gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Települési címek megállapítása, címnyilvántartás
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Települési címek megállapítása, címnyilvántartás

Az ügy leírása:

Az illetékességi területén lévő települési címeket az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A címmegállapítást (település megnevezése, közterület neve és jellege, ház száma, ezen belül az épület, lépcsőház, szint, emelet és ajtó száma, illetve megjelölése) a jegyző a közterület elnevezéséről, valamint a települések szétválásáról és egyesüléséről, továbbá a területátcsatolásról hozott helyi önkormányzati képviselő-testületi határozat és a telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező ingatlanügyi hatóság vagy építési hatóság ezen eljárásban hozott határozata alapján végzi. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete értelmében az elnevezett közterületeken a belterületi beépített ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A jegyző belterületi a települési címek megállapításáról és megváltoztatásáról határozattal dönt, a zártkerti és külterületi ingatlanok esetében az ingatlant határoló útterület nevéről igazolást ad ki.

Az eljárás jogi alapja:

 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló,
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról,
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
 • a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelöléséről szóló Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2004. (XII. 01.) számú rendelete.

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe.

Az eljárás megindítása:

Hivatalból, vagy kérelemre indul. Kérelemre induló eljárásban a kérelmet annak a személynek kell benyújtani, akinek a települési cím megállapításához vagy megváltoztatáshoz jogos érdeke fűződik. A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan pontos címét (helyrajzi szám, település, utca neve, házszám, emelet, ajtó). A határozatot, valamint az igazolást közölni kell az érintett tulajdonosokkal, a jogerős határozatot pedig a személyi adat– és ingatlan-nyilvántartó szervekkel. Az új cím a címnyilvántartásba rögzítésre kerül.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 • társasházaknál az alapító okirat
 • bérlőknél a bérleti szerződés másolatát

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

 • az érintett ingatlan tulajdoni lapja
 • az érintett ingatlant ábrázoló műszaki helyszínrajz

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 • személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),
 • személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),
 • postai úton,
 • elektronikusan.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról.

Elektronikus ügyintézés:

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

Nincs jogvesztő időbeli hatály

Ügyintézési határidő:

60 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

Pest Megyei KormányhivatalKapcsolódó dokumentumok:

Vissza