Véleményezze Ön is a településrendezési eszközök tervezetét!

 

Elkészült Budaörs településrendezési eszközeinek tervezete. A tervekben foglaltak szakmai véleményezése előtt szeretné a város vezetése az itt élők véleményét is megismerni, ezért Budaörs Város Településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzata jóváhagyandó munkarészeinek tervezetét és az azok alátámasztására készített munkarészek lakossági véleményeztetését kezdeményezi.

Tájékoztatás Budaörs településrendezési eszközei elkészült tervezeteinek véleményezéséről

 

Tisztelt Budaörsiek!

 

Városunk jelenleg hatályos Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elkészült tervezetét az elmúlt időben többször is lehetett véleményezni.

Köszönjük a tervvel kapcsolatban beérkezett véleményeiket, melyeket a Képviselő-testület soron következő ülésén a terv véleményeztetési szakaszának zárásaként fog megtárgyalni.

 

A véleményezett tervben foglaltaknak megfelelően a tervhez elkészült a környezeti vizsgálat munkarész, melyet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdés alapján közétett.

 

A környezeti vizsgálat tervdokumentációját 30 napra, 2014. május 28. és 2014. június 28. között közzé tesszük a város honlapján www.budaors.hu („településrendezési tervek módosítása” fül alatt).

A tervet papír alapon is megtekinthetik a hivatal nyitvatartási és ügyfélfogadási idejében az Ügyfélszolgálati Irodán, valamint a Budaörsi Városfejlesztő Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 135.) irodájában munkanapokon 8-16 óra között.

 

Számítunk szíves közreműködésükre a környezeti vizsgálat véleményezésében, várjuk javaslataikat,észrevételeiket.

Javaslataikat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére postai úton,vagy a foepitesz@budaors.hu email címre kérjük megküldeni.

 

Kérjük, hogy a továbbiakban is kísérjék figyelemmel a tárgyban megjelenő tájékoztatásainkat. A város honlapján szintén folyamatosan közzétesszük az új információkat.

 

 

Üdvözlettel

 

Mártonffy István

főépítész