gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv

2012-11-07 08:30:00

A képviselő-testületi ülésen történt

A képviselő-testület a 2012. november 7-én tartott ülésén megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat, amely a közoktatás államosítása után is támogathatja a helyi pedagógusokat.

Napirend előtti hozzászólásában Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) jelezte, hogy hiába volt már idén patkányirtás, újra megjelentek ezek a kártevők. Hiányolta, hogy a lakótelepre és környékére megígért faültetések mindeddig nem történtek meg.

Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy a jövő évtől az egész városra kiterjedő folyamatos irtást terveznek. A faültetés pedig még az ősz folyamán el fog készülni.

Laczik Zoltán (MSZP) kérte, szólítsák fel a Budafoki út és Fodros utca sarkán lévő elhanyagolt telek tulajdonosát, hogy tartsa rendben ingatlanát, mert már-már közegészségügyi problémákat okoz ez a mulasztás.

Leipán Tibor (független) arról érdeklődött, miért nem tudtak behajtani a temetőbe halottak napján azok az idősek, akiknek nehéz még pár száz métert is gyalogolni.

Lőrinc Mihály azzal indokolta ezt, hogy ezen a napon a megnövekedett gyalogosforgalom miatt általában nem engednek személyautókat a temetőkbe. Más időszakokra ez a korlátozás nem vonatkozik.

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt tette szóvá, hogy a Szivárvány utca és a Lévai utca környékén már többször is felbontották az utat és a járdát ebben az évben.

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról számolt be, hogy az új köznevelési törvény kapcsán nemrégiben volt egy beszélgetés kiváló szakemberek részvételével. A rendezvényen az derült ki, hogy rendkívül sok még a bizonytalanság a szabályozással kapcsolatban. Szerinte ezért sem kellene elkapkodnia az önkormányzatnak, hogy milyen szervezeti formában oldja meg a jövőben rá háruló feladatokat.

Stifft Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) jelezte, hogy bár elkészült a Lévai utca 20. szám alatti pakoló, de a felfestések még mindig nem történtek meg.

Molnár Gábor alpolgármester azt kérte, hogy kerüljenek ki a városba tájékoztató táblák, mert például az Uszoda-Sportcsarnokot rendkívül nehéz megtalálni.

Wittinghoff Tamás polgármester beszámolt a testületnek arról, hogy dr. Bocsi Istvánt az év jegyzőjévé választották.

Első napirendi pontként, a szokásos módon, a költségvetési rendeletet módosították. Ilyenkor vezetik át azokat a döntéseket, amelyeknek a büdzsét érintő pénzügyi vonzatai voltak a két ülés közötti időszakban, illetőleg az előző képviselő-testületi ülés olyan határozatait, amelyek érintették a költségvetést.

Módosították a Kőhegy és környéke építési övezetbe sorolt ingatlanaira vonatkozó építési tilalom elrendeléséről szóló rendeletet, biztosítva a szükséges pénzügyi forrást is.

Felülvizsgálták a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeletet. Erre azért volt szükség, mert a kegyeleti szolgáltatásokat korábban e rendelet miatt csak egy cég végezhette. Szabályozták azt a feltételrendszert, ami a külső vállalkozókra vonatkozik majd.

Pontosított egy rendeletet a testület, amely az óvodai dolgozók étkezési lehetőségét könnyíti meg.

Az állattartásról szóló rendelet módosítását törvényi változás tette szükségessé. Az új szabályozás kevesebb korlátot tartalmaz a haszonállat tartással kapcsolatban, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne kellene ezzel kapcsolatban továbbra is különböző szabályokat betartani. A rendelet teljes terjedelmében itt olvasható:

http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=177752#MIDDLE

Változtatási tilalmat rendelt el az önkormányzat a Bretzfeld utca-Lévai utca-Komáromi utca-Kenyérgyár utca által határolt területre.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagjává választották a Fidesz-KDNP jelöltjét, Löfler Dávidot, aki esküt is tett a testület előtt. A bizottság korábbi tagja dr. Horváth Katalin összeférhetetlenség okán mondott le.

Elfogadta a testület Budaörs város hosszú távú egészségügyi tervét. A dokumentumot azért kellett elkészíttetni, mert ez szükséges feltétele egy olyan pályázatnak, amelyen esetleg nagyon támogatást nyerhet a város a helyi egészségügyi rendszer fejlesztésére.

A képviselők úgy döntöttek, hogy kiutalják az éves támogatás egy részét a Pro Musica Kórusalapítványnak, amelyen belül szakadás történt. A testület azért döntött így, hogy lehetőséget biztosítson az egység helyreállítására.

