gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
A társadalmi egyeztetés menete
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Tájékoztatás, a lakossági vélemények összegyűjtése
(tervezett időpont: 2012. május-június)

A Főépítészi Iroda a széleskörű vélemény-nyilvánítás lehetősége érdekében a lakosságot és az érintett szervezeteket Budaörs Város honlapján, a helyi médiumok útján illetve egy, minden háztartásba eljuttatott tájékoztató füzetben értesíti a TSZT felülvizsgálatáról. A tájékoztató füzet egy kérdőívet is tartalmaz, melynek kitöltésével és visszaküldésével mondhatják el véleményüket a budaörsi lakosok a BHÉSZ-korrekció kapcsán. Ezzel párhuzamosan a civil szervezeteket és a városi intézményeket is közvetlenül értesítjük.


Lakossági és civil szervezetek véleményeinek összegyűjtése
(tervezett időpont: 2012. június)

Június első felében lesz lehetőségük a lakosoknak, civil szervezeteknek észrevételeiket megküldeni a Főépítészi Iroda és/vagy a Budaörsi Városfejlesztő Kft. részére.

     
Lakossági és civil szervezetek véleményeinek kiértékelése
(tervezett időpont: 2012. június)

Június második felében történik meg a beérkezett kitöltött kérdőívek, illetve a megküldött észrevételek feldolgozása.

 

Tervek véglegesítése
(tervezett időpont: 2012. július)

A beérkező észrevételek érdemleges részei beépülnek a tervdokumentációba.


Közbenső véleményeztetés [Étv. 9. § (3)]
(tervezett időpont: 2012. augusztus – szeptember)

Az elkészült terveket a Főépítészi Iroda véleményezteti a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási, illetve az érintett települési önkormányzati és érdekképviseleti szervekkel, valamint egyesületekkel.

      

Ismételt lakossági véleményezés
(tervezett időpont: 2012. szeptember)

A tervdokumentáció Budaörs Város honlapjáról megismerhető, illetve az érdeklődők tervezői fogadóórák keretében kérhetnek további tájékoztatást. Az érintettek a témában szervezendő lakossági fórumon is megtehetik észrevételeiket. 


Bizottsági egyeztetések - egyeztető tárgyalás [Étv. 9. § (4)]
(tervezett időpont: 2012. október)

A szakhatósági vélemények és a lakossági észrevételek figyelembevételével a további véleményeztetés előtt a Képviselő-testület szakbizottságai tárgyalják meg a felülvizsgálatot.

A bizottsági egyeztetést követően az eltérő vélemények tisztázása érdekében egyeztető tárgyalás szükséges, melyre a meghívót és a tervezői válaszokat az egyeztető tárgyalás kezdeményezésére a véleményezési eljárás valamennyi érdekeltjének a tárgyalás előtt 8 nappal küldi ki a Polgármesteri Hivatal. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, ezt a Főépítészi Iroda megküldi a véleményezési eljárásban részt vett szerveknek.

 

Szakmai véleményezés kérése[Étv. 9. § (6)]
(tervezett időpont: 2012. november)

A közzététel anyagát a Főépítészi Iroda szakmai véleményezés céljából az állami Főépítésznek megküldi.

Kifüggesztés [Étv. 9. § (6)]
(tervezett időpont: 2012. november)

A véleményezési eljárás befejezéseként a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt a beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával együtt - a Főépítészi Iroda egy hónapra közzé teszi a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek.

Előterjesztés
(tervezett időpont: 2012. december)

A felülvizsgálati dokumentációból és a véleményeztetésből a Főépítészi Iroda előterjesztést készít, a Képviselő-testület a TSZT elfogadásáról határozattal, a BHÉSZ/BSZT megalkotásáról rendelettel dönt. Az Állami Főépítész szakmai véleményét és az érintettek észrevételeit a Képviselő-testülettel ismertetni kell.

 

Tervek véglegesítése, dokumentálása
(tervezett időpont: 2012. december)

A Tervező dokumentálja a véglegesített tervanyagot, melyet ezt követően a Főépítészi Iroda megküld az egyeztetésben részt vett államigazgatási, érdekképviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek.

 

Hatálybalépés
(tervezett időpont: 2013. február)

A településrendezési tervek véleményeztetéséről szólótörvényi előírások alapján a tervek leghamarabb csak a Képviselő-testületi elfogadásukat követő 60. napon léptethetők hatályba.2012-05-22 13:00

Vissza