gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2019.01
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 1. 14
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 1. 21
 2. 22
 3. 23
 4. 24
 5. 25
 6. 26
 7. 27
 1. 28
 2. 29
 3. 30
 4. 31
 5.  
 6.  
 7.  
Bérbeadási pályázat egy Szajkó utcai telekre
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Hobbikert és szabadidős tevékenység céljára kíván bérbe adni az önkormányzat egy 828 négyzetméteres ingatlant, a Szajkó utcában. A telken egy felújítást igénylő garázs és egy faszerkezetű hétvégi ház áll. A pályázat benyújtásának határideje 2019. március 13. szerda, 16.00 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága

147/2018. (VIII.21.) TFVB számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

 

a Budaörs, Szajkó utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 828 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

 

A pályázat tárgya:

 

Budaörs Város Önkormányzata 1 éves határozott időtartamra bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező Budaörs, Szajkó utcában található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 828 m² területű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant.

 

Az ingatlan bemutatása:

 

Az ingatlan a város központjától D-re, Kamaraerdő városrészben, a Szajkó utcában található, a Fácán u. sarkának közelében, jellemzően nem lakott területen.  Az ingatlan sík felszínű, téglalap alakú, környezetében többnyire telkek találhatók, kissé távolabb lakóházak is állnak. 

A telken egy vasbeton szerkezetű garázs épület és egy fa szerkezetű hétvégi ház áll. Mindkét épület erősen felújítást igénylő állapotú.

 

Mivel az utcában csak áram és csatorna közmű került kiépítésre, ezért a telekre a víz és gáz nem köthető be, villany van.

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 

A bérleti idő:

 

A bérleti szerződés határozott, 1 éves időtartamra szól. A felmondási idő rendes felmondás esetén 1 hónap, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondás.

 

Folytatni kívánt tevékenység:

 

Az Önkormányzat hobbikert és szabadidős tevékenység céljára kívánja bérbe adni az ingatlant, azzal a feltétellel, hogy a bérlő köteles azt rendben tartani és a növényvédelmi előírások betartásával állagmegóvásáról gondoskodni.

 

A bérleti díj:

 

A havi bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A havi bérleti díj minimális mértéke:            41.000 Ft/hó (32.283,- Ft+Áfa/hó)

 

Óvadék:

 

Az óvadék mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötéskor kell megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 

A pályázat elbírálása:

 

A rangsoroláskor alkalmazott értékelési szempontok:

 • az ajánlott bérleti díj összege

 

 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 

 • a pályázó adatai: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám
 • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
 • a pályázó által ajánlott bérleti díj összege
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlan kiíráskori állapotát megismerte
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati felhívásra benyújtott pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:         2019. március 13. szerda 16.00 óra

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál.

 

A borítékon csak a „Pályázat: Budaörs 10789 hrsz.” jeligét kérjük feltüntetni.

 

Az ajánlatokat határidőig személyesen lehet leadni.

 

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

 

A pályázaton kizárólag magánszemély vehet részt.

 

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, Budaörs Város Önkormányzat Városépítési Irodájának Vagyongazdálkodási Osztálya a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 15 napos határidő kitűzésével egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt hiányosságok egyszeri alkalommal pótolhatók. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak.

A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljeskörű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

A pályázatok elbírálásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága a beadási határidőt követő 90 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja a pályázókat.

 

A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

 

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

További felvilágosítást Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztályán a 06/23-447-860-as telefonszámon lehet kérni.

 

 

 

Budaörs, 2019. január

 

 

                                                                               Budaörs Város Önkormányzata


2019-01-14 02:54

Vissza