Támogatták a Budaörsi Görög Katolikus Egyházközség kérelmét, amely arra irányult, hogy a 25 millió forinttal járuljon hozzá az önkormányzat az altemplomuk megépítéséhez. Úgy döntöttek, hogy a hivatal biztosítson a beruházás felügyeletére egy műszaki ellenőrt további saját forrásból.

A Budaörs Kártya bevezetése kapcsán lefolytatott vitában Wittinghoff Tamás elmondta, nincs meggyőződve arról, hogy az 50 milliós önkormányzati hozzájárulás tényleg megtérülne-e, valóban előnyös lenne-e ez a város lakóinak és a vállalkozóknak. A benyújtott háttértanulmány egyelőre nem meggyőző, ezért csak elvi döntést támogatna, hogy vizsgálják meg alaposabban a kérdést – fogalmazott.
Császárné Kollár Tímea (Jobbik Magyarországért Mozgalom) végignézte azoknak a városoknak a tapasztalatait, ahol van ilyen kártya. Ő sem látta még megfelelően kidolgozottnak a javaslatot. Ha sok kis- és középvállalkozót segítenének vele, akkor úgy vélte, lenne értelme.
Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kifogásolta, hogy az előterjesztésben több olyan tétel szerepel, ami ma is ingyenes: például a parkolás, a belső tömegközlekedés, az uszodába pedig lakcímkártyával most is be lehet lépni kedvezménnyel.
Török István alpolgármester sajnálta, hogy a bizottsági üléseken nem tettek fel kérdéseket a képviselők. Az elektronikus kártya nyitott lesz, nagyon sokféle szolgáltatást képes folyamatosan befogadni - mondta.
Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) annyi kiegészítést tett, hogy az 50 milliót egyelőre helyezzék céltartalékba.
A többség úgy támogatta az előterjesztést, hogy ez egyelőre csak elvi döntés, vizsgálják meg alaposabban a kártya bevezetésének indokoltságát.

Hosszas vitát váltott ki Sánta Áron (Fidesz-KDNP) előterjesztése, amely arra irányult, hogy a budaörsi köznevelési intézmények működtetésére hozzanak létre önálló szervezetet.

Mint ismeretes,2013. január elsejétől állami kézbe kerül a közoktatás rendszere. Az önkormányzatoknak továbbra is vállalniuk kell a működtetési feladatokat.
A polgármester szerint ezt eddig is tökéletesen el tudta látni a hivatal, ezért felesleges most új szervezetet alapítani. Ugyanaz a hivatal, amely valamennyi köznevelési intézmény minden ügyét intézte eddig, most egy ennél szűkebb feladatkörrel nyilván képes elboldogulni.

Elgondolkodtatónak tartotta, hogy a szervezet vezetőjének egy olyan volt külsős bizottsági tagot javasolnak, aki Fidesz jelöltként került be az önkormányzathoz. Új szervezet alapításánál csak nyílt pályáztatással lehet vezetőt választani, ezért nem nevezhetnek ki addig sem ideiglenes vezetőnek senkit. Sérelmesnek tartotta, hogy egy vezetői egyeztetésen a szakmai indokok között szerepelt, ő túlságosan jó viszonyt ápol az intézményvezetőkkel – mintha ez bűn lenne – tette hozzá. Ez az új szervezet több pénzbe kerülne, mint amit erre a feladatra ez idáig költöttek. Annyi értelme van csupán, hogy jól fizető állásokat kreál egy meghatározott érdekcsoportnak, és kézi vezérléssel működtethető – fogalmazott a polgármester. Ezért kérte, hogy álljanak el szándékuktól. Egyébként – tette hozzá -, azok a döntések, amelyekkel megpróbálják majd valamilyen módon fenntartani az eddigi színvonalat az iskolákban, úgyis az önkormányzatnál maradnak.

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról érdeklődött, hogy milyen szakmai körökkel egyeztettek erről a kérdésről?

