gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Ünnepi ülés díjátadással
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Ünnepi ülést tartott 2014.  június 18-án Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, amely keretében Wittinghoff Tamás polgármester átadta az idei a Budaörs Egészségügyéért Díjakat és a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmeket. A díjazottaknak gratulálunk!


Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet kaptak:


VÁGÓNÉ NÉMETHY ADRIEN, napközis nevelő

Vágóné Némethy AdrienMindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nemzetiségi Német Nyelvoktató Általános Iskola pedagógusa 1998 óta.

Napközis nevelőként, testnevelő tanárként és osztályfőnökként is rátermetten végezte feladatait. Folyamatosan továbbképzi magát.

Munkaközösség vezetőként a rábízottakra figyelmet fordít,a pénteki klubnapköziket évek óta mindig megújulva, változatosan szervezi meg.

Foglalkozásaira, tanóráira gondosan készül elő.

Óráit a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve tartja, fizikai képességeiket látva differenciál, s ügyel fejlődésükre.

Értékelésében nagyon jól érvényesül a tapintat, folyamatos dicséretével motiválja tanulóit. Az iskolában minden gyermeket személy szerint ismer, még akkor is, ha nem tanítja.

Sportversenyre viszi a gyerekeket: számon tartja a városi, a diákolimpiai, egyházmegyei versenyeket, gyerekeket készít föl ezekre. Aktív résztvevője a városi sportéletnek, tömeg-és versenysportnak egyaránt.

Szabadidő-foglalkozások szervezésében is kiemelkedő a munkája.

Amióta az iskola pedagógusa, a farsangi bálokat az alsó és a felső tagozatban ő szervezi.

Az iskola ebben az évben ünnepli 20 éves évfordulóját, a bál megszervezésében, szinte mindent ő koordinált, vezetett, bonyolított.

A Dráma és sporttábor, a német-táborok állandó résztvevője, és a táborban megvalósuló szabadidős tevékenységek szervezője.

Kollégái megbecsülik segítőkészsége, önzetlensége, kedvessége miatt is. Figyelmessége, embersége, érzékenysége a rászorulók iránt közismert, az egyházközség karitász-tevékenységében is rendszeresen segít.

Folyamatos, magas színvonalú munkáját e díjjal ismerjük el.

 

MELCZER VILMOSNÉ, óvónő

Melczer VilmosnéMelczer Vilmosné, Kati néni 1975 februárjában kezdte meg pályafutását. A Budapesti Tanítóképző Főiskola óvónői szakán, munka mellett szerezte meg óvodapedagógusi képesítését.

Budapest és Solymár után 1987 őszén került Budaörsre az akkori II. számú Óvodába, és bár történt az intézménnyel egy s más az elmúlt 27 évben, de Kati néni végig amai Zippel-Zappel NémetNemzetiségiÓvoda oszlopos tagja maradt.

Az óvodások számára egy személyben „gondoskodó anya”, játszótárs és tanító, kollégáinak fáradhatatlan segítőtárs, barát és példakép. Kiegyensúlyozott, örökké vidám egyénisége pozitívan és ösztönzőleg hat környezetére.

Szakmaiságát a gyermekek iránti feltétel nélküli szeretete és tisztelete határozza meg. Tapintattal, mégis rendkívül hatékonyan fejleszti a gyermekek értelmi képességeit.

Munkájának középpontjába a gyermekek és családok felé nyújtott szeretet és megbecsülés áll. A gyermekek iránti érzékenységét, a családokért való tenni akarását tükrözi 10 évnyi, Gyermekvédelmi munkaközösség vezetőként végzett kimagasló munkája.

Bár Kati néni 2012. novemberében nyugdíjba vonult, lelkesedése az óvoda iránt máig töretlen. Folyamatosan részt vesz az óvoda életében. Rendszeresen látogatja programjaikat, kíséri a gyermekeket az óvodán kívüli eseményekre, kisegíti az Óvodát pedagógushiány esetén. Olyan aktív részese a Zippel-Zappel életének, mintha mai is az óvoda alkalmazottja lenne.

Pályája méltó lezárásaként, 40 éves szakmai munkájának, rendíthetetlen gyermekszeretetének, Budaörshöz és az óvodához való hűsége miatt Szakály Mátyás Pedagógus Emlékéremben részesül.

 

Óváriné Kisgyörgy Dóra óvodapedagógus

Óvárné Kisgyörgy Dóra1994 - ben pályakezdőként került a Csillagfürt óvodába.

Munkáját kezdettől fogva tudatosság, igényesség, precizitás, következetesség jellemzi, kiemelt fontosságú számára a folyamatos szakmai képzés, és az önképzés.

1996-ban felsőfokú gyógypedagógiai asszisztensi végzettséget szerzett, így az olvasás-írás zavarainak megelőzése és kezelése is kiemelt figyelmet kap munkájában

2007-ben drámapedagógiai szakirányú végzettséget szerzett, amelyet a mindennapi tevékenységbe beépítve használ munkája során.

Elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért 2008-tól kezdve a Környezetvédelmi Munkaközösség vezetője, és változatos színes programokkal gazdagítja az egész éves óvodai munkát.

Örömmel vállal szerepet az óvoda dolgozóiból alakult „Csillagfürt Színtársulat”mese előadásaiban, melyet a gyermekek és szülők nagy  érdeklődéssel fogadnak.

A gyermekeket korszerűen neveli, az értékes újításokat beépíti nevelési elveibe és megtartva a tradicionális értékeinket is. Jelenlegi nemzetiségi nagycsoportjában új ismereteit is felhasználva készíti fel gyermekeit a zökkenőmentes iskolakezdésre.

A hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása, családjaik támogatása különösen szívügye.

