gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv

2012-05-23 08:30:00

Képviselő-testületi ülés: Jól gazdálkodott tavaly a város

Elfogadta a képviselő-testület május 23-án tartott ülésén a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, egyúttal döntöttek a tavalyi pénzmaradvány sorsáról is.

Napirend előtti hozzászólásában Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról számolt be, hogy jól halad az Illyés Gimnázium előtti körforgalomban készülő  közösségi képzőművészeti alkotás kivitelezése. Eddig 347 budaörsi vett részt a közös munkában.

 

dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy a Farkasréti utcában hosszú ideje nem működik a sebességmérő tábla. Majd két meghívót ismeretetett. A Frankhegyi Részönkormányzat és a BTG közösen csatlakozik a Te Szedd nevet viselő, országos önkéntes szemétgyűjtési akcióhoz, amely május 26. és június 2. között zajlik. A Frankhegyi Családi Nap június 16-án lesz.

 

Szabó Károly  (Fidesz-KDNP) arról  érdeklődött, hogy a Koszorú utca-Szabadság út-Lejtő  utca környékére elfogadott változtatási tilalom feloldása után, augusztusban, mi lesz a sorsa annak az áruháznak, amelynek építését szerették volna ezzel a lépéssel megakadályozni. Hogy áll az új szabályozási terv?

 

A polgármester hozzátette, hogy, nem megakadályozni akarták az építkezést, hanem szabályozni szeretnének egy területet.

 

Dr. Bocsi István jegyző elmondta, hogy per folyik a kormányhivatal és a befektető között. Ha a befektető nyer, akkor megépítheti azt, amit oda szeretett volna.  Agusztusig a testület elé kerül az új építési szabályzat. 

 

Császárné Kollár Tímea (Jobbik Magyarországért Mozgalom) tájékoztatta a testületet, hogy a Budaörsi Atlétikai Klub sportolói az elmúlt két hétvégén országos bajnoki címeket értek el két szakágban is. 

 

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérte, hogy nézzék át a fákat, mert a napokban tomboló nagy szél rengeteg ágat tört le, le kellene vágni a még balesetveszélyes ágakat.

 

Török István alpolgármester egy meghívást tolmácsolt, június 2-án lesz az immár hagyományos rendezvény, Kamaraerdő Napja.

 

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) a kátyúk és  úthibák mielőbbi kijavítására hívta fel a figyelmet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester bejelentette, hogy pert nyert az egykori Fidesz-KDNP képviselő, dr. Nagy Tamással szemben, aki minden alap nélkül visszaélésekkel vádolta meg őt és a hivatalt az uszoda építkezés kapcsán. 

 

Első napirendi pontként elfogadták a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést. A polgármester szerint a számok azt mutatják, hogy reálisan és megfontoltan terveztek tavaly. Szerencsére a helyi gazdaság kicsit jobb állapotban van, mint az országos átleg, ez teszi lehetővé, hogy pénzmaradványról is rendelkezhet a testület. A döntés alapján 220 millió forintot intézményi beruházásokra és fejlesztésekre fordítanak, 500 milliót a következő évi feladatokra tesznek félre, 150 milliót az előre nem látható adó visszatérítésekre és 100 millió körüli összeget az általános tartalék visszapótlására.

 

Ezt követően módosították az idei évi költségvetést. Ilyenkor az előző ülés óta eltelt időszak pénzügyi vonatkozású döntéseit vezetik át a rendeleten.

 

Új rendeletet alkotott a testület az egyes, közigazgatási bírsággal fenyegetett magatartásokról. Erre országos jogszabályi változások miatt volt szükség.

 

Pontosították a közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló rendeletet. Rögzítették, hogy milyen esetben, milyen módon lehetséges például a házszámozások megváltoztatása.

 

Ugyancsak módosították az állattartásról szóló rendeletet. Eszerint a jövőben lehetővé  válik a kisvárosi és kertvárosi lakóövezetben kistestű állatok (baromfi, nyúl) tartása. A szociális megfontolásból történt változtatás azonban csak akkor lép hatályba, ha pontosan kidolgozzák az állatok tartására vonatkozó feltételeket.

 

Elfogadták a képviselők  a Budaörsi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységéről szóló jelentést. Szóbeli kiegészítést tett Dr. Csipler Norbert r. őrnagy, kapitányságvezető, aki csak január óta tölti be a vezetői posztot. Elmondta, hogy súlyos, életellenes bűncselekmény egyáltalán nem történt tavaly, mint ahogyan halálos közúti baleset sem volt. Általában is csökkent a balesetek száma. Tisztában vannak vele - közölte, hogy a vagyon elleni bűncselekmények rendkívüli módon irritálják a lakosságot. Tavaly jelentősen nőtt a kapitányság létszáma, bár az egy főre jutó rendőr még mindig nem elég. Ez a növekvő létszám azonban mégis reális esélyt ad arra, hogy még hatékonyabban vegyék fel a harcot a bűnözőkkel.

 

Véleményezte a testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó, készülő rendelet tervezetét.

 

Hosszas vita folyt a budaörsi oktatási és nevelési intézményekkel kapcsolatban, amelynek végén csak a határozati javaslatok egy részét fogadták el.

 

Annyi már jó  ideje tudható, hogy a kormány államosítani kívánja a közoktatást, és a finanszírozást országosan egységesítik. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy azoknál a városoknál, amelyek sok pénzt fordítottak arra, hogy jó minőségű iskolahálózatot hozzanak létre, drasztikusan visszaeshet az oktatás színvonala. Ezért ezeken a településeken lázas gondolkodás folyik, hogyan őrizhetnék meg valamilyen módon az önkormányzatok a befolyásukat saját oktatási intézményrendszerükre.

 

Wittinghoff Tamás polgármester szerint teljes a bizonytalanság. Nem tudni, hogy mennyi pénzt kapnak majd az iskolák az államtól jövőre, kiegészítheti-e ezt a finanszírozást az önkormányzat? Egyáltalán lesz-e még erre forrásuk jövőre, hiszen egyelőre azt is homály fedi, hogy mennyi pénzt vonnak el az önkormányzatoktól. Egyes településeken azon gondolkodnak, hogy az egyházaknak adják át az iskolákat, így próbálva megőrizni a befolyást. Azonban ez a megoldás sem tűnik garantáltnak. Az idő azonban sürget, mert fenntartóváltást csak május 31-éig lehet kezdeményezni. Ezért kell a testületnek mindenképpen állást foglalni ebben az ügyben – fogalmazott a polgármester.

 

Az előterjesztő  álláspontja szerint: „Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete....úgy ítéli meg, hogy a számtalan és meghatározó jellegű  bizonytalansági tényező következtében a rendelkezésre álló  határidő alatt a közoktatási intézmények fenntartói jogának átadására vonatkozóan nem hozható felelős döntés." 

 

Bár a helyzetelemzéssel Filkey Péter (Fidesz-KDNP) is egyetértett, hangulatkeltésnek és a feszültség gerjesztésének nevezte ezt a megfogalmazást. Szerinte olyan mértékű az információhiány, hogy így nincs értelme egy ilyen állásfoglalásnak. Azt pedig értelmetlen kimondani, hogy nem tudnak dönteni.

 

A polgármester szerint pontosan azt rögzíti a határozat, hogy a jelenlegi kistérségi fenntartásnál most nem tudnak jobbat.

 

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról beszélt, hogy nagyon komoly  félelmek vannak a jövővel kapcsolatban a tanárok körében.

 

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) szerint Magyarországon irreálisan sok az önkormányzat, így az oktatási intézményeke esetében is túl sok a fenntartó. A települések döntő  többsége képtelen volt elfogadható színvonalat biztosítani, ezért országszerte alig várják, hogy átadhassák iskoláikat. Kétségtelenül van 15-20 olyan város, ahol ez nem okozott gondot. Budaörsnek szolidárisnak kellene lenni, és kimondani, hogy igenis szükség volt az oktatási rendszer átalakítására. A testület előtt fekvő határozattervezet csak pánikkeltés és drámázás.

 

Wittinghoff Tamás erre annyit jegyzett meg, hogy ha javítani akarnak a rosszabb helyzetben lévő iskolák helyzetén, azért miért kell tönkretenni azokat, ahol  jól mentek a dolgok, miért kell silány, de egységes színvonalra leszállítani a budaörsi oktatási nívót?

 

Végül a képviselők csak azt két pontot fogadták el, miszerint felelősséget éreznek az oktatási intézményekért, és mindent megtesznek majd a meglévő  színvonal megőrzéséért, valamint azt, hogy az előterjesztés hátteréül szolgáló anyagokat megismerték és tudomásul vették.

 

Az önkormányzat úgy döntött, hosszú távra bérbe adja az Esze Tamás 3. szám alatti ingatlant a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola működtetésére.

