Névváltoztatás

Az ügy intézéséhez időpont foglalás szükség.

A Polgármesteri Hivatal időpontfoglaló-alkalmazása ide kattintva érhető el.

 

Az ügytípus megnevezése

Születési családi és/vagy utónév megváltoztatása

Az ügy leírása (ügymenet, eljárási szabályok)

Személyesen benyújtott kérelemre (személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges) indul, kiskorú esetében törvényes képviselő jár el. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is.

Az eljárás jogi alapja

  • A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról (továbbiakban: At)
  • a 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda/anyakönyvvezető

Illetékességi terület

országos

Szükséges dokumentumok:

Születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiket a névváltoztatás érint) házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat

-        személyi igazolvány vagy útlevél

-        lakcímkártya

Az eljárás illetéke

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díja az At. 50.§. (4) bekezdése alapján 10 000 forint. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetnie.
A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegének a befizetését az At. 50.§.(5) bekezdése alapján 2021. 01.01. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlaszámra kell az ügyfélnek megfizetni, az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges!


Átutalás összege:10.000.-ft
Számlaszám: 10023002-00299592-00000000
Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (cím)

Személyesen

 

Ügyintézési határidő

anyakönyvvezetőnél kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 8 nap
Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály: 45 nap

Ügyfélfogadás:

Az alábbi ügyfélfogadási időben az Anyakönyvvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban

Hétfő: 13-18

Szerda: 8-12; 13-16

Péntek: 8-12

Tel.: 06-23-447-946

e.mail.:anyakonyvvezeto@budaors.hu

www.budaors.hu