Az ebnyilvántartással kapcsolatos változások
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény hatályba lépésével, 2008. szeptember 1-ével megszűntek a jegyző eboltással és ebnyilvántartással kapcsolatos feladatai, melynek következtében megszűnt az ebtulajdonos jegyző számára történő bejelentési kötelezettsége. A továbbiakban az ebtulajdonosok a jegyzőtől nem kapnak felhívást eboltásra.

A 2008. évi XLVI. törvény hatályba lépése nyomán bővült a magánállatorvosok feladata, kötelezettsége. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magánállatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 32. § (4)-(6) bekezdései értemében az ebek kötelező veszettség elleni immunizálásának elvégzésén túl az ebenkénti nyilvántartás is a magánállatorvos feladata

Az eb tartója a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében 2009. január 1-től az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata:


– a három hónapos kort elérte,
– elhullott vagy elkóborolt, vagy
– új tulajdonoshoz került.

(A változást az új tartási helyen az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvos felé az új tulajdonosnak is be kell jelentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a veszettség elleni legutóbbi immunizálás helyszínét, időpontját, és az immunizálást végző állatorvos kamarai bélyegzőjének számát és nevét is. A bejelentés történhet az oltási könyv bemutatásával is.)

Figyelem! Az ebek veszettség elleni oltási kötelezettsége nem szűnt meg!

Az állattartó továbbra is köteles minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos, kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen, saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:


– a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
– az első oltást követően 6 hónapon belül,
– ezt követően évenként.

A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében az ebek veszettség elleni védőoltásának hatósági felügyeletét az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat látja el. A rendelet 4. § (6) bekezdés d) pontja alapján a kerületi főállatorvos ellenőrzi illetékességi területén a jogszabályban foglaltak végrehajtását, továbbá jogsértés esetén az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény 56. § szerint jogkövetkezményeket, élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot alkalmazhat.

Veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni azt az emlősállatot is, amely embert támadott vagy mart meg, illetve azt az ebet, amelyik nem részesült életkorának megfelelően a leírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védőoltásban. Az aggályos ebet meg kell jelölni, 14 napos megfigyelés alá kell vonni, a megfigyelést követően be kell oltani.

Az oltási könyvet meg kell őrizni, és azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző hatósági állatorvos felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából. Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar Állatorvosi kamara adja ki, aminek ismeretében az oltó, nyilvántartó állatorvos beazonosítható. A kamara által kiadott sorszámmal egyedileg jelölt oltási könyv az alapdokumentuma a tartónak.

A veszettség elleni védőoltást valamennyi magánállatorvos elvégezheti. Veszettség elleni oltásra jogosult állatorvosok Budaörsön:Dr.Kiss Zoltán

BUDAÖRS, KAMARAERDŐ, KASSAI UTCA 23.

Rendelési idő: hétfőtől-péntekig: 16.30-tól – 19.00 óráig

Elérhetőség: 06-23-431-020


Dr.Ekés Károly

BUDAÖRS, ESZTERGÁLYOS UTCA 1.

Rendelési idő: munkanapokon: 9.00 órától - 12.00 óráig

és 16.00 órától - 20.00 óráig

Elérhetőség: 06-23-440-483


Dr.Zsigmond Balázs

BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 87.

Rendelési idő: hétfőtől-szerdáig: 7.00 órától - 8.00 óráig

és 16.00 órától - 19.00 óráig,

csütörtökön: 15.00 órától - 19.00 óráig

pénteken: 7.00 órától - 8.00 óráig,

szombaton: 8.00 órától - 13.00 óráig.

Elérhetőség: 06-23-416-164


Dr.Szaniszló Ferenc

BUDAÖRS, PATKÓ U. 9.

Rendelési idő: hétfőtől – péntekig: 17.00 órától - 20.00 óráig,

szombaton: 15.00 órától - 18.00 óráig.

Elérhetőség: 06-23-417-574Budaörs, 2009. április 02.

Pappné dr.Pálóczy Magdolna

Általános Igazgatási Iroda vezetője