gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Építményadó ügyintézés
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Az eljárás jogi alapjai:

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
Budaörs Város Önkormányzatának 11/1991. (VII.26.) ÖKT. rendelete

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése:

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését/ véglegessé válását, a használatbavételtudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást a követő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség az építmény megszűnése évének utolsó napján szűnik meg, kivéve, ha az építmény az év első felében megszűnik (lebontják, megsemmisül), mert akkor a második félévre szóló adókötelezettség megszűnik.

Az adó alanya:

Az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

Az adatbejelentés teljesítése:

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül kell adatbejelentést teljesítenie.

Az adó évi mértéke:

a)     építmények tekintetében

aa) 30 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó üdülő, külterületen (zártkertben) elhelyezkedő gazdasági épület esetén 150 Ft/m2 , amennyiben az adó alanya magánszemély;

ab) 30 mhasznos alapterületet meghaladó üdülő, külterületen (zártkertben) elhelyezkedő gazdasági épület esetén 400 Ft/m2 a teljes hasznos alapterület után, amennyiben az adó alanya magánszemély;

ac) üdülő, külterületen (zártkertben) elhelyezkedő gazdasági épület esetén 400 Ft/m2 , amennyiben az adó alanya vállalkozó;

ad) lakás és lakáshoz tartozó egyéb építmény(ek) esetén 700 Ft/m2 ;

ae) gépjármű-tárolásra szolgáló építmény esetén 700 Ft/m;

af) kereskedelmi egység esetén (üzlet, vendéglátó ipari egység, iroda, műterem, rendelő, kórház, gyógyszertár, egyéb kereskedelmi egység) 950 Ft/ m2 ;

ag) szállásépület esetén (szálloda, hotel, panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, egyéb szállásépület) 1 100 Ft/ m2 ; ah) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetén (üzem, csarnok, gyár, műhely, szerviz, raktár, pince, présház, egyéb nem lakás rendeltetésű építmény, belterületi gazdasági építmény) 1 100 Ft/m2.

Az adó megfizetése:

Az adót félévenként két egyenlő részletben: 

- március 15-ig
- szeptember 15-ig kell megfizetni Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-02440000 számú építményadó beszedési számlájára.

Mentes az építményadó alól:

A vállalkozó, valamint a magánszemély tulajdonát képező üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze kivételével

a) egy, az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel nyilvántartott építmény 150m2hasznos alapterülete és – a gépjármű-tárolásra szolgáló építmény kivételével – e lakáshoz tartozó egyéb építmény(ek) összesen 150 m2hasznos alapterülete

b) egy gépjármű-tárolásra szolgáló építmény 50 m2 hasznos alapterülete.

Amennyiben az a) pontban meghatározott építmény(ek) hasznos alapterülete meghaladja a 150 m2-t, akkor az adófizetési kötelezettség az építmény(ek) 150 m2-t meghaladó hasznos alapterülete után áll fenn.

Amennyiben a b) pontban meghatározott építmény hasznos alapterülete meghaladja az 50 m2-t, akkor az adófizetési kötelezettség az építmény teljes hasznos alapterülete után áll fenn.

Több lakás, lakáshoz tartozó egyéb építmény(ek), gépjármű-tárolásra szolgáló építmény esetén az adóalany az adómentességet a választása szerinti építmény(ek) tekintetében érvényesítheti.

Több adóalany esetén az adómentességet az adóalanyok adótárgy fajtánként, a tulajdoni hányadaik (vagyoni értékű jogaik) arányában érvényesíthetik.

Elektronikus ügyintézés:

A helyi adóügyekben az elektronikus ügyindítás az E-önkormányzat portálon történik, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu Kapcsolódó dokumentumok:

2022-07-25 21:49

Vissza