A részönkormányzat jogköre
39/2003. (XI.10.) rendelet Szervezet és Működési Szabályzatról

61. §(1) A településrészi önkormányzat feladatai:a) a településrészen lévő önkormányzati és állami szervekkel rendszeres kapcsolat tartása,
b) közcélú önkéntes munka szervezése és összehangolása,
c) a településrészt érintő fejlesztési, rendezési tervek előzetes véleményezése, megvalósításuk figyelemmel kísérése,
d) részönkormányzati gyűlésen évenként tájékoztatja a településrész lakosságát feladatainak ellátásáról,
e) véleményezi a településrész területén lévő:
- közterületek elnevezését,
- a területén lévő önkormányzati intézmény létesítését, megszüntetését, átszervezését, nevének megállapítását, megváltoztatását,
f) megtárgyalja a településrészt érintő kulturális, oktatási és sportügyeket a képviselő-testület döntése előtt.

(2) A településrészi önkormányzat vezetőjének feladatai:

a) összeállítja a napirendet, összehívja és vezeti a részönkormányzat üléseit,
b) képviseli a részönkormányzatot,
c) ciklusonként egyszer beszámol a képviselő-testületnek a részönkormányzat működéséről."

A részönkormányzat rendelkezik saját költségvetési kerettel, ez a 2006. évben 5 millió Ft.

A Kamaraerdőt érintő határozatok főszabály szerint - Képviselő-testületi jegyzőkönyvekhez hasonlóan - nyilvánosak, mindenki számára hozzáférhetőek. A jegyzőkönyveket megtekintheti a Városházán (Szabadság út 134), a Jegyző Irodán.