gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2021.02
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
Építményadó ügyintézés
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


Illetékes szerv:Adóiroda

Az eljárás jogi alapjai:

1990. évi C. törvény a helyi adókról
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
Budaörs Város Önkormányzatának 11/1991. (VII.26.) ÖKT. sz. rendelete

 Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást a követő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség az építmény megszűnése évének utolsó napján szűnik meg, kivéve, ha az építmény az év első felében megszűnik (lebontják, megsemmisül), mert akkor a második félévre szóló adókötelezettség megszűnik.

Az adó alanya:

Az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

Az adatbejelentés teljesítése:
Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül kell adatbejelentést teljesítenie.

Az adó évi mértéke:

a)     építmények tekintetében

aa) 30 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó üdülő, külterületen (zártkertben) elhelyezkedő gazdasági épület esetén 150 Ft/m2 , amennyiben az adó alanya magánszemély;

ab) 30 m2 hasznos alapterületet meghaladó üdülő, külterületen (zártkertben) elhelyezkedő gazdasági épület esetén 400 Ft/m2 a teljes hasznos alapterület után, amennyiben az adó alanya magánszemély;

ac) üdülő, külterületen (zártkertben) elhelyezkedő gazdasági épület esetén 400 Ft/m2 , amennyiben az adó alanya vállalkozó;

ad) lakás és lakáshoz tartozó egyéb építmény(ek) esetén 700 Ft/m2 ;

ae) gépjármű-tárolásra szolgáló építmény esetén 700 Ft/m2 ;

af) kereskedelmi egység esetén (üzlet, vendéglátó ipari egység, iroda, műterem, rendelő, kórház, gyógyszertár, egyéb kereskedelmi egység) 950 Ft/ m2 ;

ag) szállásépület esetén (szálloda, hotel, panzió, fogadó, motel, szálló, vendégház, egyéb szállásépület) 1 100 Ft/ m2 ; ah) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület esetén (üzem, csarnok, gyár, műhely, szerviz, raktár, pince, présház, egyéb nem lakás rendeltetésű építmény, belterületi gazdasági építmény) 1 100 Ft/m2 ;

b) reklámhordozó tekintetében 0 Ft/m2

Az adó megfizetése:
Az adót félévenként két egyenlő részletben: 

- március 15-ig
- szeptember 15-ig kell megfizetni.

Az adót Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-02440000 számú építményadó beszedési számlájára kell teljesíteni.

 Mentes az építményadó alól

A vállalkozó, valamint a magánszemély tulajdonát képező üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze kivételével

a) egy, az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel nyilvántartott építmény 150m2hasznos alapterülete és – a gépjármű-tárolásra szolgáló építmény kivételével – e lakáshoz tartozó egyéb építmény(ek) összesen 150 m2hasznos alapterülete

b) egy gépjármű-tárolásra szolgáló építmény 50 m2 hasznos alapterülete.

Amennyiben az a) pontban meghatározott építmény(ek) hasznos alapterülete meghaladja a 150 m2-t, akkor az adófizetési kötelezettség az építmény(ek) 150 m2-t meghaladó hasznos alapterülete után áll fenn.

Amennyiben a b) pontban meghatározott építmény hasznos alapterülete meghaladja az 50 m2-t, akkor az adófizetési kötelezettség az építmény teljes hasznos alapterülete után áll fenn.

 Több lakás, lakáshoz tartozó egyéb építmény(ek), gépjármű-tárolásra szolgáló építmény esetén az adóalany az adómentességet a választása szerinti építmény(ek) tekintetében érvényesítheti.

 Több adóalany esetén az adómentességet az adóalanyok adótárgy fajtánként, a tulajdoni hányadaik (vagyoni értékű jogaik) arányában érvényesíthetik.

A kapcsolódó nyomtatványokat, illetve az E-Adó rendszer használatával kapcsolatos tájékoztatót az Elektronikus Adó rendszer – Budaörs (https://budaors.eado.hu) oldalról töltheti le.

 

 


2019-03-11 08:17

Vissza