gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv

2012-12-12 08:30:00

A képviselő-testületi ülésen történt

A 2012. december 12-én tartott képviselő-testületi ülésen több olyan döntés is született, amelyek arra irányulnak, hogy az iskolák államosítása után is megőrizzék az oktatás színvonalát Budaörsön.

Napirend előtti felszólalásában Császárné Kollár Tímea (Jobbik Magyarországért Mozgalom) megdöbbenésének adott hangot, hogy már az iskolákat sem kímélik a betörők.  Más témára térve, megköszönte a szervezőknek a Mikulás ünnepség kiváló lebonyolítását.

 

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról érdeklődött, hogy mikor lesz patkányirtás a városban.

 

Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője  megnyugtatta a képviselőt, hogy jövőre az egész évre és a város teljes területére kiterjedő patkányírtási  szerződést kötnek.

 

Laczik Zoltán (MSZP) azt javasolta, hogy az új postaépület elkészülte után gondolják át a jelenlegi buszmegállók helyét.

 

Török István alpolgármester bejelentette, hogy a Beregszászi utca sebesség-csillapításával kapcsolatos alternatívákról fórumot tart december 19-én 18 órakor a Kamaraerdei Közösségi Házban.

 

dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kérte, szólítsák fel azokat az ingatlantulajdonosokat, akiknek a háza előtt ott maradt az őszi avar, hogy takarítsák el azt, mert ha megfagy, balesetveszélyt okozhat.

 

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) javasolta, hogy a Szellő utcai kis híd felújítására félretett keretösszeget vigyék át jövőre, mert idén elakadt a kivitelezés.

 

Első napirendi pontként az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójáról döntöttek. Wittinghoff Tamás polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy egészen a testületi ülést megelőző napokig folyamatosan változtak az országos költségvetés számai, így gyakorlatilag csak irányelveket fogalmazhattak meg az előterjesztésben. 


Sánta Áron (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy előző nap elfogadta a parlament a költségvetést, így már konkrét számok alapján hozzá lehet fogni a részletesebb kidolgozáshoz. Úgy vélte, az iparűzési adó változásai kedvezően érinthetik a várost.
A polgármester pesszimistább volt ebben a kérdésben, ugyanis ez a változás nagyon rosszul érinti a vállalkozásokat, márpedig a város szempontjából az is fontos, hogy a cégek helyzete ne romoljon tovább.


A testület megszavazta az előterjesztést.

 

Módosították  az idei évi költségvetési rendeletet. Ilyenkor vezetik át azokat a döntéseket, amelyeknek a büdzsét érintő pénzügyi vonzatai voltak a két ülés közötti időszakban, illetőleg az előző képviselő-testületi ülés olyan határozatait, amelyek érintették a költségvetést.

 

Rendeletet alkottak a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról. Erre azért van szükség, mert az új költségvetés elfogadásáig ez a jogszabály határozza meg az önkormányzat pénzügyi mozgásterét.

 

Pontosították a Clementis László működtetői ösztöndíjra vonatkozó rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy a tanárok továbbra is többletjuttatásokban részesülhessenek.  Figyelembe vették az intézmények igazgatóinak kérését is, miszerint ne csak a változó, hanem az alap-ösztöndíjrész vonatkozásában  is lehessen beleszólásuk az elosztásba.

 

Az új önkormányzati törvény rendelkezései miatt néhány helyen át kellett alakítani a Szervezeti és Működési Szabályzatot.  A járási rendszer bevezetése  és a közigazgatás átalakítása miatt változások lesznek az önkormányzati struktúrában. Elkerül például az önkormányzattól az Okmányiroda, a Gyámhivatal és az Építéshatósági Iroda.

