gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Fakivágással kapcsolatos ügyek
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Fakivágással kapcsolatos ügyek

 

Az ügy leírása:

Annak érdekében, hogy elkerüljük az élő növényzet rongálását, pusztítását, értékük csökkenését, valamint a zöldterületek indokolatlanul megszűnését:

 

I. Közterületen álló fa esetén:

 • a fakivágás engedélyezésétaz erre rendszeresített kérelem nyomtatványon(Kérelem közterületen lévő fakivágás engedélyezésére)kell kezdeményezni
 • a kivágás kizárólag az alábbi esetekben engedélyezhető:

-        kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott elkerülhetetlen okból, vagy

-        építmény elhelyezése miatt

 • kérelemre vagy hivatalból a jegyző szakmai segítséget nyújt

-        a fakivágás szakmai indokoltságának eldöntésében,

-        a fakivágás rendelet szerinti jogi, illetve pénzügyi következményei megítélésében

 • a pótlási kötelezettség a kivágott fa törzsátmérőjének 120%-a
 • a fakivágási engedély a határozat véglegessé válását követő 1 évig érvényes

 

II. Nem közterületen álló fa esetén:

 • legalább 5 munkanappal a fakivágás megkezdése előttaz erre rendszeresített nyomtatványon (Bejelentés nem közterületen történő fakivágásról) kell bejelenteni
 • utólagos, haladéktalan bejelentésszükséges abban az esetben, ha a bejelentés miatti késlekedés testi épséget vagy vagyontárgyat úgy veszélyeztet, hogy a veszély elhárítása időben biztonságosan más módon nem lehetséges; a veszélyhelyzet a bejelentés mellékleteként megküldendő dokumentációban igazolandó, lehetőség szerint fényképfelvételekkel is
 • a pótlási kötelezettség a kivágott fa törzsátmérőjének 100%-a, kivéve

-        természetes úton kiszáradt vagy természeti csapással érintett fa kivágása (e tényeket a kérelem/bejelentés mellékleteként megküldendő – fényképfelvételt is tartalmazó – dokumentációval kell igazolni), valamint

-        fényképfelvételeket is tartalmazó kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott okból történő fakivágás esetén (pl. betegség, túl közeli ültetés miatt)

annyi fát kell ültetni, ahányat kivágnak

 • Budaörs Város Jegyzője a pótlási kötelezettséget, annak határidejét és mértékét külön döntésben állapítja meg

 

 

III. Közterületen és nem közterületen álló fa kivágásának közös szabályai:

 • a kivágott fa pótlását lehetőleg a kivágással érintett ingatlanon kell teljesíteni
 • amennyiben a telepítésre a kivágással érintett ingatlanon nincs lehetőség, a pótlás részben vagy egészben pénzbeli megváltással teljesíthető
 • a pótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetéstől számított következő vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki
 • a pótlási kötelezettség nem, vagy részbeni teljesítése esetén a hiányzó pótlás tekintetében pénzbeli megváltásra kötelezés, továbbá egyéb szankció (figyelmeztetés, pénzbírság) alkalmazására kerül sor
 • az engedély vagy bejelentés nélküli fakivágás szankciót von maga után (a fa pótlására vagy értékének megfizetésére történő kötelezés és200.000 Ft-ig terjedő pénzbírság/kivágott fa)

 

A fa fogalmát, valamint a pótlásra ajánlott, illetvea pótlásként nem ültethetőfafajok felsorolását a rendelet tartalmazza.

 

29/2004. (V. 25.) önk. r. Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről

 

Az eljárás jogi alapja:

 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Budaörs Város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) rendelete
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IV.15.) számú rendelete

Eljáró szervezeti egység:

Budaörs Város Jegyzője megbízásából

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Irodája

Elektronikus ügyintézés:

 • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre (az e-mail nem megfelelő), gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező.
 • Magánszemély rendelkezéseit a RENDELKEZÉSI NYILVÁNTARTÁSba is feltöltheti, melyet a hatóság eljárása során ellenőriz, elérhetősége: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/
 • Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

Elektronikus elérhetőség:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Illetékességi terület:

Budaörs város közigazgatási területe

Az eljárás megindítása:

 • Kérelemre, illetve bejelentés alapján

- személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),

- postai úton

- elektronikus úton – jogi személy és gazdálkodó szervezet számára kötelező (az e-mail nem megfelelő)

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról.

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes.

 

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntés hozó szerv:

 • nem közterületiingatlanon történő fakivágás esetében:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 • közterületen történő fakivágás esetében:

Pest Megyei KormányhivatalKapcsolódó dokumentumok:

Vissza