gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Külföldön történt házasságkötés anyakönyvezése
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


 Adatlap külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

 

Az ügytípus megnevezése

Külföldön történt házasságkötés hazai anyakönyvezése

Az ügy leírása (ügymenet, eljárási szabályok)

Magyar állampolgár személyesen terjeszti elő a kérelmét, amelyről a bemutatott és becsatolt iratok alapján adatlapot tölt ki. Az adatlap és az iratok továbbításra kerülnek az illetékes hatósághoz (Budapest Főváros Kormányhivatala)

Az eljárás jogi alapja

 • A 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • a 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda/anyakönyvvezető

Illetékességi terület

Bármely anyakönyvvezetőnél illetve Kormányablaknál benyújtható a kérelem

A kérelem kötelező tartalma

 • a férj/feleség magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány)
 • a magyar állampolgár (ok) lakcímkártyája
 • a házastársak anyjának születési neve

Csatolandó mellékletek:

 • a külföldi házassági anyakönyvi kivonat hiteles (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 1062 Bp. Bajza utca 52.) magyar fordítással (szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel)
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
 • a házasság előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló okirat
 • nyilatkozat a házasfelek házassági nevéről
 • szükség esetén együttes nyilatkozat a születendő gyermekek családi nevéről

Az eljárás illetéke

illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (cím)

Személyesen

 

Ügyintézési határidő

Budapest Főváros Kormányhivatala ügyintézőjének kézhezvételétől számított 75 nap teljes eljárás esetén.

Amennyiben fennállnak a sommás eljárás feltételei, akkor a hatóság 8 napon belül hozza meg a döntést

 

 

 

Ügyfélfogadás:

Az alábbi ügyfélfogadási időben az Anyakönyvvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban

Hétfő: 13-18

Szerda: 8-12; 13-16

Péntek: 8-12

 

Tel.: 06-23-447-946

e.mail.:anyakonyvvezeto@budaors.hu

www.budaors.huVissza