 

A kistérségi rendszer januári megszűnése kapcsán felmerült, hogy több önkormányzat összefogásával továbbra is társulásos formában lássák el a szociális és gyermekjóléti alapellátásokat. Erre vonatkozóan Budakeszi tett egy ajánlatot, ami kedvezőtlennek tűnt Budaörs számára. Több fordulós tárgyalássorozat nyomán körvonalazódni látszik egy olyan megoldás, amelyben ennek a társulásnak a központja Budaörsön lenne, és kellő garanciát is kap az önkormányzat a saját intézmények önállóságának megőrzésére.  A hivatal felhatalmazást kapott a testülettől, hogy képviselők bevonásával folytassák tovább a tárgyalásokat.

 

A polgármestert viszont arra hatalmazták fel, hogy megkösse azokat a szerződéseket, amelyek az állami fenntartásba kerülő intézményekkel kapcsolatosak. A szerződés-tervezetekben igyekeztek maximálisan érvényesíteni Budaörs érdekeit.

 

Módosították az Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratait. Az új szabályozás szerint a korai fejlesztéssel kapcsolatos feladatot már nem láthatnák el a jövőben Budaörsön. Szeretnék elérni, hogy ezt az ellátási formát továbbra is itt végezhessék.

 

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények élére további öt évre Vokony Évát választotta meg a képviselő-testület.

 

Határoztak arról, hogy lakossági fórumon tájékoztatják a Kőhegyen élőket a Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezetéről. Ugyanakkor arról is döntöttek, hogy az elkészült  dokumentumot egyszerűsített eljárással fogadják majd el, így a korlátozásokat még rövidebb ideig kell csak fenntartani.

 

Eredménytelennek nyilvánították a helyi buszjáratra kiírt pályázatot.

 

A BKV jogutódja, a BKK Zrt. kérésére még az előző testületi ülésen hozzájárultak a tömegközlekedési közszolgáltatási szerződés meghosszabbításához 2013. április 30-áig. A BKK azonban különböző ürügyekkel ki akart hagyni bizonyos, korábban vállalt kötelezettségeket. Végül hosszas tárgyalás után visszakerült minden, sőt több új vállalást is tettek. Így például, hogy fokozatosan, 30-40 százalékkal növelik az alacsony padlós buszok arányát, több jegyárusító helyet alakítanak ki és megvizsgálják az éjszakai járatok sűrítésének lehetőségét is. Amennyiben április 30-áig a minisztérium jóváhagyja ezt a megállapodást, úgy az a jövő év végéig hatályban maradhatna.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy a BKK vállalásai nem elég konkrétak és számonkérhetőek.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) azt tette szóvá, hogy megint az utolsó pillanatban kell egyezkedni a BKK-val. Kicsit úgy érzi - fogalmazott, hogy fordítva ülnek a lovon, nem a megrendelő diktál ebben az esetben. Jobbnak találná, ha április 30-áig szólna a szerződés, és addig megvizsgálnák, le lehet-e cserélni más vállalkozóra a BKK-t.
Lőrincz Mihály ügyosztályvezető figyelmeztetett, hogy csak a minisztérium engedélyezheti, hogy Budaörs és Budapest között más végezze a helyközi személyszállítást.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) is amellett érvelt, hogy csak április 30-áig hosszabbítsák meg a szerződést.
Császárné Kollár Tímea (Jobbik Magyarországért Mozgalom) azt sürgette, hogy több helyen lehessen vásárolni az olcsóbb helyi jegyet.
Végül úgy döntöttek, a szerződés egyelőre csak április 30-áig marad érvényben.

 

Módosították az önkormányzat és a BTG Kft. közötti keretszerződést.

 

Elfogadta a testület annak a tanulmánynak a végkövetkeztetését, amely szerint nem érdeke Budaörsnek, hogy saját üzemeltetésébe vegye az M1-M7 autópálya közös szakaszát.

 

Jóváhagyták az önkormányzat tulajdonába visszakerülő vízellátó víziközművek üzemeltetésére a Fővárosi Vízművek Zrt. és az önkormányzat között létrejövő vagyonkezelési szerződést. A város garanciát kért arra, hogy az árak ne lehessenek magasabbak, mint a fővárosban.

 

Megszavazták a csatornaközművek 2013. évi felújítási és rekonstrukciós tervét.

 

A Fenntartható Energia Cselekvési Tervre is igent mondott a testület.  Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete még 2011-ben döntött arról, hogy csatlakozik a Polgármesterek Szövetsége nemzetközi szervezethez. A szövetség célja, hogy a tagönkormányzatok, igazodva az Európai Bizottság által elfogadott direktívához, 2020-ig a CO2 kibocsátást 20%-kal csökkentsék, valamint az energiafelhasználásukban a megújuló energiaforrások részarányát 20%-ra növeljék. Ennek a célnak az eléréséhez szükséges cselekvési tervet fogadta most el a testület.

 

Az önkormányzat megtárgyalta azt az előterjesztés, ami arról szól, hogy a rászorulók esetében kompenzálják a hulladékszállítás megemelkedett díját. A döntést azonban csak a költségvetés elfogadása után hozzák meg, hiszen ekkor válik egyértelművé, hogy mire mennyi jut az önkormányzat gazdálkodásában.

 

További tíz éves időtartamra bérbe adják a Patkó utca 9. szám alatti ingatlant, üzlethelyiség céljára.

 

Pótelőirányzatot szavaztak meg néhány intézmény közüzemi díjainak fedezetére.

 

Törvényi változások miatt felülvizsgálták a háziorvosokkal kötött szerződéseket.

 

Elfogadták a Budaörs Kistérsége Mentéséért Alapítvány kérelmét, ami arra vonatkozott, hogy a számukra megítélt korábbi támogatást részben más célra használhassák fel.

 

Módosították az Ajándék Családi Napközi támogatási szerződését.

 

Céltartalékból 2 millió 720 ezer forintot szabadítottak fel a Kábítószer Egyeztető Fórum drogellenes programjainak finanszírozására.

 

Jóváhagyták a Budaörsi Vigasságok rendezvény beszámolóját és elszámolását.

 

Ugyancsak ennek a rendezvénynek a 2013. évi támogatására 4.5 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület.

 

Szintén támogatták a  Budaörs Rádió kérését, hogy az önkormányzat 4 millió forinttal segítse a jövő év január-február hónapjában elkészítendő közszolgálati műsorokat. Ez a pénz a költségvetés elkészüléséig tartó időszakban teszi lehetővé a rádió zökkenőmentes működését.

 

A 16. Budaörs Fesztivál 2013. évi megrendezéséről szóló előterjesztés szerint ötmillió forinttal támogatná az önkormányzat az eseményt. A fesztivál zárórendezvényének, az  „utcabulinak” a többletterheit átvállalja az önkormányzat.
Filkey Péter (Fidesz-KDNP) kérte, kerüljön vissza a dokumentum a szakbizottság elé, hogy alaposan átvizsgálják a szükséges költségeket, amit a képviselő-testület elfogadott.

 

Megszavazták a Gyepük Népe Alapítvány – Szélrózsa Néptáncegyüttes 2013. évi programjainak támogatását, összességében 6.3 millió forintot hagyott jóvá erre a célra a képviselő-testület.

 

Módosították egy támogatott helyi kiadvány elszámolási határidejét.

 

Támogatták a Budaörsi Játékszín 32.5 milliós pót-előirányzat kérelmét, azzal a feltétellel, hogy amennyiben befolynak a színház máshonnan várt támogatásai, úgy ezt a pénzt vissza kell fizetniük.
A vitában felszólalt Salamon Huba László igazgató is, aki elmondta, hogy az idei első félévben jelentősen csökkent a nézőszám, ezért akciós jegyekkel igyekeztek visszacsábítani a nézőket. Innen azonban nagyon nehéz volt újra visszatornázni a jegyárakat. Úgy ítélte meg, hogy hibáztak.

