gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötése
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Az ügy intézéséhez időpont foglalás szükség.

A Polgármesteri Hivatal időpontfoglaló-alkalmazása ide kattintva érhető el.

 

Az ügytípus megnevezése

Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötése

Az ügy leírása (ügymenet, eljárási szabályok)

Ha nem magyar állampolgár kíván házasságot kötni Magyarországon, nyilatkoznia kell, hogy a házasságkötésének személyes joga – külföldi jog – szerint nincs akadálya.

 

A házassági szándékot annál az anyakönyvvezetőnél kell együttesen, személyesen bejelenteni, ahol később a házasságot megkötik. A házassági szándék bejelentése szóbeli. A külföldi állampolgár azonban személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél, hitelesített és hiteles magyar fordítással ellátott nyilatkozatával is bejelentheti, melyről jegyzőkönyv készül, és azt a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítják.

 

A bemutatott és becsatolt iratok alapján jegyzőkönyv készül. A házasságkötést megelőző eljárásban az anyakönyvi szerv - illetékes Pest Megyei Kormányhivatal - 30 napon belül nyilatkozik a külföldi okiratok elfogadhatóságáról. A házasságkötés időpontját az elfogadhatóság megérkezésétől számított 31. napra lehet kitűzni.

Az eljárás jogi alapja

 • 2010. évi I. törvény. az anyakönyvi eljárásról
 • a 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • Budaörs Város Önkormányzata Egyes anyakönyvi események engedélyezésének, valamint az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda/anyakönyvvezető

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma

A külföldi állampolgár a házasságkötési eljárás során az alábbi okiratokat köteles bemutatni:

 • külföldi állampolgár konzulátuson tett személyes nyilatkozata a házasságkötési jogképességéről vagy az erről kiállított tanúsítvány hiteles magyar fordításban*
 • külföldi érvényes útlevél, mely az állampolgárságot  igazoló okmányként is elfogadható;
 • ha a külföldi állampolgár rendelkezik tartózkodási engedéllyel, azt is;
 • ha a külföldi állampolgár bevándorolt, vagy letelepedett, személyi igazolványt;
 • születési anyakönyvi okiratot hiteles magyar fordításban*;
 • ha a házasuló elvált családi állapotú, a jogerős bontóítéletet (csak azt a részét kell hitelesen lefordíttatni, melyben a házasság felbontását kimondja a bíróság, szerepel az ítélet száma és jogerőre emelkedésének időpontja) *;
 • ha a házasuló özvegy családi állapotú, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi okiratát hiteles magyar fordításban*;
 • a külföldön kiállított okiratokat diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni – kivéve, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.
 • A magyar állampolgár az eljáráshoz bemutatja érvényes személyi igazolványát, igazolja bejelentett lakcímét, csatolja: születési anyakönyvi kivonatát - elvált családi állapot esetén az előző házasság megszűnését igazoló jogerős válóperi ítéletet- özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát

Az eljárás illetéke

illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (cím)

Személyesen 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

 

*Az idegen nyelven kiállított okiratokat az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (1062 Budapest, Bajza utca 52.) által készített hiteles fordításban kell benyújtani.

Az ügyintézés és a házasságkötés lebonyolításánál, amennyiben valamelyik házasuló vagy tanú a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni.

Ügyfélfogadás:

Az alábbi ügyfélfogadási időben az Anyakönyvvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban

Hétfő: 13-18

Szerda: 8-12; 13-16

Péntek: 8-12

 

Tel.: 06-23-447-946

e.mail.:anyakonyvvezeto@budaors.hu

www.budaors.hu

 Vissza