 

Tételesen jóváhagyta a testület a 2012. évben tervezett intézmény-felújítási és kivitelezési munkák listáját.

 

Önkormányzati lakások sürgős felújítási munkáira 21 millió 900 ezer forintot szavaztak meg.

 

Intézkedési tervet dolgoztak ki az Állami Számvevőszék vizsgálata során felmerült észrevételek kijavítására.

 

Jóváhagyták az előminősített tervező, ellenörző és kivitelező  cégek listáját. Ez a közbeszerzéseket gyorsíthatja meg.

 

Meghosszabbították a Budaörs Kistérségi Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ elhelyezésére szolgáló épület bérleti szerződését.

 

Elfogadták Budaörs város 2011. évi környezeti állapotáról szóló jelentést. A dokumentum sorra veszi a levegő, a felszíni és felszín alatti vizek állapotát, a zajterhelés szintjén, a zöldterület-gazdálkodás mutatóit, a hulladék- és energiagazdálkodást valamint a talaj, a termőföld és az élővilág védelmét.

 

Valamivel több mint félmillió forintos ráfordítással kutyafuttatót létesítenek a lakótelep mellett.

 

Forrást csoportosítottak át a Kőhíd utcai ivóvízvezeték meghosszabbítására.

 

Továbbra is térítésmentesen használhatja a Farkasréti út 6/1 szám alatti ingatlant a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény.

 

Harminc napos felmondási határidővel, a Szilvás területén bérbe adtak egy rét művelési ágú, lovas tanyként használt területet, 20 Ft/négyzetméter/év  áron.

 

Módosították a Jókai Mór Művelődési Központ és a Budaörsi Játékszín alapító  okiratait.

 

Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy a túljelentkezések miatt új első  osztályos tanulócsoport induljon a Kesjár Csaba Általános Iskolában. Ehhez egy fő pedagógusi álláshelyet is biztosított.

 

Mivel az óvodáknál is túljelentkezés volt, a testület engedélyezte, hogy a törvényeknek megfelelően, húsz százalékkal túlléphessék a maximális létszámot.

 

Megemelték az álláshelyek számát a Budaörsi Nevelési Tanácsadóban.  

 

Biztosítja a testület a jövő évi költségvetésben az önrészt, ami ahhoz szükséges, hogy a Liver FC részt vehessen a TAO pályázaton. (A TAO, a látványsportokat támogató társasági adókedvezmény rövidítése.)

 

A céltartalékból 228 ezer forintot szabadítottak fel a Budaörsi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett programokhoz.

 

Hasonló módon szabadítottak fel céltartalékot az Idesüss – Budaörs Napja 2012. évi programjához.

 

Meghosszabbították a Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány támogatás elszámolási határidejét.

 

Visszamenőleg támogatja a testület a 2012. évi Városi Sportnap megrendezését, és egymillió forintot utal át a Budaörsi Diáksport Egyesület részére.

 

A képviselők 2.7 millió forintos támogatást szavaztak meg Wunderlich Gábor kérésére, aki ebből a pénzből egy „Budaörs, a hagyományok városa" című promóciós filmet készít el ez év végéig.

 

Úgy döntöttek, hogy egy-egy millió forinttal támogatják azokat a legalább egy éve Budaörsön élő sportolókat, akik kvótát szereztek az idei londoni olimpiára.

 

A Magyar Történelmi Szalon és Karizma Alapítvány részére 914 e Ft-ot biztosítottak, a pályázatukban megjelölt céljaik megvalósítására.

 

A Képviselő-testület elviekben támogatta egy új városi képzőművészeti gyűjtemény és kiállítás létrehozását. A gyűjtemény alapját a helyi képzőművészek alkotásai jelentenék, melyekből  – szakmai zsűri javaslatai alapján – műalkotásokat vásárolnak.

 

Az önkormányzat megbízta a Mediprojekt Kft-t a város hosszú távú egészségügyi tervének előzetes döntéselőkészítő tanulmányának elkészítésével.

 

Elfogadták a Budaörsi Városfejlesztő Kft. és a BTG Kft. 2011. évi beszámolóját. Ez utóbbi egyébként 14 milliós adózás utáni eredménnyel zárta az előző évet.

 

Támogatja az önkormányzat a Közép-Magyarországi Innovációs Központot, hogy elindulhasson egy nemzetközi pályázaton. 


Videó a testületi ülésről - 2012.05.23.