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) emlékeztetett rá, hogy az egykori hasonló szervezetet, a GAMESZ-t, éppen azért számolták fel, mert nem volt hatékony. Ha kiderülne, hogy a hivatal nem tudja ellátni ezt a feladatot, akkor még mindig létre lehetne hozni egy új szervezetet.
Császárné Kollár Tímea (Jobbik Magyarországért Mozgalom) közölte, hogy a közoktatási rendszer átalakításával olyan szinten nem ért egyet, hogy ebben a kérdésben is tartózkodni fog.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) természetesnek találta, hogy eltérő politikai kötődésű képviselők között vannak nézetkülönbségek. Ők alapos mérlegelés után úgy találták, hogy a fenntartással kapcsolatos feladatot csak egy új szervezet tudja jól ellátni. Mivel a bizottságok nem vették napirendre javaslatát, nem tárgyaltak róla, ezért a szakbizottság elnökével az összes iskola igazgatójával ők egyeztettek az ülés előtti napon. Elmondta, hogy véleményt nem fogalmaztak meg az egyeztetésen résztvevők, miután erre nem is kérték őket. Ő az eredeti javaslatában is számolt azzal, hogy szükség van pályázatra, ám mivel egy hónap alatt át kell adni az államnak az iskolákat, addig is ki kellene nevezni ideiglenesen egy vezetőt. Akit ők ajánlanak erre a posztra, jó szakember, jelenleg is jegyzőként dolgozik.

A polgármester szerint egy kávéházban tartott találkozó, ahová sem a reprezentatív szakszervezeteket, sem az önkormányzat irodavezetőjét, sem őt, a munkáltatót nem hívták meg, nyilván nem minősülhet hivatalos egyeztetésnek. Nem reális elvárás, hogy az egzisztenciálisan bizonytalanságban lévő pedagógusok éppen a Fidesz képviselőinek fogják kifejteni harcos ellenvéleményüket. Megerősítette, hogy új szervezetet csak akkor hozhatnak létre, ha hivatalos procedúrával, pályáztatás útján választják meg a vezetőjét. Vagyis ideiglenesen oda senkit nem lehet kinevezni.

Laczik Zoltán (MSZP) elmondta, hogy szakértőkkel konzultáltak, akik többsége azt javasolta, jobb ha az intézmények üzemeltetését önálló szervezet végzi. Szerinte itt most félre kell tenni a pártpolitikát. Sok fenntartásuk ellenére, támogatni fogják a döntést.

Dr. Bocsi István jegyző megkérdezte a vezetőnek javasolt, és a teremben tartózkodó dr. Horváth Katalint, hogy jelenleg van-e egyáltalán olyan helyzetben, hogy elvállalhassa ezt a megbízatást. Mivel most jegyzőként dolgozik, a mellett más munkaviszonyt nem létesíthet.

Dr. Horváth Katalin megerősítette, hogy jegyző, de hozzátette, a munkaviszonyát közös megegyezéssel bármikor felbonthatja.

Dr. Bocsi István jelezte, hogy a jegyzőként őt foglalkoztató önkormányzat ragaszkodhat a kéthónapos felmondási idő kitöltéséhez, vagyis ez a kérdés egyelőre bizonytalan. Tehát egy új szervezet megalapításáról dönthetnek jogszerűen, de a vezetői posztra pályázatot kell kiírni. A megjelölt személy pedig most semmiképpen nem jöhetne szóba a korábban említett akadályoztatása miatt.

Mindezek alapján biztosra vette, hogy az intézmények átadását a hivatal fogja elvégezni.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy visszavonja az előterjesztés személyre vonatkozó részét.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) javasolta, hogy a pályázat kiírása mihamarabb történjen meg.

Végül az MSZP-s képviselő szavazatával többséget kapott a Fidesz-KDNP előterjesztésének intézményalapításra vonatkozó része, kiegészülve a pályázat mielőbbi kiírásával.

A képviselő-testület megalapította a Clementis László működtetői ösztöndíjat. Erre azért volt szükség, hogy a közoktatás államosítása után is legyen lehetősége az önkormányzatnak kipótolni a tanárok fizetését, így az eddig megszokott mértékű maradhat a jövedelmük.

Felkérték a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat Törökbálint, Pusztazámor és Sóskút településekkel egyes szociális és gyermekjóléti intézmények közös fenntartásáról.

Ugyancsak a polgármestert kérték fel, hogy képviselje a térség igényét közvetlen tömegközlekedési kapcsolat kiépítésére Budaörs és Észak-Buda között a négyes metró megépülése után is.

Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindításáról döntött a testület két ingatlan esetében.

Támogatta a többség, hogy ne az eddig javasolt helyszínen valósuljon meg a kutyafuttató. a lakótelepen, de egyúttal felkérték az illetékes bizottságot új helyszínek vizsgálatára.

Jogszabályi változás miatt meg kellett erősíteni, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást továbbra is a Magyar Kémény Kft-vel végezteti az önkormányzat.

Szintén jogszabályváltozás miatt kellett a TÖRSVÍZ Kft tulajdoni szerkezetén változtatni. Egyúttal felkérték a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel.

Hozzájárultak az 1. számú Általános Iskola pótelőirányzat kérelméhez, amelyből közműdíjakat kíván fedezni.

