gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
A képviselő-testületi ülésen történt
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Az országban egyedülálló módon helyi esélyegyenlőségi szószólói feladat létrehozásáról döntött Budaörs Város Önkormányzata a 2015. december 16-án tartott testületi ülésén. Novemberi elvi döntését követően végleges döntést hozott a testület arról is, hogy Göncz Árpádról, Magyarország rendszerváltást követő első köztársasági elnökéről nevezi el a Városháza melletti utcát.

Napirend előtti felszólalásában Császárné Kollár Tímea (Jobbik) köszönetet mondott azért, hogy korszerűsítették a helyi buszjárat megállóit.

 

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) megelégedéssel vette tudomásul, hogy a közterület-felügyelet munkatársai gyorsan elszállítottak egy roncs autót.

 

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt köszönte meg a Műszaki Ügyosztály vezetőjének, hogy eltüntettek egy kátyút az Agip kút kihajtójánál, illetve kifogástalan minőségben elkészült a Lévai utcánál egy lépcső javítása.

 

Első napirendi pontként az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét módosították. Ilyenkor vezetik át azokat a döntéseket, amelyeknek a költségvetést érintő pénzügyi vonzatai voltak a két ülés közötti időszakban, illetőleg az előző képviselő-testületi ülés olyan határozatait, amelyek érintették a költségvetést.

 

Ezt követően megalkották a 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet, amely mindaddig iránymutató, amíg el nem készül az új költségvetés.

 

A korábban a Kőhegyre bevezetett változtatási tilalom területi hatálya alól indokolt kérés alapján, méltányosságból kivettek egy ingatlant.

 

A Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalmat pedig egy ingatlannal kibővítette a képviselő-testület. A Frankhegy fejlesztésére vonatkozóan cselekvési programot is elfogadtak, amely a terület beépítésének menetére határoz meg szabályokat a korábbi döntéseknek megfelelően.

 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet több ponton kedvezőbbé válik. Így például a jövőben olyan gyógyszerekre is adnak támogatást, amelyeken nincsen TB-támogatás. A lakbértámogatásnál kibővítették a jogosultsági feltételeket, az eddigi 70 ezer forintos felső határt 90 ezerre emelve a támogatható lakbéreknél.

 

Megalkották a helyi esélyegyenlőségi szószóló tevékenységéről szóló rendeletet. A szószóló feladata az önkormányzat és intézményei működése során a helyi társadalom sérülékeny csoportjai szempontjainak képviselete, érdekeik érvényesítése, hangjuk felerősítése a döntés-előkészítés során és a döntési folyamatban. A szószóló tárgyalási joggal részt vehet a bizottsági munkában, képviselő-testületi üléseken, hogy megfogalmazza és érvényesítse az esélyegyenlőségi szempontokat.

Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) szerint ezeket a feladatokat a hivatal és a képviselők eddig is elvégezték. Miért pont most kellene bevezetni, amikor csökkenni fog a város bevétele és az intézmények is kevesebb pénzt kapnak majd, mint eddig.

A polgármester határozottan cáfolta a képviselő kijelentéseit, és közölte: a bevételek nem csökkennek és az intézményeknél sem lesznek megszorítások.

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról beszélt, hogy az új jogintézmény olyan igényeket is felszínre hozhat, amelyeket a sérülékeny csoportok nem tudtak eddig kifejezésre juttatni.

Egyeztetések kezdődnek arról is, hogyan lehetne a helyi szószóló rendszerét az ifjúsági érdekek és szempontok képviseletének irányba is bővíteni. 

Annak érdekében, hogy a helyi díjak, kitüntetések jelentősége még jelentősebbé váljon, csökkentették az évente kiosztható elismerések számát.

 

Az eddig külön szabályozott két rendeletet, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló, illetve a városi címer- és zászló alkotásáról, valamint Budaörs város nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló szabályokat egy egységes rendeletbe foglalták, és ezekhez kapcsolódóan szankciókat is meghatároztak.

 

Elfogadták a város 2016. évi költségvetési koncepcióját. A konkrétumokról a 2016. évi költségvetés pontos számainak ismeretében döntenek majd.

 

Jóváhagyták az önkormányzat 2015. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 

A Kormányhivatal kérésére a helyi építési szabályzat egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban állásfoglalást fogadtak el. Mind a jegyző, mind a főépítész megerősítette, hogy ilyen furcsa kérés még soha nem érkezett az önkormányzathoz. Először a Főépítész Irodától kérdezte meg a Kormányhivatal, hogy hány lakás építhető a helyi építési szabályzat szerint egy telekre egy adott utcában. Majd ugyanennek a válasznak a megerősítését a testülettől is megkérték. Az ügy hátterét Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) igyekezett megvilágítani, akinek a körzetében folyik a kifogásolt építkezés. Hivatkozott arra, hogy a városban terjedő hírek szerint a Fidesz helyi elnökének háza mellett van a szóban forgó ingatlan. Megfogalmazása szerint „a hatóságok valóságos ostrom alatt állnak” az ügyben. Furcsállta, hogy éppen az a helyi pártelnök tesz ilyet, aki megvádolta a város polgármesterét, hogy a saját utcájában meg akart akadályozni egy óvodaépítést. Abban az esetben nem volt igaz, hogy Wittinghoff Tamás tiltakozott volna, sőt érintettsége miatt teljesen kizárta magát az ügyből. Illetve ott egyértelműen bebizonyosodott, hogy az épület nem felelt meg az óvodai funkcióknak, ráadásul úgy épült az ingatlan, hogy minden szomszédot becsapott a tulajdonos, azt állítva, hogy családi ház lesz ott.
Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy egy helyi lakos azt kérte tőle, az ülésen mondja el, az ottani új társasházak miatt az ő lakóházának az értéke csökkent. Mint kiderült nem ugyanarról az építkezésről van szó.