Szeretettel fogadja szakmai gyakorlatra a főiskolai hallgatókat, hogy az elméleti tudás mellé gyakorlati ismereteket szerezzenek, megismerjék az óvodai életet és megszeressék az óvónői hivatást.

Budaörs Város Önkormányzatától a 20 éves budaörsi példamutató óvodapedagógusi munkája alapján kapja meg a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet. 

 

BERENTE IMRÉNÉ, igazgatóhelyettes Kesjár Csaba Általános Iskola 

Berente ImrénéBerente Imréné 1974 óta budaörsi pedagógus.

Generációkat nevelt fel tanítóként, osztályfőnökként, és emellett ének-zene , furulya tanítást végez 40 éve. Művészeti tevékenysége Budaörs jó hírét évtizedek óta erősíti: a Piros Rózsa Dalkör alapító tagja, művészeti vezetője. E közművelődési és kulturális tevékenységét az Önkormányzat 2011-ben Hauser József Közművelődési Díjjal ismerte el.

Berente Imréné, Erzsike Budaörs és a Kesjár emblematikus alakja. 40 év munkaviszony után is fáradhatatlan és odaadó szervező, kiváló ember, tiszta lelkű és önfeláldozó kolléga, született pedagógus. Figyelme kiterjed a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra, a kicsik oktatására éppúgy, mint az Idősek Otthonában zajló fellépésekre.

Kollégáit segíti, támogatja, és mindig megújulni kész személyiségével az iskola munkahelyi légkörét, szellemiségét folyamatosan építi.

Nyugdíjba készülése előtt pár évvel mindent magával sodró lendülettel vetette bele magát a 7 szokás budaörsi támogatású programjába, s lett vezetője ennek profilnak is, bemutató órák sokaságát létrehozva.

Az iskola tantestületének teljesen egybehangzó véleménye alapján jelölték e díjra, mert

-         Budaörs Városért folyamatosan tevékenykedik

-         magas színvonalú pedagógusi munkájával a Kesjár Csaba Általános Iskola arculatát formálja

-         művészeti fellépéseivel Budaörsnek és a Kesjárnak elismeréseket szerzett

-         40 éve példamutatóan tanítja a diákokat

Közszeretetnek örvend, megbecsülése töretlen, nyugdíjba vonulása nagyon komoly űrt fog jelenteni az iskolának.

Budaörs Város Önkormányzata a fentiek okán, Berente Imréné munkáját Szakály Mátyás Pedagógus Emlékéremmel ismeri el.

 

Budaörs Egészségügyéért Díj kitüntetésben részesültek:


Balázsiné Jónás Katalin, 
Asszisztens Balázsiné Jónás Katalin

 • 1988 óta dolgozik a budaörsi Rendelőintézetben. 2005-től a Centrum Lab Kft. munkatársa, de változatlanul Budaörsön dolgozik.
 • 2006 óta az Egészségügyi Központ laboratóriumának vezető asszisztenseként tevékenykedik. Ellátja a laborvezetői teendőket, gondoskodik a laboratórium zökkenőmentes és folyamatos működéséről, a minőségbiztosítási feladatok végrehajtásáról, azok ellenőrzéséről.
 • Kiemelt figyelmet fordít a rendelkezésre álló eszközök és anyagok szakszerű kezelésére, megőrzésére, pótlására. Törekszik a maximális biztonságra, a fertőtlenítési és munkavédelmi előírások betartására.
 • Az asszisztensi munkakörben foglalkoztatottak szakmai tevékenységeit, továbbképzésüket, szakmai fejlődésüket, ösztönzi, támogatja a továbbtanulásukat.
 • A betegekkel szemben segítőkész, emberséges magatartást tanúsít és erre ösztönzi beosztottjait is.
 • Fő feladatának tekinti a sürgős, esetleges életveszélyes eredmények közlését, az illetékes kezelőorvos tájékoztatását illetve a rendkívüli vizsgálati eredmények közlését a társszervekkel.
 • A budaörsi Egészségügyben végzett több mint negyedszázados munkájának elismeréseként ezennel Budaörs Egészségügyéért Díjat kap.
 

Marosi Károly, Asszisztens Marosi Károly

 • 15 éve dolgozik a budaörsi Rendelőintézetben. Ebben az elmúlt másfél évtizedben elégedett páciensek és elismerőleg szóló kollégák jellemzik Marosi Károly munkáját.
 •  Az érettségit követően, közép és felsőfokú vendéglátó-ipari képesítést szerzett, majd az Orvosi Laboratóriumi Asszisztensképzőt végezte el 1969.-ben.
 • Szakterületén számos intézményben Budapesten és a környékbeli településeken dolgozott, végül Pilisvörösvárról került át Budaörsre, ahol jelenleg is dolgozik.
 • Nemcsak a szakma fortélyait ismeri, hanem közvetlenségével, empátiájával, humorával is leveszi a hozzá érkezőket a lábukról. Olyan nyugodt légkört teremt maga körül, hogy a betegek sokszor elfelejtik, miért is jöttek a laborba. Nemcsak a pácienseknek, de kollégáinak is segít nyugalmával, pozitív hozzáállásával.
 • Egyes cégek, amelyek dolgozóik számára biztosítják a szűrővizsgálatokat, külön Károlyt kérik, ahhoz, hogy munkatársaikon a vérvételt elvégezze.
 • 2007-ben nyugdíjba ment, de mint nyugdíjas, még a mai napig is dolgozik. Ahogy Marosi Károly fogalmaz: „úgy érzem a város szeret, és ez kölcsönös.”
 • A budaörsi Egészségügyben végzett 15 éves munkájának megbecsüléseként ítélték neki a Budaörs Egészségügyéért Díjat!

 
2014-08-29 14:36

Vissza