerkészítéssel.  

 

Döntöttek a képviselők az UNESCO Tanuló Városok Globális Hálózatához való csatlakozásról is. Ez egy olyan nemzetközi szakpolitika-központú hálózat, amelynek célja a legjobb gyakorlatok megosztása a résztvevő városok között. A szervezet missziója az egész életen át tartó tanulás gyakorlatának támogatása és felgyorsítása.

 

Módosította a testület a BTG Közszolgáltatási keretszerződését, többek között, mert az Ifjúság utcai parkban történt csőtörés miatt nagy értékű berendezések és szerelvények cseréje vált szükségessé. Másrészt beépítették a keretszerződésbe a veszélyeshulladék-gyűjtés feladatainak szabályrendszerét.

 

A képviselők 57,8 millió forintot szabadítottak fel a felhalmozási célú céltartalékból, amelyből parkolóhelyeket alakítanak ki, kátyúznak, illetve intézményi felújításokat, korszerűsítéseket terveznek meg, illetve végeznek el.

 

Meghatározták a víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulásának mértékét 2019. évre vonatkozóan, amely a megvalósított víziközmű beruházás esetén a közérdek mértékét meghaladó költségek 100%-a.

 

Meghatározták a budaörsi víziközművek 2018-2032. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveit.

 

Nyilvános pályázatot ír ki az önkormányzat a Budafoki utcában található, 4733/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére azzal, hogy az ingatlan ára 25,5 millió forint.

 

Szintén pályázat keretében értékesíti az önkormányzat a Kolozsvári utcában található, 4002/63-70 és 4002/75-76 helyrajzi számú ingatlanokat, 317,3 millió forintos áron.
Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) szerint egyeztetni kellett volna az ott élőkkel a pályáztatás előtt.
Dr. Bocsi István elmondta, hogy több jelentkező volt, ezért majd a győztes szándékai alapján dönt a testület arról, hogy hozzájárul-e az eladáshoz, illetve a tervezett beruházáshoz.    

 

Korszerű világítástechnikai eszközöket vásárolhat a Budaörsi Latinovits Színház, miután a testület elfogadta pótelőirányzat-kérelmüket és 7,5 millió forinttal támogatja a beszerzést.

 

Apró pontosítás miatt módosította a testület a Jókai Mór Művelődési Központ és a gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár alapító okiratait.

 

Jóváhagyták a képviselők a helyi kiadvány pályázaton korábban támogatásban részesült Ihlet Irodalmi és Művészeti Magazin támogatására vonatkozó módosítást.

Ugyancsak hozzájárultak, hogy a Buda- környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete a korábban megítélt egymillió forintos támogatást az eredetileg tervezettől eltérően használhassa fel.

 

Módosította a képviselő-testület az Újbudai Szociális Szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel - a budaörsi hajléktalanok ellátására - kötött szerződéseket.

 

Emellett egy új ellátási szerződés megkötésére is igent mondtak: a Menedék Alapítvány – Baptista Menedék Szolgálat, családok átmeneti otthona szolgáltatást fog biztosítani a budaörsi rászorultak számára.

 

A 2-es védőnői körzetben védőnői álláshelyre vonatkozó pályázat kiírását is jóváhagyta a képviselő-testület.

 

Ezt követően zárt ülésen ingatlanok hasznosításával és egyéni szociális kérelmekkel összefüggő kérdésekről döntöttek.

 


2018-11-14 18:23

Vissza