gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Települési címek megállapítása, címnyilvántartás
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Települési címek megállapítása, címnyilvántartás

Az ügy leírása:

A Magyarország területén található ingatlannak megállapított és a központi címregiszterbe (országos címnyilvántartás) bejegyzett címmel kell rendelkeznie.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2004. (XII. 01.) számú rendelete értelmében az elnevezett közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

A település illetékességi területén lévő települési címeket az önkormányzat jegyzője állapítja meg, valamint rendezi azokat. A címmegállapítást és címrendezést (település megnevezése, közterület neve és jellege, a telek egyedi azonosítására szolgáló házszám, ezen belül az épület, lépcsőház, szint, és ajtó száma, illetve megjelölése) a jegyző az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok alapján végzi.

A jegyző a települési címek megállapításáról, megváltoztatásáról határozattal dönt. A rendezett címet tartalmazó iratot közölni kell az érintett tulajdonossal, a véglegessé vált határozatot pedig a személyiadat–, és lakcím nyilvántartási, valamint ingatlan-nyilvántartási hatóságokkal.Az új cím a címnyilvántartásban rögzítésre kerül.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 345/2014345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelöléséről szóló 68/2004. (XII. 01.) számú rendelete
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe

Az eljárás megindítása:

Hivatalból vagy kérelemre indul.

Kérelemre induló eljárásban a kérelmet annak a személynek kell benyújtani, akinek a települési cím megállapításához vagy megváltoztatáshoz jogos érdeke fűződik.A kérelemben meg kell jelölni az eljárás lefolytatásához szükséges adatokat (település, helyrajzi szám, épület, amennyiben van: lépcsőház, szint, ajtó).

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • társasházaknál alapító okirat
 • osztatlan közös tulajdonnál használati megosztási megállapodás (nyilatkozat vagy szerződés formájában)
 • bérlő esetén a bérleti szerződés másolata
 • meghatalmazott eljárása esetén a tulajdonos vagy haszonélvező által aláírt meghatalmazás(közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat)

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton,
 • elektronikusan

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról.

Elektronikus ügyintézés:

 • Gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező.
 • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, melyhez ügyfélkapus regisztráció szükséges.
 • Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatók: 

Elektronikus elérhetőség:

 • Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

 • A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

Nincs jogvesztő időbeli hatály

Ügyintézési határidő:

60 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületeKapcsolódó dokumentumok:

Vissza