EBÖSSZEÍRÁS 2020

Ebösszeírás Budaörsön!

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Budaörsi Ebtartókat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (3) bekezdése alapjánaz önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése körében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni.Mindezekre tekintettel

 

2020. augusztus 03. és 2020. november 30. közötti időszakban

a Budaörs közigazgatási területén tartott ebek összeírására kerül sor.

 

Az eb tartója/tulajdonosa köteles a megjelölt időtartamban az Ávtv. által meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

 

Magánszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező.

 

Az eb-összeíró adatlap letölthető, illetve benyújtható:

-        Elektronikus azonosítással

Iform-nyomtatvány (Iform űrlapok használatával kapcsolatos útmutató)

-        Elektronikus azonosítás nélkül – utólagos benyújtással (személyesen vagy postán keresztül)

 

Kérjük a Tisztelt budaörsi Ebtartókat, hogy az egészségügyi helyzetre tekintettel az elektronikus felületeken történő benyújtást részesítsék előnyben.

 

Minden ebről külön-külön adatlapot kell kitölteni függetlenül attól, hogy az eb tulajdonosa vagy tartója ugyanaz a személy.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ávtv. 42/B. § (2) bekezdése alapján az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.

 

Az eljárás jogi alapja:

 

Köszönjük, hogy eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének!

 

 

 

                                                                                                 dr. Bocsi István

                                                                                                        jegyző