gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Belterületi növényvédelem
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Belterületi növényvédelem

 

Az ügy leírása:

 

 • A termelő, illetve a földhasználó köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.
 • Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a károsító elleni védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget.
 • A közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatosan felmerült költségek a földhasználót terhelik.
 • -Amennyiben a földhasználó a védekezést a kötelezés ellenére sem végezte el, a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága növényvédelmi bírságot szab ki vele szemben.

Parlagfű elleni védekezésre vonatkozó külön előírások:

 • A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Erről a jegyző a helyben szokásos módon értesíti a lakosokat.

A hatósági intézkedéshez nem szükséges a sérelem - egészségkárosodás - bekövetkezése, a parlagfű virágzása, elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása, amely alapján a jegyzőköteles hatósági eljárást indítani azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű ellen védekezési kötelezettségüket teljesíteni.

 • Hivatalból vagy bejelentés alapján a jegyző helyszíni ellenőrzést végez, melyről jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben az ellenőrzés alapján megállapítást nyer a parlagfű elleni védekezés elmulasztásának ténye, a jegyző meghozza a közérdekű védekezést elrendelő határozatot. Amennyiben az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdek sérelme merül fel hirdetményi közlésnek is helye van.
 • A határozat alapján a közérdekű védekezés elvégzésével megbízott vállalkozó elvégzi a parlagfű mentesítést, kivéve, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének.
 • A közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatosan felmerült költségek a földhasználót terhelik.
 • A közérdekű védekezés elrendelését követően az önkormányzat jegyzője az ügyben keletkezett iratokat továbbítja a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának, amely növényvédelmi bírságot szab ki a védekezési kötelezettségét elmulasztó földhasználóval szemben.

Az eljárás jogi alapja:

 • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről
 • 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről
 • 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
 • 221/2008. (VIII.30) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Elektronikus ügyintézés:

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe, belterület

Az eljárás megindítása:

 • Hivatalból vagy bejelentés alapján

A bejelentést személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),

-        személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),

-        postai úton

-        elektronikus úton – jogi személy és gazdálkodó szervezet számára kötelező- lehet megtenni.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.budaors.hu honlapról.

Az eljárás illetéke:

illetékmentes

Ügyintézési határidő:

60 nap

 

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntés hozó szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi, FőosztályVissza