A közmeghallgatáson feltett kérdésekre adott írásbeli válaszok

Valamennyi elhangzott javaslat, kérdés a közmeghallgatáson megválaszolásra került, ezért 15 napos határidővel írásbeli válaszok nem készültek.

Az elhangzott javaslatok, kérdések, illetve az arra adott válaszok megtalálhatók a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvben.