gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Vadkárral kapcsolatos ügyek
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Vadkár


Az ügy leírása:

 • Vadkár: a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár.
 • Vad által okozott kár: a vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kár (pl. kerítésrongálás, virághagymák kitúrása, stb.).
 • Mind a vadkár, mind a vad által okozott kár megtérítése a vadászatra jogosult, azaz a Pilisi Parkerdő Zrt. kötelezettsége, ezért a kárt minden esetben először ott kell jelezni. (1021 Budapest, Budakeszi út 91., telefon: +36-1/391-0540, fax: +36-1/391-0550).

Amennyiben a kár összegében a károsultnak és a vadászatra jogosultnak nem sikerül megegyeznie, úgy a teendők az alábbiak:

 • Vad által okozott kár esetében: a vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kár értékének megtérítését a Polgári Törvénykönyv fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint lehet érvényesíteni, azaz a károsult közvetlenül a bírósághoz fordulhat.
 • Vadkár esetében: amennyiben a károsult kárigényét jelezte a Pilisi Parkerdő Zrt. felé, melyet a kár bekövetkezésétől - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított tizenöt napon belül tehet meg-, és a felek között a kár közlésétől számítva öt napon belül nem jön létre egyezség, úgy a károsult a jegyzőtől öt napon belül kérheti a károsult és a Pilisi Parkerdő Zrt. közötti egyezség létrehozására irányuló eljárás lefolytatását. Az eljárás során a jegyző a kárérték megállapítására három munkanapon belül szakértőt rendel ki. A kár becslését - a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárbecslési szabályok szerint - a kirendeléstől számított öt napon belül kell lefolytatni. A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a kár bejelentése az előírt határidő után történt. Ha késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentő terhére kell figyelembe venni. A szakértő által készített kárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján a jegyző egyezség létrehozását kísérli meg, és ha az nem vezet eredményre, úgy a károsult kárigényét polgári peres eljárás során a bíróságon érvényesítheti.

 

A vadkárt az alábbi időszakokban lehet bejelenteni, illetve kártérítést igényelni:

 • őszi gabona: október 1. – július 31.
 • tavaszi gabona: április 1. - augusztus 31.
 • kukorica: április 15. - november 15.
 • burgonya: április 15. - október 15.
 • napraforgó, szója: április 15. - szeptember 30.
 • borsó: március 1. - augusztus 30.
 • szőlő, gyümölcsös: egész évben.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
 • 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Eljáró szervezeti egység

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe

Vadkár bejelentésének módja:

A károsult írásban vagy szóban kérheti a kárbecslési eljárás lefolytatását

Az eljárás illetéke:

3.000 Ft

Az illeték megfizetésének a módja:

 • illetékbélyeggel, a kérelmen
 • átutalással a Budaörs Város Önkormányzat Eljárási Illeték beszedési számlaszámra: 11784009-15390053-03470000.

Az átutalás közleményrovatában meg kell jelölni a kérelmező nevét, székhelyét és az ügy típusát.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton
 • elektronikus úton

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról.

Elektronikus ügyintézés:

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

A kérelem benyújtására nyitva álló határidő:

A károsult és a kárért felelős közötti sikertelen egyezségi kísérlettől számított 5 napon belül. Ha a bejelentés a határidő letelte után történik, és így a kár vagy mértékének megállapítása bizonytalanná válik, azt a károsult terhére kell figyelembe venni.

Ügyintézési határidő:

60 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei KormányhivatalVissza