gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Képviselő-testületi ülés: takarékos költségvetés készül
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Több mint ötvenen nyertek 100 és 600 ezer forint közötti támogatást a hagyományos technológiával épült lakóépületeken végzett, energia-megtakarítást eredményező beruházásokat támogató pályázaton. Sok egyéb mellett erről született döntés a képviselő-testület december 15-ei rendkívüli ülésén.


Napirend előtti felszólalásában Wittinghoff Tamás polgármester jelezte, hogy továbbra is fenntartja ajánlatát, miszerint saját alpolgármester jelöltje mellé, két másikat javasolhat a testület jobboldali többsége. Ez a javaslattétel eddig nem történt meg, pedig már a Közigazgatási Hivatalból is többször érdeklődtek, hiszen az alpolgármester-választás törvényi kötelezettsége a testületnek. A polgármester úgy érzi, ajánlata korrekt és tisztességes, így hát a „labda ebben az ügyben nem nála van”. Türelmesen várja a jobboldal döntését – fogalmazott, bár jó lett volna, ha az újévet már a kiegészült városvezetéssel kezdhették volna el.

Laczik Zoltán (MSZP) szerint részben érthető, hogy a két legerősebb politikai szervezet jelöl alpolgármestereket, de sem az MSZP, sem az ő számára nem politikai, hanem városvezetési kérdés ez az ügy. Úgy vélte, a vezetői struktúrát olyan módon kell kialakítani, hogy a település professzionális működtetése biztosított legyen. Megfontolandónak tartotta, hogy pártját is vonják be a jelölési folyamatba.

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a jelölés joga nem a pártoké és frakcióké, hanem az övé. Ő csak a véleményüket kéri ki, azért, hogy lehetőleg konszenzusos döntés születhessen.

Kálóczi Imre (Fidesz) napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy a jelenlegi forgalmi rend balesetveszélyes a Farkasréti és a Nefelejcs utca környékén, ezért kérte az illetékes irodát, hogy tegyenek ez ügyben valamit.

dr. Czuczor Gergely (Fidesz) sürgette, hogy oldják meg a vízelvezetési problémákat az Öntő utca felső szakaszán.

Sánta Áron (Fidesz) a Kertész utcában élők nevében szólalt fel, akik már korábban leadtak területeket a telkükből a közműkiépítésekhez, most pedig az áramszolgáltató kér tőlük újabb, irreális nagyságú területeket vezetékjog címén. Kérte, hogy az önkormányzat segítsen a helyzet tisztázásában.

A napirend előtti felszólalásokat követően elfogadták az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet. Ez addig lesz érvényben, amíg hatályba nem lép a jövő évi költségvetés.

Módosították a képviselők az építményadóról és az iparűzési adóról szóló rendeletet. A lakás és a hozzá tartozó egyéb építmények, valamint a garázs esetében az idei fajlagos 500 forintról 700-ra nő jövőre az építményadó, míg az egyéb építményeknél 800-ról 900 forintra. Csak a 150 négyzetméter feletti rész után kell adózni.
Az iparűzési adó esetében egytized százalékkal, 1.8-ról 1.9 százalékra emelték az adó mértékét. Az adót az éves nettó árbevétel alapján kell fizetni. Az önkormányzati bevételek jelentős csökkenése miatt kényszerült a város erre a lépésre, de még így is egy tized százalékkal alacsonyabb lesz a helyi adó Budaörsön, mint a környező településeken és a fővárosban, ahol az adó mértéke 2 százalék.

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosításával új támogatási formát vezet be az önkormányzat. A jövőben visszatérítendő kamatmentes kölcsönt is igénybe vehetnek a jogszabályi feltételeknek megfelelő budaörsiek lakásvásárláshoz.

Ugyancsak kedvező irányba változott a digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatásról szóló rendelet. Az arra jogosultak, ezen túl a 20 órás alaptanfolyam mellett, 20 órát térítésmentesen internetezhetnek, és egy 10 órás továbbképzésen is részt vehetnek.

Kis mértékben emelkedik jövőre a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díja. Lakossági fogyasztók esetében a jelenlegi 154 Ft/köbméter+áfa összeg 175 Ft/köbméter+áfa lesz. Míg a közületi fogyasztók esetében a jelenlegi 375 Ft/köbméter+áfa 413 Ft/köbméter+áfa összegre nő. A környező településeken még a mostani emelés után is jelentősen drágább ez a szolgáltatás.

Elfogadták az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
A helyi önkormányzatok költségvetésének összeállítása több ütemben történik. Az előkészítő munka során a költségvetési javaslat elkészítése a költségvetési koncepció összeállításával kezdődik, majd a költségvetési rendelettervezet beterjesztése alapján a képviselő-testület fogadja el az éves költségvetést.
A koncepció több, a költséghatékonyabb működés irányába ható intézkedést irányoz elő. Eszerint keresni kell az intézményhálózat és az önkormányzati vagyon hatékonyabb működtetését szolgáló megoldásokat. Megvizsgálják a kiskincstári rendszer bevezetésének lehetőségét. Elképzelhetőnek tartják az intézményekben a technikai dolgozók által ellátott feladatok kiszervezését. Célul tűzik ki a Városi Uszoda és Sportcsarnok költséghatékonyabb üzemeltetését, és felülvizsgálják az önként vállalt szociális és egészségügyi feladatokat is.
A munka elsődleges célja - fogalmazott a polgármester, hogy biztosítsák a kötelezően ellátandó feladatok stabil finanszírozását, és csak ezután következhetnek az önként vállalt ügyek.

Jóváhagyta a testület az önkormányzat 2010 I-III. negyedévi költségvetésének gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. A 21,245 milliárdos bevételi előirányzat 64,7 százaléka teljesült az év első háromnegyedévében, míg az erre az évre tervezett kiadások 55 százalékát használta fel az önkormányzat.

Megszavazták a Rózsa utcai Csicsergő tagóvoda környezetrendezési tervét, és a munka elvégzéséhez szükséges költségeket.

Döntöttek arról is, hogy az I. számú Hársfa utcai Általános Iskola kertbővítése a Mundus Viridis Kft. tervei alapján valósul meg.

A testület az Árok utcai Szabadidőparkkal kapcsolatos lakossági panaszok nyomán, a sportpályák helyének átrendezésével próbálja meg csökkenteni a környéken lakók zajterhelését.

A képviselők valamivel több, mint két millió forintot szavaztak meg a Budaörs Rádió támogatására.

Elutasította a testület a Kertbarátok Egyesületének kérelmét, amelyben egy általuk elnyert pályázat tartalmát, és az elszámolás határidejét szerették volna módosítani.

Az önkormányzat 5.8 millió forinttal támogatja a 2011-es Budaörs Fesztivál megrendezését.

Ugyancsak támogatták a Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3 milliós kérelmét, amelyből különböző tűzvédelmi eszközöket, és védőfelszereléseket szeretnének vásárolni.

Hosszabb vita után elviekben jóváhagyták a Budaörsi Rendőrkapitányság kérelmét, egyelőre támogatási összeg nélkül. A korábban Törökbálint Önkormányzata által támogatott három közalkalmazotti státuszból kettő finanszírozását átveszi Budaörs Város Önkormányzata, egyelőre fél évre. A testület kéri, hogy ez idő alatt a rendőrség keresse meg a többi érintett önkormányzatot is támogatási kérelmével.

Mivel jövőre, egy miniszteri rendelet szerint, nem jutalmazhatók a rendőrök, az önkormányzat által eddig jutalmakra felhasználható támogatást 2011-ben gépkocsi-üzemeltetésre fordíthatja a rendőrség, azzal a megkötéssel, hogy a város pénzéből vásárolt üzemanyagot olyan járőr kocsik használhatják csak fel, amelyek Budaörs területén teljesítenek szolgálatot.

A Jókai Mór Művelődési Központ két státusz munkaórájának emelését kérte. A testület döntése alapján ezt a túlóra keretből kell finanszírozniuk.

A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére módosították a Régi Budaörsi Családok III. című kötet támogatására kapott 600 ezer forint elszámolási határidejét. Ugyancsak kitolták a Kőhegyi barlang állagmegóvására átutalt 5 millió forinttal történő elszámolás határidejét 2011 június 30-ra.
Nem járultak viszont hozzá ahhoz, hogy a Wendler Krónika, illetve a Sváb passió című kötetekre szánt 1.7 millió forintot a 2010. évi költségvetés céltartalékába helyezzék addig, amíg a korábbi támogatásokkal nem számol el a kisebbségi önkormányzat.

Határoztak arról is, hogy az érintett települések milyen arányban oszthatják fel egymás között az egykori Érd és Térsége ivóvízközmű ingatlan vagyonának tulajdonjogát.

Határozatlan időre, háromhavi felmondással meghosszabbították a Csíki Pihenőkert üzemeltetési szerződését. A Városi Régészeti Kiállítás egy új területtel bővült, amelynek üzemeltetési szerződését határozott időre, 2011. december 31-ig kötik meg.

Részt vesz az önkormányzat a balesetveszélyes csomópontok tervezésének társfinanszírozására kiírt pályázaton.

A testület döntése alapján a Csap utca és a Hegyalja utca közötti útszakaszt ezen túl Csap-köznek hívják.

Több mint ötvenen nyertek 100 és 600 ezer forint közötti támogatást a hagyományos technológiával épült lakóépületeken végzett, energia-megtakarítást eredményező beruházásokat támogató pályázaton.

A jövőben, akadályoztatása esetén Kálóczi Imre helyettesíti majd a polgármestert a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás Polgármesterek Tanácsának ülésein.

Első olvasatban elfogadták Budaörs Város esélyegyenlőségi programját.

Megkapta a Cukorbetegek Egyesülete azt a 60 ezer forintot, amelyet karácsonyi ünnepség megrendezésére kért. Viszont nem szavazta meg a testület a Menedékház Alapítvány támogatási kérelmét.

Nem hosszabbították meg a Városi Ifjúsági Klubot üzemeltető egyesület idén év végén lejáró bérleti szerződését 2011. március 31-ig.

A vitában Wittinghoff Tamás polgármester elmondta, hogy a Városi Ifjúsági Klub Egyesület nagyon hosszú ideig meghatározó szerepet töltött be a budaörsi ifjúság életében. Egészen addig tartott ez, amíg egy politikai síkra terelődött konfliktus miatt, az előző testület jobboldali többsége el nem tökélte, hogy ellehetetleníti az egyesület működését. Álszent dolog azt állítani - fogalmazott, hogy az egyesület az utóbbi két évben már nem látja el olyan színvonalon feladatait, mint korábban, hiszen megvonták tőlük a támogatást. Legfőképpen azt nem tartotta szerencsésnek, hogy az aktuális testületi többség, politikai beállítottsága alapján szelektál a civil szervezetek között. Maga részéről mindig maximálisan támogatta az olyan szervezetek működését is, amelyeknek nézetrendszere nem állt közel hozzá.
Kiemelte, hogy az egyesület nagyrészt saját erőből hozta létre azt az infrastruktúrát, amelyben működött. Amellett érvelt, hogy adjanak maguknak három hónapot, ami elegendő lenne a kérdéskör alaposan és tisztességes átgondolására. Kérte, hogy vegyék figyelembe azt a több száz támogató aláírást, amelyek aláírói között a legkülönfélébb világnézetű emberek, egyházi személyek is megtalálhatók. Emlékeztetett, hogy más ügyekben az ilyen aláírásgyűjtéseknek komoly hatása szokott lenni a döntésekre.
Török István (Fidesz) arról beszélt, hogy hiába rendelték szervezetileg a Jókai Mór Művelődési Ház alá a klubot, annak vezetése gyakorlatilag be sem engedte a „jókaisokat” az épületbe. Arra is kérte őket, hogy készítsenek távlati koncepciót, de ezt sem teljesítették. A legfontosabb az lenne – mondta, hogy az épület újra funkcionáljon. El tudná képzelni, hogy nyílt pályázatot írjanak ki civil szervezetek számára a klub üzemeltetésére.
dr. Czuczor Gergely (Fidesz) szerint a klub honlapja is elárulja az egyesület politikai beállítottságát, hiszen név szerint kiírták azokat a jobboldali képviselőket, akik a velük kapcsolatos döntésekben szavaztak.
Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) teljesen természetes reakciónak tartotta, hogy kiteszik a honlapjukra azokat, akik tönkretették őket.

Meghatározta a testület azokat a kiemelt célokat, amelyek a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a 2011. évi egyéni teljesítménykövetelmények alapját képezik.

Visszavonták azt az elvi döntést, amely az Illyés Gimnázium kérése alapján egy műanyag borítású sípálya létesítését engedélyezte volna. A környékbeli lakók a forgalom növekedésétől tartva kérték erre az önkormányzatot.
Sánta Áron (Fidesz) azt javasolta, hogy találjanak olyan helyet a városban, ahol nem zavarja ez a tevékenység a lakók nyugalmát.
Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szerint egy előzetes hatástanulmányt kellene készíteni arról, hogy valóban zavaró-e ez a tevékenység.

A polgármestert 2010 évi munkájának elismeréseként, kéthavi illetményének megfelelő jutalomban részesítette a testület. Az adható háromhavi helyett Kálóczi Imre javasolt kéthavit.

A vállalkozási céltartalék felhasználására kiírt pályázat elbírálását a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követő testületi ülésre halasztották.

A képviselő-testület engedélyezte, hogy a Herman Ottó Általános Iskolában működő Logopédiai Intézet egy státusszal bővítse létszámát 2011. január 1. napjától azzal, hogy az ott foglalkoztatott munkaerőhöz kapcsolódó költségeket az állami alap, a kistérségi normatíva, illetve Herceghalom település hozzájárulása fedezi. A logopédus herceghalmi feladatokat fog ellátni, kistérségi együttműködés keretében.

A Posta épületének megvételére vonatkozó adásvétellel vegyes csereszerződés határidejét a Magyar Posta Zrt. kezdeményezésére egy évvel meghosszabbították. Sánta Áron kérte, kezdjenek tárgyalásokat arról, hogy a postaépület jelenleg nem használt részeiben már most elkezdődhessenek az előkészületi munkák.

A testület szakértőt kér fel, hogy vizsgálja meg a budaörsi közoktatási intézmények gazdaságosabb fenntartói működtetésének kérdéskörét.

Az önkormányzat újabb 10 millió forinttal támogatja a Budaörsi Római Katolikus Egyházközség orgona beruházását. Az összegre – hiszen már eddig is jelentősen támogatta a város az orgona rekonstrukciót -, az előre nem látható költségek felmerülése miatt van szükségük.

A képviselő-testület 16 millió forinttal megemelte a BTG költségvetési keretét, amelyből a tél folyamán keletkezett útkárok helyreállítása valósulhat meg.

Ezt követően olyan előterjesztések következtek, amelyeket zárt ülésen tárgyalt a testület.  


2014-06-14 16:20

Vissza