 

A polgármester 2012. második félévi munkáját értékelve három havi illetményének megfelelő jutalomban részesítette őt a képviselő-testület. Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy normalizálódott a viszony a két politikai oldal, illetve a polgármester között, ezért szavazzák meg a jutalmat.

 

Jóváhagyták a Frankhegyi és a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzatok beszámolóit a 2012. évi  tevékenységükről. Laczik Zoltán (MSZP) szóvá tette, hogy Kamaraerdő tekintetében nem kiegyensúlyozott a politikai képviselet. Török István alpolgármester szerint a választási eredmények nem tették lehetővé, hogy az MSZP is képviselőt delegáljon a testületbe.

 

Elfogadták a Budaörsi Városfejlesztő Kft. üzleti tevékenységéről szóló beszámolót.
Sánta Áron (Fidesz-KDNP) kiemelte, hogy a kft. által készített  óvodai pályázaton 200 milliót nyert a település.

 

Az intézmények többletbevételei szükségessé tették az előirányzatok megemelését, így kapnak szabad kezet az intézményvezetők a plusz források felhasználására.

 

A testület 2.2 millió forinttal támogatja a VIVART Budaörsi Zeneművész Egyesület farsangi koncertjét. Ezt az összeget jövőre levonják majd a támogatásukból, hiszen a koncert szerepel a 2013. éves terveik között.

 

Módosították a Leopold Mozart Zeneiskola és a Budaörsi Nevelési Tanácsadó alapító okiratait.

 

Felhatalmazták a BTG Kft-t egy előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amely a hulladékgazdálkodás fejlesztését szolgálja.

 

Támogatják 1.75 millió forinttal a Jégkorszak Közhasznú Sport Egyesületet , amely műjégpályát üzemeltet Budaörs területén. Cserébe a helyi iskolások és óvodások délelőttönként ingyen használhatják a pályát, és számukra oktatót is biztosítanak.

 

Felhatalmazták a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy válassza ki a megfelelő bankot az önkormányzat és intézményei jövőbeni bankszámla vezetésére.

 

Jóváhagyták a BTG kft. 35 millió forintos póttámogatási kérelmét.

 

A Fidesz-KDNP frakció az iskolák államosítása kapcsán Intézményműködtető Központot kívánt létrehozni, amely elvégezné az önkormányzatoknál maradó, az iskolák és óvodák technikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. A testület hosszas vita után nem fogadta el a javaslatot.

 
Az elsőként megszólaló Császárné Kollár Tímea (Jobbik Magyarországért Mozgalom) arról érdeklődött, hogy képes-e ezeket a feladatokat a hivatal is ellátni.
Dr. Bocsi István jegyző elmondta, hogy amennyiben a hivatal végzi a feladatot, akkor csupán két főt csoportosítanának át erre a területre, olyanokat, akiket nem vett át a járási hivatal. Vagyis nem jár plusz teherrel ennek a feladatnak a teljesítése, amit egyébként eddig is a hivatal látott el.


dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) szerint korábban már döntöttek az Intézményműködtető Központ felállításáról, a hivatalnak végre kellett volna hajtania ezt a döntést. Úgy vélte, túlságosan megnőne a Polgármesteri Hivatal létszáma, akár egy minisztérium méretével vetekedne, ha idekerülnének az iskolák és óvodák technikai dolgozói is. 


A jegyző közölte, hogy nem volt mit végrehajtaniuk, hiszen a polgármester felfüggesztette a döntést, illetve ők már előre jelezték, amíg nem választanak pályáztatás útján vezetőt, addig nem lehet bejegyeztetni új intézményt a Kincstárnál.
A polgármester viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy az új intézmény működése minimum 30 millió forintba kerülne évente, miközben a hivatalnál nem jelentene ez költségnövekedést.  Félő az is, hogy a szervezet pártirányítás alá kerülhet, hiszen már előre bejelentették:  egy volt fideszes bizottsági tagot jelölnének a vezetői posztra, aki ráadásul jogász, így nyilván nem ért a műszaki-üzemeltetési kérdésekhez. Hozzátette, hogy a közigazgatási rendszer átalakítása miatt éppen most csökken  34 fővel a hivatali létszám.


Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) szerint biztosan nem kerülne 30 millióba az új intézmény, de hatékonyabban működne, mint a hivatal.  


A polgármester vitatta ezt, hiszen mint mondta, egy új szervezetnek biztosan lesz vezetője, gazdasági irányítója, illetve humánpolitikai szakembere. Csak ezek bére meghaladná a 20 milliót évente. Ráadásul, ha az új vezető nem ismeri a budaörsi viszonyokat, az intézményvezetőket, az jelentősen rontja a hatékonyságot.
Laczik Zoltán (MSZP) arról beszélt, hogy pártja korábban az intézményüzemeltetéssel kapcsolatban szakmai véleményt alakított ki, de egyre inkább úgy látja, hogy politikai erőtérbe került a vita.  


Császárné Kollár Tímea (Jobbik Magyarországért Mozgalom) aggodalmának adott hangot, hogy ha a hivatal kezében maradnak ezek az ügyek, akkor Wittinghoff Tamás személye ismét olyan megalapozatlan és irreális döntéseket válthat ki a hatalomból, mint  például a járási székhely kijelölése.
Ha elhinnénk ezt a logikát – fogalmazott a polgármester, akkor magunk is részeivé válnánk a játszmának. Eddig azt érzékelte, hogy az új járási oktatási irányítás tisztában van azzal, muszáj együttműködniük .

 

Úgy döntött a testület, hogy jöjjön létre a Városfejlesztő Kft-n belül egy Budaörs Kártya Divízió. 


A vitában Wittinghoff Tamás polgármester elmondta, előrelépésnek tartja, hogy a Fidesz-KDNP immár nem ragaszkodik önálló szervezet létrehozásához.  Azt azonban továbbra is aggályosnak tartja, hogy 50 millió forintnyi közpénzt akarnak erre a célra költeni.  Egyáltalán nem érzi bizonyítottnak, hogy meg fog térülni ez a befektetés. Olyan konstrukciót látna elfogadhatónak, ami jó a magánszemélyeknek, a városnak és vállalkozóknak is. Azt azonban nem szívesen támogatná, hogy csak a kártya kibocsátója járjon jól. Szerinte nem elég nagy egy ilyen kártyához a település, ráadásul az itt megtelepült áruházak szinte mindegyike alkalmaz valamilyen kedvezménykártyát. 


Császárné Kollár Tímea (Jobbik Magyarországért Mozgalom) amellett érvelt, hogy kártyát csak  azok kapjanak, akik részt vállalnak a közterhek viselésében.
Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) úgy vélte, a helyieknek nyújtandó kedvezményhez bőségesen elegendő a lakcímkártya is.
Nézetkülönbség volt abban, hogy az ötven milliót milyen formában adják oda a Városfejlesztő Kft-nek. 


Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) szerint a törzstőke emelés nem jó megoldás, mert az a cég megítélésére - például pályázatok esetén - rossz hatással van. Ő a támogatási szerződést tartotta jobb megoldásnak.  Ez viszont dr. Bocsi István szerint túlságosan drága, mert akkor be kell fizetni az ÁFÁ-t az államnak.
Végül úgy döntött a többség, hogy a divízió létrejön és 14.8 millió forintos törzstőke emeléssel kezdi meg az ezzel kapcsolatos munkát a Városfejlesztő Kft. A tervezett 50 milliós támogatást pedig céltartalékként betervezik a jövő évi költségvetésbe, és az átutalás módjáról majd később döntenek. 


Videó a testületi ülésről - 2012.12.12.