gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatása
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatási tevékenység folytatása

Az ügy leírása:

Nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező, nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely.

Típusai (altípusai):

 1. Üdülő
 • Üdülő
 • Gyermeküdülő
 • Villa
 1. Gyermek-és ifjúsági tábor
 • Gyermek-és ifjúsági tábor
 • Telepített sátortábor
 1. Nomád táborhely
 2. Hegyi Menedékház
 • Turistaház
 • Kulcsosház
 • Matracszállás
 1. Bivakszállás
 • Bivakszállás
 • Téliesített bivakszállás
 1. Pihenőház
 • Munkásszállás
 • Vendégszállás
 1. Diákotthon, Kollégium

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától folytatható. A szolgáltatás kezdetét megelőzően a szálláshelyet a rendeletben a Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározottak alapján minősíteni kell. A minősítést - a szálláshely kialakítására, felszereltségére és szolgáltatásaira vonatkozó előírások alapján - a szolgáltató végzi (önminősítés). A jegyző a szálláshelyen ellenőrzést folytat le. Ha megállapítja, hogy a szolgáltató megfelel az önminősítésben és a jogszabályban foglaltaknak, a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, amelyről értesíti – a jogszabályban meghatározott esetekben - az érintett szakhatóságokat. Ha a jegyző a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítja, a szolgáltatást meg kell szüntetni. A jegyző a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásba vett adatok módosításával egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki. A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül bejelenti a jegyzőnek.

A bejelentéshez csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos mellékleteket kell csatolni.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területén lévő, vagy létesítendő szálláshelyek

Nyomtatvány elérhetősége:

Elektronikus benyújtáshoz: https://budaors.eado.hu/Public/Dokumentum.aspx?urlaptipus=8&tgaz=4e7c2d6e-9e71-4c84-a33b-f1b430998727

Papír alapú benyújtáshoz:

http://www.budaors.hu

A kérelem kötelező tartalma:

A kérelmet a 173/2003. (X. 28.) Kormányrendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokkal kell kitölteni

Csatolandó mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata - a tulajdoni lap kivételével -
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

 • a szálláshely tulajdoni lapja
 • a szolgáltatás nyújtására jogosító okirat (pl. cégkivonat)

Az eljárás illetéke:

az eljárás illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Magánszemélyek:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton,

Gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők:

 • elektronikusan.

 

Elektronikus ügyintézés:

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

A tevékenység megkezdését megelőzően

Ügyintézési határidő:

8 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei KormányhivatalKapcsolódó dokumentumok:

Vissza