 

Döntöttek a város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzat (BHÉSZ) módosításának elindításáról.

 

Elfogadták a Templom tér és környékére készülő helyi építési szabályzat véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszának lezárását, a vélemények összegzését.

 

Jóváhagyták a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetésében elfogadott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

 

Ugyancsak megszavazták az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2015. évi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

 

A Liver FC a támogatási szerződésének meghosszabbítására és módosítására adott be kérelmet, amit szintén elfogadtak.

 

A Buda-Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete másfél millió forint kiegészítő támogatást kért, amit azzal a feltétellel hagytak jóvá, hogy a 2016. évi támogatásukból levonják ezt az összeget.

 

A képviselő-testület többsége megszavazta, hogy Pest megye kiváljon a Közép-magyarországi régióból. A polgármester nem vett részt a szavazásban, amit a következőkkel indokolt: az Unió mostani pénzügyi ciklusában már nincsen jelentősége ennek a lépésnek, ugyanis ezt csak 2018-ban lehet kezdeményezni, és az új elveken való pénzosztás is csak 2020 után lépne életbe. Úgy tudni, hogy a felzárkóztatási alapok már nem lesznek a következő ciklusban olyan bőségesek, mint most. Ha az országnak adott támogatást egy egész tortának vesszük, akkor ugyanazt szeleteljük majd, csak így több felé. Vagyis az ország fejletlenebb régióinak jut majd kevesebb pénz. Tény, hogy Pest megyének vannak elmaradott részei, de ezek felzárkóztatásával a kormánynak lenne kötelessége foglalkozni. Mivel a kormány, a főváros és rengeteg település is döntött már, nincs jelentősége a budaörsi állásfoglalásnak. Ennek ellenére az ő tartózkodása mellett is biztosítja a Budaörs Fejlődéséért Egyesület a szükséges többséget, nehogy azt mondhassák később, hogy szegény települések miattunk estek el akár egyetlen forinttól is.

 

Novemberi elvi döntését követően végleges döntést hozott a testület arról, hogy Göncz Árpádról, Magyarország rendszerváltást követő első köztársasági elnökéről nevezi el a Városháza melletti utcát. Az újonnan létrejövő Göncz Árpád utca a volt köztársasági elnök jó barátjáról és eszmetársáról, Bibó Istvánról elnevezett térre vezet. Az utcanévtáblák elhelyezésére azt követően kerülhet sor, hogy a Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a folyamatban lévő telekalakítási eljárást sikeresen és jogerősen befejezte.

Jóváhagyta a testület azt a változtatást, hogy a BKK Zrt. által üzemeltetett 287-es járat követési ideje 30-ról 20 percre változzék, míg a 240-es estében egy perccel nő: 7,5 percről 8,5 percre. A Budaörsi úton folyó infrastrukturális beruházások befejezése után áttekintik a forgalmi helyzetet.

 

Elfogadta a testület, hogy az iskolák tornatermeinek bérlésénél a helyi sportegyesületek, civil szervezetek és tánccsoportok 50 százalékos kedvezményt kapjanak.

 

Megszavazták a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola támogatási kérelmét, amelyben 5,9 millió forintot kértek az  Esze Tamás u. 1. szám alatt lévő támfal felújítására.

 

Jóváhagyták a budaörsi csatornaközművek 2016. évi felújítási és rekonstrukciós tervét.

 

Módosították a közkifolyók felülvizsgálatára és üzemeltetésére vonatkozó szolgáltatási szerződést.

 

Döntöttek arról is, hogy a KEOP-1.1.1/C kódszámú pályázat keretében elnyert hulladékgazdálkodási eszközöket a BTG Nonprofit Kft. részére tartós bérletbe adják.

 

A BTG közszolgáltatási keretszerződését is módosították.

 

Forrásátcsoportosítást hajtottak végre a BVUSS intézmény területén felmerülő felújítási munkák elvégzéséhez, amelyhez 30 millió forintra lesz szükség.

 

A BTG Nonprofit Kft. részére illetékfizetési kötelezettség teljesítéséhez, 55,6 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyújt az önkormányzat.

 

A távhőszolgáltatás mérésére kritériumrendszert fogadtak el.

 

Meghosszabbították a Budaörs, Farkasréti út 2/C. sz. alatti és a Budaörs, Farkasréti út 6. sz. alatti ingatlanoknak a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény részére történő használatba adására vonatkozó szerződéseket, illetve a Zászlómúzeum használati megállapodásának (Clementis L. u. 18/b) szerződését.

 

Döntöttek a Csicsergő óvoda Rózsa utcai tagóvodájának bővítéséhez kapcsolódó, Budaörs, 2685 és 2686/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő telekalakításról.

 

Nyilvános pályázatot írnak ki a Szabadság út 14., fsz. 10. és a Károly király u. 54. szám alatti ingatlanok hasznosítására.

 

Hozzájárult a testület a Jókai utca, 2474 helyrajzi számú, „kivett árok” megnevezésű ingatlan 47 m² területű részének értékesítéséhez.

 

Nem fogadták el a 2062 helyrajzi számú, Szabadság út 24. szám alatti ingatlan 600/2580 tulajdoni hányadára vonatkozó vételi ajánlatot.

 

Módosították két felnőtt háziorvos rendelési idejét.

 

Meghosszabbították a Katolikus Karitásszal szenvedélybetegek ellátására kötött megállapodást.

 

A következő évben hatmillió forinttal támogatja az önkormányzat az egészségügyet érintő integrált ügyfélirányító rendszer bevezetését.

 

Módosították az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratát.

 

A testület kifejezte abbeli szándékát, hogy együtt kíván működni a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME) abban, hogy az egyetem által akkreditálni kívánt felsőfokú animációs szakképzés Budaörsön valósuljon meg.

 

Meghatározták a 2016. január elsejétől érvényes óvodai álláshelyek számát.

 

Módosították az önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratait.

 

Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat 2016. évben is igénybe vesz közbeszerzési szakértői szolgáltatást.

 

Elfogadták az önkormányzat jövő évi ellenőrzési tervét.

 

A polgármestert három havi illetményének megfelelő jutalomban részesítették a 2015. második félévében végzett munkája elismeréséül.

 

Az Ifjúsági önkormányzat létrehozásával kapcsolatos javaslatot azonban elvetették.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) előterjesztését azért utasította el a többség, mert félő, hogy a pártok ifjúsági szervezetei átpolitizálnák a szervezetet. Mint dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) fogalmazott, iskolákban egyébként is tiltott a pártpolitizálás, Sokolowski Márk révén pedig még a testületben is képviseltetve van egy párthoz kötődő ifjúsági szervezet (Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség).

Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) türelmet kért, és azt javasolta, várják meg, hogy mi lesz a diákönkormányzatok véleménye ezekről a kérdésekről.

Wittinghoff Tamás szerint szerencsésebb, ha alulról szerveződnek meg a fiatalok, mintha felülről mondanák meg nekik, hogy milyen formát válasszanak.

 

Ugyancsak elvetette a többség azt a Fidesz-KDNP-s javaslatot, hogy helyezzenek el székely zászlót az önkormányzat épületében a szolidaritás jegyében. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) emlékeztetett rá, hogy korábban a Jobbik javasolta ezt, most úgy tűnik ebben is felzárkózik hozzájuk a Fidesz.
Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy a román hatóságok a Tőkés László uniós képviselői irodájára kitűzött zászlót találták törvénysértőnek. Ezért kérte az önkormányzatot szolidaritás vállalására.

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) felidézte, hogy a Fidesz eddig is csak gyengítette az erdélyi magyarság politikai képviseletét azzal, hogy mesterségesen megosztotta őket.

Biró Gyula alpolgármester jellemzőnek tartotta, hogy a város 2016-os költségvetéséhez egyetlen hozzászólás sem volt a Fidesz részéről, helyette ilyen, nagypolitikai szimbolikus ügyekben fejtenek ki aktivitást.
A polgármester neves erdélyi politikusoktól vett idézetekkel támasztotta alá, hogy a határon túl élők jobban szeretnék, ha nem avatkozna az anyaország a belügyeikbe, mert gyakran inkább ártanak ezzel, mint használnának.

 

Elfogadták a Kamaraerdei és a Frankhegyi Részönkormányzat beszámolóját a 2015. évben végzett munkájukról.

 

Megszavazták az ARAMIS SE kiegészítő támogatási kérelmét, amely a TAO pénzből felépíteni tervezett sportcsarnok pályázati önrészéhez szükséges.

 

Pótelőirányzatot biztosítottak az önkormányzati fenntartásban működő intézmények év végi jutalmazásához.

 

Jóváhagyták a Latinovits Színház többletbevételének felhasználási kérelmét.

 

Zárt ülésen döntöttek a Bleyer Jakab Általános Iskola vezetői pályázatának véleményezéséről.

 

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításáról, és tulajdoni viszonyok rendezéséről is döntöttek. Határoztak továbbá a termálvíz-hasznosítás tanulmánytervének jogvitájáról, illetve a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése J-1 Budaörsi bevezetés – Szennyvízelvezető hálózat” tárgyú határozat módosításáról. 2015-12-17 13:51

Vissza