gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.10
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7.  
Tájékoztató a talajvízkút engedélyezéséről
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelű verziója ingyenesen letölthető innen.

A kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez bizonyos esetekben jegyzői engedély szükséges. Az alábbiakban megtalálják ennek feltételeit, szabályait és a szükséges kérelmeket.

TÁJÉKOZTATÁS

talajvízkút engedélyezéséről

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak alapján olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely az alább leírt feltételeket együttesen teljesíti:

 

-        a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

-        épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

-         nem gazdasági célú vízigény,

 

a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges.

 

A kút létesítését követőn arra üzemeltetési engedélyt szükséges kérni.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (4), (6) bekezdésében foglaltak alapján, ha a kút létesítése engedély nélkül, vagy a végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a vízügyi hatóság (jelen esetben a jegyző) a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A törvény 29. § (7) bekezdése 2018. december 21-ei módosítást követően úgy rendelkezik, hogy mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodott, de a szabályozásban további módosítások várhatók: előkészítés alatt áll, és 2019. évben megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

 

A jelenleg még hatályos szabályozás alapján kút létesítési, üzemeltetési, fennmaradási engedélyezését a megfelelő kérelem nyomtatvány (kérelem létesítési, vagy kérelem üzemeltetési/fennmaradási engedélyezéshez) kitöltésével, és az abban felsorolt dokumentumok benyújtásával kérelmezheti Budaörs Város Önkormányzat Jegyzőjétől. A dokumentumokat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán szükséges leadni.

 

A meglévő kút létesítési évére vonatozó adatokat szükséges megadni az alábbiak szerint:

-        1992. február 15. napja előtt létesült:

Az olyan ásott kút, mely mélységének és elhelyezkedésének függvényében jogszerűen létesült engedély nélkül, valamint minden fúrt kút esetében üzemeltetési engedély kerül kiadásra;

-        1992. február 15. napja után létesült:

-        Minden ásott, és fúrt kútra, mely nem rendelkezik engedéllyel, fennmaradási engedély kerül kiadásra.

-        2018. december 21. napja után létesült:

-        Minden ásott és fúrt kútra, amely engedély nélkül létesült, fennmaradási engedély kerül kiadásra, és nem mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

 

Nagyon fontos tudni arról, hogy a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. sz. melléklete szerint adatlapon a műszaki paraméterek meghatározása mellett az alábbi nyilatkozatot kell tenni:

- létesítési engedélyezés során: nyilatkozat, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. Ezen nyilatkozatot aláírja a tulajdonos, és fúrt kút esetében olyan szakember, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja (geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus -mérnök, hidrogeológus, hidrogeológus – mérnök, vagy ezekkel egyenértékű végzettség).

        - üzemeltetési és fennmaradási engedélyezés során: nyilatkozat, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. Ezen nyilatkozatot aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében olyan szakember, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja.

 

A kúttal kapcsolatos egyéb tájékoztatásokat a Belügyminisztérium Közfoglalkozási és Vízügyi helyettes Államtitkársága által 2018. novemberében kiadott tájékoztatójában, jogosultsággal rendelkező szakembereket többek között a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete hivatalos honlapján (www.vizkutfurok.hu) talál.

 

Budaörs, 2019. január

                                                                                                       

                                                                         dr. Bocsi István jegyző megbízásából

                                                                                                       

                                                                                           Lőrincz Mihály

                                                                                  műszaki ügyosztályvezető

 

 

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyosztály

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

www.budaors.hu

varosepites@budaors.hu

Tel.: 06-23/447-878,    FAX: 06-23/447-891

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza