gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Méhészeti ügyek
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Méhészeti ügyek


Az ügy leírása:

Méhészet: egy telephelyen méhlakásban (fatönkben, kasban, kaptárban, szállítható, vontatható, stabil méhesházban) tartott méhcsaládok és tartozékaik összessége.

Általános előírások: a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben, stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tárolási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.


Az eljárás jogi alapja:

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes

A bejelentő lap kötelező tartalmi eleme:

  • a méhész neve,
  • a méhész lakcíme,
  • a méhek állandó telephelye,
  • a vándoroltatáshoz kiadott állatorvosi igazolás száma, kiadás helye és ideje,
  • a méhek utolsó tartási helye,
  • a jelenlegi vándortanya pontos megjelölése,
  • a kaptárak száma,
  • a méhcsaládok száma,
  • a letelepedés pontos ideje.

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

A bejelentés benyújtására nyitva álló idő:

Kiszállítás esetén: a kiszállítást megelőző, beszállítás esetén: a beszállítás megtörténtét követő hetvenkét órán belül.Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza