gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv

2013-03-07 09:00 - Rendkívüli ülés

A képviselő-testületi ülésen történt

Megszavazták Budaörs 2013. évi költségvetését a képviselő-testület március 7-én tartott rendkívüli ülésén. A büdzsé főösszege valamivel több mint 14 millárd forint.

Napirend előtti hozzászólásában Wittinghoff Tamás polgármester gratulált a BSC asztaliteniszezőinek, akik a napokban lezajlott felnőtt országos bajnokságon 6 éremmel a legjobban szereplő csapat voltak. 

 

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérte, hogy a hivatal értesítse az adott körzet képviselőit, ha területükön bármilyen beruházás indul.

 

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) szintén BSC sikerekről számolt be. Az egyesület atlétái 10 próbában és a juniorok 60 méteres síkfutásában országos bajnokságot nyertek.

 

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) sürgős intézkedést kért, mert a Baross és Bretzfeld utcák kereszteződésében lévő buszmegállóban leszakadt a padka.

 

Leipán Tibor (független) kifogásolta, hogy az utóbbi időben nem megfelelő a gyermekétkeztetés minősége.

 

A hozzászólásához kapcsolódó Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy frakciójuk átfogóan kívánja megvizsgálni ezt a kérdést, és ha kell, a normatíva emelését is javasolni fogják.

 

Laczik Zoltán (MSZP) emlékeztetett rá, hogy már többször szóvá tette, mennyire elhanyagolt a Fodros utca és a Budafoki út kereszteződésében található telek, mégsem történt semmi ebben az ügyben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester fontosnak tartotta, hogy minél több budaörsi értesüljön arról, sem az okmányiroda, sem az építéshatósági ügyek nem tartoznak ez év januártól az önkormányzathoz.  Ezért a reklamálók ne fogadják el a Budakeszi Járási Hivatal magyarázatát és kifogásait, miszerint a budaörsi önkormányzat miatt akadozik az ügyintézés és romlott le a minősége.

 

Első napirendi pontként a 2013. évi költségvetési előterjesztést tárgyalták meg. Elöljáróban a polgármester elmondta, hogy az országos recesszió ellenére a budaörsi cégek jól teljesítenek, így a tőlük származó adóbevételeknek köszönhetően az önkormányzat anyagi helyzete továbbra is stabil. A valamivel több mint 14 milliárdos fősszegű költségvetésből még mindig négy milliárdot fordíthatnak fejlesztésekre úgy, hogy közben a szolgáltatások színvonalát sikerül megőrizni. Sőt az oktatási intézmények esetében még meg is előlegezik a szükséges forrásokat, ha azt a fenntartó nem biztosítja időben. A város stratégiai célnak tekinti, hogy fenntartsa az oktatás eddig elért színvonalát.

 

A költségvetésben felhalmozásra 4.5 milliárdot terveznek, amely tartalmazza a beruházásokat és felújításokat.

 

Az idei tervek között szerepel többek között a Farkasréti u. 53. orvosi rendelő kialakítása (36.5 millió Ft), a Kincskereső Óvoda építése (250 millió Ft), általános iskolák szabadtéri sportpályáinak lefedése (80 millió Ft), a Városi Uszoda és Sportcsarnok öltözőjének átalakítása és bővítése (15 millió Ft), a. Templom tér funkcióbővítő rehabilitációja (5.3 millió Ft); a Hársfa utcai iskola, játszóudvar kialakításának első üteme (16.7 millió Ft); az Ifjúság utcai sport- és szabadidőpark megvalósítása (90 millió Ft); a Stefánia utcai játszótér felújítása a 6-12 éves korcsoport részére (11.9 millió Ft); lakótelepi ÖKO park létesítése (20 millió Ft); a Farkasréti u. 53. játszótér kialakítása (17. 7 millió Ft)

 

De jut ebből a keretből a közvilágítási hálózat bővítésére (22.7 millió Ft); útépítésekre (200 millió Ft); járdaprogramra (30 millió Ft); a kamaraerdei buszforduló átépítésére (6 millió Ft); a Kökörcsin utca átépítésére (110 millió Ft); közterületek akadálymentesítése (10 millió Ft); a Kőhegyi árok átépítése a Zengő – Zúzmara utcai kereszteződésben (20 millió Ft); lakótelepi csapadékvíz csatornák kiváltása (50 millió Ft); a Kőhegyi utcák vízelvezetése (10 millió Ft); a Frankhegyi árok Forrás utca – autópálya közötti szakaszának bővítése (50 millió Ft); a Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház (35 millió Ft); a .Stefánia utcai szennyvízcsatorna megépítése (55 millió Ft); a Törökbálinti utcai szennyvíz csatorna rekonstrukciója (45 millió Ft);

 

Intézményi felújításokra összességében 210 millió forintot terveznek fordítani, csatorna felújításokra 212.8 milliót, útfelújításokra pedig 94.6 milliót.

 

Az ülésen hosszas szavazási procedúra során döntöttek a költségvetéshez beérkezett módosító indítványok sorsáról.


Elfogadták a polgármester javaslatát, hogy a céltartalékok között 50 millió forintot különítsenek el vállalkozásfejlesztési támogatásokra.

 

Kálóczi Imre jegyezte a Fidesz-KDNP frakció módosításait.

 

Többek között megszavazta a testület azt a javaslatát, hogy 50 millió forintot tegyenek céltartalékba az állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények állam által nem finanszírozott kiadásaira.  Ugyancsak céltartalékba helyeztek 30 millió forintot evangélikus óvoda építésére, 190 milliót az Árpád utcai iskola átépítésére, 80 milliót a Hosszúréti patak melletti pihenőpark kiépítésére, 15 milliót a Kőhegyi kápolna újjáépítésére, 25 milliót a Budaörsi Passió megrendezésére, 100 milliót a további fejlesztésekhez átvételéhez.

 

A locsolóhálózat felújítására és építésére szánt összeget 48-ról 50 millióra növelték. A Budaörs Rádió 34 milliós támogatásából 17 milliót céltartalékba helyeztek. A polgármesterek és alpolgármesterek személyes keretét 5-5 millióra emelték, míg az egyes választókörzetek képviselői 1-1 millió forintot kapnak.

 

15 millió forinttal támogatták WBPF testépítő világbajnokságot. Laczik Zoltán (MSZP) és Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) vitatták, miért kellene pénzt adni egy piaci alapú vállalkozásnak. Sánta Áron (Fidesz-KDNP) szerint a rendezvénynek komoly marketing értéke lesz.

 

Ugyancsak 15 milliót juttatnak az Aramis SE (futsall) támogatására.

 

A Budaörsi Művészek Egyesülete támogatását 4-ről 5 millióra emelték. A társadalmi önszerveződések („civil szervezetek”pályázat) támogatását 25-ről 30 millióra.

 

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) javaslatát nem fogadták el, így 80 milliót céltartalékba helyeztek az iskolák szabadtéri sportpályáinak befedésére. Ugyancsak az ő javaslatára 5 millió forintot terveznek a lakótelepi közösségi ház átépítésének megtervezésére.

 

Szintén ő javasolta, hogy a lakossági szemétszállítás díját mérsékeljék 8.5 százalékkal. Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) megtoldotta ezt, és kérte, 10 százalék legyen a csökkentés. A képviselők ez utóbbit fogadták el úgy, hogy a szolgáltatást végző BTG-nek átutalják majd az így kieső 20 millió forintot.

 

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesületnek indítványozott 1.6 millió forintnyi támogatást, amit a testület meg is szavazott.

 

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) a Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület részére szavaztatott meg 1.5 milliót és kérésére 20 millió forintot céltartalékba helyeztek a közbiztonság javítását célzó intézkedésekre.

 

Ezután szavaztak a teljes költségvetésről, amelynek fő számai a következőképpen alakultak: a költségvetési főösszeg 14 milliárd 370 millió 548 ezer Ft. Az általános tartalék 160 millió, a működési céltartalék 662 millió 450 ezer, míg a felhalmozási céltartalék egymilliárd 636 millió 766 ezer forint. A pénzügyi szakemberek becslései szerint, ha minden jól megy, akkor ebben az évben a helyi iparűzési adóból  606 millió 479 ezer forint többlet folyhat be. Az előterjesztést elfogadták a képviselők.

 

A második és harmadik napirendi pont a városképvédelemmel foglalkozott. Az építésügyi jogszabályok változásával,melynek következtében a járási székhely szerinti polgármesteri hivatalok jegyzőjéhez kerültek az építhatósági hatáskörök (ez Budaörs vonatkozásában Budakeszit jelenti), a települések mint, új szakhatósági feladat a településképi véleményezési és bejelentési eljárások útján élhetnek szabályozási lehetőséggel,melynek eljárásrendjét rendeletbe kell foglalni.   Dr. Bocsi István jegyző indoklása szerint mivel az építéshatósági ügyek döntő többsége elkerült az önkormányzattól, nem maradt eszköze arra, hogy befolyásolni tudja, mi is történik a városban. Abszurd példaként azt hozta fel, hogy ma az is megeshet: bárki engedély nélkül átalakít egy védett épületet. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy az önkormányzat településképi véleményezési eljárást írjon elő, illetve településképi bejelentési kötelezettséget. Bár a jogi környezet képlékeny, változhatnak a szabályok és az értelmezések is, ha a város kontroll alatt kívánja tartani, hogy építészeti szempontból mi történik a területén, meg kell alkotni ezt a két rendeletet, de nem olyan hosszú idő múlva a tapasztalatok alapján felül kell majd vizsgálni – mondta a jegyző.  A képviselők meggyőzőnek találván az érvelést és elfogadták mindkét előterjesztést.

 

Szintén ehhez a témakörhöz kapcsolódott a negyedik napirendi pont is, amely  Budaörs város helyi építészeti-műszaki tervtanácsának megalapítását írja elő. A képviselők azzal a feltétellel fogadták el, hogy a tanácsnak ne legyenek olyan építész tagjai, akik e településen megvalósítandó épületeket terveznek.

 

Határoztak arról is, hogy milyen szabályai legyenek a településrendezési tervek egyeztetésének. Még nagyobb teret engednek a civil és lakossági észrevételeknek.

 

Megszavazták, hogy a Kőszikla Baptista Gyülekezet által kezdeményezett Bárka-projektet anyagilag is támogatják, ha nem jön össze elegendő pénz közadakozásból. A város vállalja a majdani fenntartás és üzemeltetés költségeit,továbbá az új teret, ahol a hatalmas építmény áll majd, Bárka térnek nevezik el.

 

Fiatal házasok életkezdését támogató un.  fecskeházak tervezéséről döntöttek, elfogadva Bíró Gyula javaslatát, hogy a tervezett lakások ne legyenek 35-36 négyzetméternél nagyobbak.

 

Ismét napirendre tűzték a nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát. Elfogadták Ritter Imre,  német kisebbségi szószóló kérését, hogy a közterhek beszedésére inkasszó jogot biztosíthasson a nemzetiségi önkormányzat. Ezt a lehetőséget azoknak a szervezeteknek is felkínálják, amelyek már korábban egy más tartalmú megállapodást írtak alá.

 

A budaörsi vállalkozások támogatására kiírt pályázat beadási határidejét március 31-ére módosították.

 

Nem fogadták el a Városi Ifjúsági Klub státuszbővítési kérelmét. Wittinghoff Tamás polgármester már a szavazás előtt kijelentette, hogy ő és a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagjai nem szavazzák meg, mert felháborítónak tartják, a korábbi klubvezetőt, Mizsei Zoltánt tizenegymilliós támogatási kérelméért hurcolták meg, most viszont az újjáalakult klub a többszörösét kapja a korábbi támogatásnak. (A volt klubvezető nemrégiben halt meg.)

 

Megszavazták, hogy a Polgárok Háza 2. számú faházának emeletén kapjon képviselői irodát a térség fideszes országgyűlési képviselője, Csenger-Zalán Zsolt.


Videó a testületi ülésről - 2013.03.07.