gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Fás szárú növények kezelése, telepítése
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egyes űrlapok olvasásához, kitöltéséhez az Adobe Reader szükséges, amelynek legújabb magyar nyelvű verziója ingyenesen letölthető innen.


Ügytípus megnevezése

Fás szárú növények kezelése, telepítése

 

Az ügy leírása:

 

  • Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.
  • Fás szárú növény pótlása nem történhet a következő fajok egyedeivel: fehér akác, amerikai kőris, mirigyes bálványfa (kivéve ezek kertészeti változatai), valamint cserjés gyalogakác, kései meggy, zöld juhar. Ha a pótlás az inváziós fás szárú növény kertészeti változataival történik, az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy a fás szárú növényekkel rendelkezni jogosult használója köteles gondoskodni az újulat eltávolításáról.
  • A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról. Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes – az előző kötelezettséggel ellentétes - megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.
  • A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető részeinek eltávolításáról, ill. ilyen származékainak összegyűjtéséről.

Az eljárás jogi alapja:

  • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda

Igazgatási Osztály

Elektronikus ügyintézés:

Elektronikus elérhetőség:

Budaörs Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés BOPMH, KRID:406132725

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe

Az eljárás megindítása:

  • Hivatalból vagy kérelemre indul
  • Kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtható:

-     személyesen, irodánkon (irodai ügyfélfogadási időben),

-     személyesen, ügyfélszolgálatunkon (munkaidőben),

-     postai úton

-     elektronikus úton – jogi személy és gazdálkodó szervezet számára kötelező

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

60 nap

 

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

II. fokon döntés hozó szerv:

Pest Megyei KormányhivatalVissza