gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2021.01
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 1. 11
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 1. 18
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 1. 25
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 29
 6. 30
 7. 31
Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételének változásáról
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
2009. szeptember 1-jei hatállyal változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A változás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt érinti.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 
-     gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
-     egyszeri támogatásnak, (tárgyév július 1-jén fennáll, tárgyév július
hónapjában, a tárgyév november 1-jén fennáll a jogosultsága november hónapban
pénzbeli támogatást folyósít az Önkormányzat. Összegéről az Országgyűlés a
költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. 2009. évben az összeg
gyermekenként 5.800,-Ft.)
-     ingyenes tankönyvnek,
-     külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek igénybevételére. 
A támogatás igénybevételének jövedelemhatára emelkedett, így a  támogatásra többen
válnak jogosulttá. 
A támogatás megállapítható abban az esetben, ahol a gyermeket gondozó családban az
egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (eddig ez az arány
135% volt), jelenleg 39.900,-Ft-ot,
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
- ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat, és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem
töltötte be, és a családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (eddig ez az arány 125 % volt),
jelenleg 37.050,-Ft-ot,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem
haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket.
Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot
kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy
a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni
értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

2009-09-06 09:15

Vissza