gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.12
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 1. 14
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 1. 21
 2. 22
 3. 23
 4. 24
 5. 25
 6. 26
 7. 27
 1. 28
 2. 29
 3. 30
 4. 31
 5.  
 6.  
 7.  
Tájékoztató a lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-től hatályos változásairól
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szociális törvény) 2011. szeptember 01-től átalakítja a lakásfenntartási támogatás rendszerét. Az ellátásra való jogosultságot továbbra is az önkormányzatok állapítják meg.Normatív lakásfenntartási támogatásra az lesz jogosult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát (2011. évben 71 250,- Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A szociális törvény alkalmazásában vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855 000,- Ft), vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2 280 000,- Ft)

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Ha a háztartás nagykorú tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy kiskorú tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

 

A támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata.

 

A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség (2011-ben: 450 Ft) szorzata.

 

A támogatás mértéke nem lehet kevesebb, mint 2500 Ft.

 

 

 

 

 

A támogatás mértékének kiszámítása a következő módon történik:

 

                                          J - 0,5 NYM

TM= 0,3-     _______________________________________________ X 0,15

 

 

                                               NYM

 

ahol a J a  jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, a NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28 500,- Ft) jelöli.

 

Példa 1:

Egy négytagú család esetében (apa (1,0) anya (0,9) + két gyermek (2x0,8)) az összjövedelem pl. 226 000 Ft, az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem (226 000:3,5) 64 571 Ft. Az elismert lakásnagyság 65 nm, a támogatás mértéke esetükben havonta 2500 Ft.

 

 

Példa 2:

Egyedülélő (1,0) esetében egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem pl. 62 700 Ft, az elismert lakásnagyság 35 nm, a támogatás mértéke esetében havonta 2500 Ft.

 

Az új igénylést szeptember 1-től lehet beadni az illetékes önkormányzatnál.

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

                                                                                  Szociális és Egészségügyi Iroda


2011-08-10 18:21

Vissza