Szeretik városukat a budaörsiek

A megkérdezettek kétharmada nagyon szeret Budaörsön élni, további közel egyharmada pedig szeret – derül ki abból a reprezentatív közvélemény-kutatásból, amelyet 2013. decemberében az önkormányzat megbízásából végeztek Budaörsön. A kutatás szerint a lakosság folyamatosan növekvő mértékben elégedett a budaörsi ügyintézés minőségével is.

Az önkormányzattal évente legalább egyszer kapcsolatba kerülők aránya (88%) a korábbi időszakokhoz képest jelentősen nőtt, az egy főre eső ügyintézések száma is magas (3,6), mindemellett az ügyintézéssel való elégedettség is folyamatosan javul. A hivatali ügyintézés legfontosabb dimenziói, a gyorsaság, ügyfélközpontúság, jogszerűség és hatékonyság mentén, a hivatalban folyó munka megítélésében a 2007-es átlagos 4,1-es eredményt sikerült még tovább növelni 2013-ra, amikor is ötfokú skálán átlagosan 4,3 pontra értékelte a lakosság ezeket a szempontokat.

A településen nyújtott szolgáltatások közül az elmúlt évekhez képest a bölcsődei, óvodai szolgáltatások (4,4) és a sportolási és szabadidős lehetőségek (4,3) megítélése javult a legjelentősebben és ezzel listavezetővé váltak. A korábbi évekhez hasonló szinten és jóval az átlag alatt teljesített a szórakozási lehetőségek megítélése (3,0).

Az önkormányzat munkájára vonatkozóan 65% értett egyet azzal, hogy a fejlesztések felgyorsultak, de közel 60% említette azt is, hogy a beruházások a testület döntései miatt aránytalanul drágán valósulnak meg.

A 2013-as közigazgatási reform eredményei közül az iskolai átszervezések a válaszadók közel 30%-át érintették és a 45% szerint romlott, 43% szerint nem változott a létrejött állapot. A járási központ Budakeszire helyezése a válaszadók negyedét érintette, 60% szerint rosszabb, 5% szerint jobb ellátást eredményezett a korábbinál.

A megkérdezettek 32 százaléka szeret, 65 százaléka nagyon szeret Budaörsön élni és mindössze 3 százalék nyilatkozott ezzel ellenkező értelemben. Ezek a számok a 2007-es vizsgálat óta változatlanok.

A 2013-ban  megkérdezettel 87 százaléka már rendelkezett internettel (ez az arány 2007-ben még csak 70 százalékos volt), miközben az országos internetpenetráció - a Gemius kutatása szerint - 57 százalékos volt 2013-ban.

A budaörsi kutatást 600 fős mintán, telefonos adatfelvétellel készítette a HST.hu Kutató és Tanácsadó Kft. A kutatás Budaörs teljes lakosságát reprezentálja nem, életkor és iskolázottság szerint.