gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Elismeréseket, díszpolgári címeket adtak át a Városházán
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Ünnepi ülést tartott 2019. május 30-án Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete 11 órai kezdettel, amelynek keretében Wittinghoff Tamás polgármester átadta az idei Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmeket és két posztumusz díszpolgári címet.

 SZAKÁLY MÁTYÁS PEDAGÓGUS DÍJ - ISMERTETŐ

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban.

 

Az Emlékérem adományozható

a) életművéért annak a pedagógusnak, aki Budaörs Városáért kiemelkedő tevékenységet végzett,

b) annak a pedagógusnak, aki

-  folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő-oktató munkát és az óvoda, iskola sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,

-  munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs Városnak elismerést szerzett;

-  példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben;

-  legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott.

 

Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Minden díjazott egy karórát is kap.

 

Csányi Anna, a Mindszenty József R.L. Ált. Iskola, tanítója

Csányi Anna általános iskolai tanító, mentortanár.

1990 és 2006 között a budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskola tanára.

2006 óta a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestületének aktív tagja, az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. 

Pedagógusként a hivatástudat, elkötelezettség, a gyermekek és a szakma szeretete jellemzi. Munkájában kitartó, változatos tanítási módszereivel folyamatosan fenntartja a kisdiákok érdeklődését.

 

Tanulmányi versenyekre eredményesen készíti fel tanulóit, de a lemaradók felzárkóztatását is épp oly türelemmel és gondossággal végzi.

A városi tanulmányi verseny szervezésével elismerést vívott ki pedagógustársainál és a város vezetésénél is.

 

Hosszú évek óta sikeresen segíti pályakezdő kollégái, illetve a főiskolai hallgatók pedagógiai munkáját.

Aktívan kapcsolódik be a budaörsi plébánia életébe, 2015 óta a plébánia képviselő testületének tagja.

 

A Kőhegyen megrendezett Passióban tanítványaival együtt statiszta szerepet vállal, ezzel is erősítve a budaörsi hagyományokat.

A hit- és magánélete példaértékű minden kolléga és család számára.

A fenti indokok alapján a Képviselő-testület Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet adományoz számára.

 

Turcsik Viktor, a Herman Ottó Ált.Isk. igazgatója

Turcsik Viktor 2003-tól a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola igazgatója.

 

2000-től matematikát tanít az intézményben, kommunikációs igazgató-helyettesként segíti az iskola munkáját és minőségügyi feladatokat is ellát.

Szakmailag elkötelezetten, lelkiismeretesen vezeti az iskolát.

Folyamatosan képezte és képzi magát, 2014-ben Mesterpedagógus minősítést szerzett.

 

Vezetése alatt az általános Iskola egyedülálló rugalmassággal alkalmazkodott a folyamatosan változó társadalmi igényekhez, de a közel négy évtized alatt kialakult hagyományokat megtartotta.

 

Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az iskola tanulói örömteli légkörben, személyiségük pozitív elemeinek kiaknázásával készüljenek a felnőtté válásra. A diákok kiemelkedő eredményeket érnek a tanulmányi versenyeken.

Vezetése és irányítása alatt a pedagógusok kiteljesedett szakmai munkát tudnak végezni az iskolában. Az intézmény kollektívája összetartó, munkájukat magas színvonalon végzik.

 

Rendszeresen együttműködik önkormányzatunkkal, minden ügyben a közös megoldásokat keresi. Kiemelten jó kapcsolatot ápol a társintézményekkel és a városi szakemberekkel.

Kiemelt céljai: a szakmai színvonal megőrzése és fejlesztése, az intézmény modernizálása, megújítása, a kor igényeihez való közelítése.

 

Pedagógusi pályafutása, a Herman Ottó Általános Iskola érdekében végzett kiemelkedő vezetői tevékenysége miatt a Képviselő-testület Szakály Mátyás Díjat adományoz részére.

 

 

DÍSZPOLGÁRI CÍM – ISMERTETŐ

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város fejlődése, Budaörs Város lakossága szebb és jobb életének megteremtése érdekében végzett kiemelkedő munka elismerésére, a város hírneve öregbítésének érdekében kifejtett tevékenységért Budaörs Város Díszpolgára Címet alapított 1991-ben.

 

Díszpolgári Cím adományozható annak a személyek, aki:

a) Budaörs Város fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedett. Társadalmi, gazdasági, tudományos és művészeti területen maradandó alkotásokkal különösképpen segítette a város jó hírnevét.

b) kimagasló munkásságával hozzájárult Budaörs fejlődéséhez, tekintélyének növeléséhez.

c) életművével hazánk és más népek társadalmi, gazdasági, szellemi művelődését, a nemzetközi békét, a kultúrát, az emberiség egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálta.

 

A Díszpolgári Címmel, posztumusz adományozás esetén díszoklevél jár. Az oklevelet az adományozott élő örököse, vagy egyházi személy esetében, egyházának képviselője veszi át.

 

néhai Bató Géza tanító (a díjat átvette fia, dr. Bató András)


Néhai Bató Géza tanítót, a budaörsi passiójátékok megteremtőjét Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Város posztumusz díszpolgárává választotta.

Bató Géza népművelő és tanító munkája mellett, az 1933-as budaörsi passiójátékok megálmodója, szervezője, szövegírója és rendezője. 

Az I. világháború után a Lyra dalkört újraélesztette és dalkör tagjai lettek a passiójátékok szereplői.
Budaörs első mozijának alapítója. A mozi működését a kezdeti időkben mozigépészként is segítette.
A Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapításában is nagy szerepet vállalt.
Munkássága olyan értéket teremtett Budaörsnek, amelyet a város a mai napig büszkén őriz.


néhai dr. Sík Zoltán plébános (a díjat átvette: Varga János plébános és Michelberger Mátyás az egyházközség világi elnöke)

Néhai Dr. Sík Zoltán kanonok, hitoktató, egykori budaörsi plébánost Budaörs Város Önkormányzata Budaörs Város posztumusz díszpolgárává választotta.

Dr. Sík Zoltán 1944-ben került városunkba káplánnak, majd 1946-ban plébánosi kinevezést kapott. Átélte a város lakosságának kitelepítését, az itthon maradottak benne találtak vigaszt.

Azon munkálkodott, hogy hívei tudatos, igazi, felnőtt keresztényekké váljanak.

Családos közösségeket hozott létre, ezzel a templomi közösséget építve.
Budaörs városának eddigi legnagyobb tragédiája, hogy a kitelepítéskor elvesztette lakosságának 90%-át. A helyükbe betelepített emberek idegenként érkeztek a városba.

Ebben a tragikus időszakban tevékenykedett városunkban Sík Zoltán atya, aki vigasztalta az itthon maradottakat, reményt próbált adni az elüldözötteknek, és befogadta, integrálta az érkezőket.

     

Kapcsolódó dokumentumok:

2019-05-31 17:37

Vissza