Valamivel több, mint ötmillió forintot csoportosítottak át az önkormányzat költségvetési szerveinek, gazdasági társaságainak, továbbá az oktatási és nevelési intézmények villamos és földgáz közbeszerzésének szakmai előkészítésére.

Fedezetet biztosítottak a karácsonyi díszkivilágítás motívumainak felújítására, amely hosszabb távon olcsóbbá teszi annak üzemeltetését.

A Közterület-felügyelet már a költségvetés tervezésekor jelezte, hogy minimálisan 10 millió Ft-ra lenne szükség, hogy az év folyamán a közterület-felügyeleti szolgálatot ellátó rendőrök személyi juttatására megfelelő fedezet álljon rendelkezésre. Ezzel szemben csak 8 millió Ft került betervezésre és jóváhagyásra. Most áttekintették az év hátralévő részében várható szolgálati óraszükségletet, ami alapján a keretösszeget 2,1 millió Ft-tal meg kellett emelni.

Támogatta a testület, hogy biztosítsanak 750 ezer forintos támogatást az egyik háziorvosnak, különböző, a feladata ellátásához kötelező műszerek beszerzéséhez.

Játszóeszközök beszerzésére csoportosítottak át forrást a Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont részére.

Módosították a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott budaörsi székhelyű oktatási intézmények alapító okiratait. Ez jogszabályi változások miatt vált szükségessé.

Ugyanezen okból kellett ezeket a módosításokat az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményeknél is elvégezni.

A jövő évtől a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolában a gyermekétkeztetési szolgáltatást közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szolgáltató bevonásával nyújtja az önkormányzat. Az új szolgáltató kötelezettséget vállalt az addig az iskolában e feladatokat végző dolgozók átvételére. Ha valaki mégsem élne ezzel, akkor jár neki a végkielégítés. Erre az esetre csoportosított át a testület valamivel több, mint 5 millió forintot.

Meghatározták a képviselők a közoktatási intézmények álláshelyeinek számát, illetve átvezették a 2012-ben történt engedélyezett változásokat is.

Elfogadták az Idesüss – Budaörs Napja 2012 rendezvény szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Forrást szabadítottak fel az a budaörsi advent rendezvénysorozat támogatására.

Több napirendi pont foglalkozott az oktatási intézmények államosítása kapcsán elvégzendő feladatokkal. December elsejétől átveszi az önkormányzat az Illyés Gimnázium, a Leopold Mozart Zeneiskola, valamint a kistérségi fenntartásban működő oktatási intézmények eszközeit.

Jóváhagyták az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét.

A Budaörsi Városfejlesztési Kft. tanulmányt készíttet a Postaépület lehetséges hasznosítására. A testület átcsoportosította az ehhez szükséges forrást.

Ötven millió forintot biztosít az önkormányzat a város locsolóhálózatának felújítására és további szakaszok kiépítésére. Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) közölte, ő csak akkor tudja támogatni ezt, ha párhuzamosan elkészül a térfigyelő rendszer is, mert ez garantálná, hogy ne rongálják meg, és ne lopják el a csöveket.

A testület 250 millió forintot biztosít a Szabadság úti óvoda építéséhez, és ezt az összeget betervezi a 2013. évi költségvetésébe.

Másfél millió forintot csoportosították át a Nádasdűlő sétány 5. szám előtti játszóhely bekerítésére és homokozó létesítésére.

A Magyar Mobil Kft. ötéves periódusokra haszonbérleti szerződés útján az önkormányzat rendelkezésére bocsát egy darab gépjárművet, melyre reklámokat helyez el, az önkormányzat pedig térítésmentesen használhatja a gépjárművet, mint üzemben tartó. A testület úgy döntött, hogy megköti a haszonbérleti szerződést, és a Magyar Mobil Kft. által átadott gépjárművet a Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének (BULÁKE) használatába adja.

Együttműködési szerződést kötöttek egy egyéni vállalkozóval, aki illemhelyet üzemeltet december elsejétől Kamaraerdőn, a Postás Büfénél.

A képviselő-testület támogatja a városi gyűjtemény, galéria részére helyi és környékbeli képzőművészektől – egy szakmai zsűri által előzetesen arra érdemesnek tartott – műalkotásaik megvásárlását. Felhatalmazták a polgármestert a szakmai zsűri tagjainak felkérésére, működésének szabályai meghatározására és a pályázat kiírására. A pályázat eredményéről a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a szakmai zsűri véleményének figyelembevételével dönt majd.

Ezt követően zárt ülésen folytatták a munkát.
Forgatokonyv-11-07.doc
Forgatókönyv


Videó a testületi ülésről - 2012.11.07.