gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2021.03
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3. 31
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Zaj- és rezgésvédelmi ügyek
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelű verziója ingyenesen letölthető innen.Zaj- és rezgésvédelmi ügyek

 1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

 

 2. A hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe

 Budaörs közigazgatási területe.

 3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

 A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem

Azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, amelyekben a környezetvédelmi hatóság - a tevékenység környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelősége kérdésében - szakhatóságként jár el vagy szakkérdést vizsgál, az eljáráshoz a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti zajvédelmi dokumentációt kell benyújtani.

 4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 5000,- Ft

5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek:

- épületek és egyéb építmények építése

 - speciális szaképítés

- gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

- nagykereskedelem

- kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)

- szálláshely szolgáltatás

- vendéglátás

- reklám, piackutatás

- építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés

- alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység

- sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

- a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi- ill. rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyek

 

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság (jegyző):

a) környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét,

b) rezgésterhelés okozója részére előírja a rezgésterhelési határérték teljesítésének határidejét.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:       

• személyesen irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben, időpontfoglalás nem szükséges),

• személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),

• postai úton

 6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási cím és nyitvatartási idő

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Műszaki Ügyosztály

Városépítési Iroda

Környezetvédelmi Osztály

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00-18.00

Szerda: 8.00-12.00, és 13.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00

 7. Az az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: 21 nap, fellebbezési határidő: 15 nap.

 8. Formanyomtatványok listája

KÉRELEM Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

 9. Igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 -

 10. Az az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112436.291189

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110953.157892

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117357.167756

Ha a környezetvédelmi hatóság olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

Az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a változást követő 30 napon belül.

A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.290128

Az ügyfelet megillető jogok:

- törvény előtti egyenlőség, az ügyek megkülönböztetés és részrehajlás nélküli intézése,

- tisztességes ügyintézéshez, határidőben hozott döntéshez való jog

- anyanyelv használatának joga,

- kérelem előterjesztése, és ennek visszavonásához való jog,

- kérhető a személyes adatok zártan kezelése,

- nyilatkozattétel, vagy ennek megtagadása,

- iratbetekintés – ügyfélfogadási időben, ennek során másolatkérés, kivonatkészítés – 100 Ft/oldal illeték lerovása mellett. A másolatot a hatóság kérésre hitelesíti.

- személyes vagy képviseleti részvétel,

- jogorvoslathoz való jog,

- jogszabályban meghatározott esetekben költségmentességhez való jog.

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

- az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

 

 

 

  

 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

Vissza