gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

 

Az ügy leírása:

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján szálláshelyet üzemeltetni a szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentését követően lehet, melyről a jegyző igazolást ad ki.

 

(Szöveg magyarázat a szálláshely, szálláshely-szolgáltatás, szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, magánszálláshely, falusi szálláshely vonatkozásában a tájékoztató végén letölthető.)

 

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 1. mellékletében foglalt követelményeknek.

 

A szálláshely üzemeltetési tevékenység megkezdését a Kormányrendeletben meghatározott kötelező adattartammal a szálláshely jegyzőnek kell bejelenteni.

 

Amennyiben a bejelentés megfelel a Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek, a jegyző azt nyilvántartásba veszi, és erről igazolást állít ki, melyet - az egyéb szálláshely kivételével- ellenőrzés lefolytatása céljából megküld az érintett szakhatóságoknak.

A szálláshely-szolgáltató az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területén lévő szálláshelyek.

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet a 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatokkal kell kitölteni.

Csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata - a tulajdoni lap kivételével -,
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

az ingatlan tulajdoni lapja

Az eljárás illetéke:

az eljárás illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton,
 • elektronikusan:

ELEKTRONIKUS ŰRLAPOK (Iformok) ELÉRHETŐSÉGE:

https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,OZ.Buda%C3%B6rs

 

nyomtatvány:

budaörs - szálláshely (üzleti célú)-engedély kérelem 005

 

TÁJÉKOZTATÓ - Elektronikus űrlap (Iform) használatához:

https://www.budaors.hu/?module=news&action=getfile&aid=44147

 

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról

Elektronikus ügyintézés:

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

 

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően

Ügyintézési határidő:

8 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője.

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal.Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza