Házasságkötési szándék bejelentése

Az ügytípus megnevezése

Házasságkötési szándék bejelentése

Az ügy leírása (ügymenet, eljárási szabályok)

A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról..

Az eljárás jogi alapja

A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

a 32/2014. (V.19.) KIM rendelet a végrehajtásról

az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda/anyakönyvvezető

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma

  • személyi igazolványok (állampolgárság igazolására alkalmas okmány)
  • lakcímigazolványok
  • születési anyakönyvi kivonatok
  • elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okiratok

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Szükség esetén a születés adatai.

Az eljárás illetéke

illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (cím)

Személyesen

Ügyintézési határidő

A házasságkötés a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13-18

Szerda: 8-12; 13-16

Péntek: 8-12

 

Tel/ fax: 06-23-447-946 / 06-23-447-932

www.budaors.hu