gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.02
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. 1
 7. 2
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 1. 10
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 1. 17
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 1. 24
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 28
 6. 29
 7.  
Pályázat a városházi étterem és büfé üzemeltetésére
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzata bérbe kívánja adni a 2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz. alatti Városháza földszintjén található éttermet és büfét, határozott, 5 éves időtartamra, amelyre pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

215/2019.(XII.11.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

a 2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz. alatti

Városháza éttermének és büféjének hasznosítására

 

 

A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata bérbe kívánja adni a 2040 Budaörs, Szabadság út 134. sz. alatti Városháza földszintjén található éttermet és büfét, határozott, 5 éves időtartamra.

Az étterem és büfé területe: összesen 187 m2

A terasz területe: 54 m2

 

A pályázónak ajánlatot kell tenni a bérleti díjra és a szolgáltatás tartalmára.

 

Profil:vendéglátóipari egység.

 

A bérlő kötelezettsége munkaidőben a helyiségen belül elkülönítve egy büfé és egy legalább 100 adag kiszolgálására képes menüválasztékot és “a la carte” választékot is biztosító önkiszolgáló főzőkonyhás étterem működtetése, mely a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak étkeztetésén kívül bárki számára igénybe vehető szolgáltatást nyújt.

 

A büfé és a konyha teljesen felszerelt gépekkel, berendezésekkel, valamint az étterem bútorokkal (asztalok, székek).

 

Felújítási, pótlási kötelezettség:

Az étterem eddigi üzemelése során az Önkormányzat által a korábbi bérlő rendelkezésére bocsátott konyhatechnikai és konyhai eszközök a használatukkal együtt járó amortizáció miatt részben felújításra, részben pedig pótlásra szorulnak. Ezen javítási, illetve pótlási kötelezettség a bérlő költsége és kötelezettsége.   

Amennyiben a bérleti szerződés bármely oknál fogva megszűnik, úgy ezen költségek megtérítésére a bérlő semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás jogcímén sem jogosult.

 

A helyiség megtekinthető:         

Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Vagyongazdálkodási Osztályával, a 06/23-447-865-ös telefonszámon történt előre egyeztetett időpontban.

 

A nyitva tartásra vonatkozó minimális elvárás:

-    a büfé hétfő: 7:30-18:00 óra között, kedd – csütörtök: 7:30 – 16:00, péntek: 7:30 – 14.00

-    az étterem 11:30-14:30 között (kötelező ebédidő)

 

Az étterem és a büfé üzemeltetéséhez szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzése a bérlő feladata és az ezzel járó összes költség a bérlőt terheli.

 

Az étterem, büfé üzemeltetésével járó közmű költségek (rezsi) a bérlőt terhelik.

 

Az étteremben, büfében keletkező hulladék kezelése, elszállíttatása a bérlő kötelezettsége.

 

Az étterem, a büfé és a terasz alapterületének tisztántartása, takarítása a bérlő kötelezettsége. Továbbá az étterem nyitva tartása után a közösen használt területek tisztántartása, takarítása a Városháza reggeli nyitására szintén a bérlő kötelezettsége.

A bérlőnek az étterem és a büfé üzemeltetéséhez szükséges engedélyekkel kell rendelkeznie a bérlet teljes időtartama alatt.

 

A bérleti idő:

A bérleti szerződés határozott, 5 éves időtartamra szól. A felmondási idő rendes felmondás esetén 3 hónap.

 

A bérleti díj:

A havi bérleti díj összegére a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A bérleti díj minden év január 1. napjától az előző évi, KSH által közzétett infláció rátájával emelkedik, első alkalommal 2021. január 1. napjától.

 

Szerződéses Óvadék (Kaució):

A kaució mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötés aláírásának időpontjáig kell megfizetni. A kaució visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 

A pályázati feltételek:

A pályázaton az vehet részt, aki

-          természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezet,

-          a pályázati kiírás szerinti feltételeket vállalja,

-          a pályázat benyújtási határidejéig 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összegű pályázati óvadékot befizet és az erről szóló bizonylatot bemutatja.

 

A pályázat nyertese:

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 

Az ajánlati kötöttség:

Az ajánlati kötöttséga pályázat benyújtásának határidejétől számított 90 nap.

 

A pályázati óvadék mértéke és befizetésének módja:

A pályázaton az vehet részt, aki a benyújtás határidejéig Budaörs Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15390053 számú bankszámlájára az 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összegű pályázati óvadékot befizeti. A közlemény rovatba a „Óvadék - Városháza étterem, büfé” szöveget kérjük feltüntetni.

 

Nem jár vissza az óvadék

-        ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárata előtt ajánlatát visszavonta,

-        a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsul.

 

A befizetett óvadék sikertelen pályázat, vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén az elbírálást követő 15 munkanapon belül a letevő részére visszafizetésre kerül.

Az óvadék visszafizetése esetén a letét idejére kamat nem igényelhető.

 

A nyertes pályázó számára az óvadék a kaucióba beszámításra kerül.

 


 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 20. 12.00 óra

A pályázatra vonatkozó formai előírások:

A pályázatot

-        írásban,

-        aláírva, nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult cégszerű aláírásával,

-        a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben),

-        1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázat tárgyának feltüntetésével: „Pályázat: Városháza étterem, büfé”.

 

A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó nevét, címét (székhelyét), egyéb azonosító adatait, telefon és e-mail elérhetőségét

-        pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését, számlaszámát

-        a pályázó által ajánlott bérleti díj összegét

-        igazolás a pályázati óvadék befizetéséről

-        a pályázó által nyújtott szolgáltatások, különös tekintettel az alábbiakra:

 • menü kínálat, összetétele
 • menü ára
 • ’a la carte’ választék összetétele
 • büfé választéka, árak
 • a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára nyújtott cafeteria keretein belül étkezési célú juttatás elfogadására tett nyilatkozat
 • bárki számára igénybe vehető szolgáltatás biztosítása
 • diétás és vegetáriánus menü biztosítása

-        üzemeltetési szabályzat, amelynek a következő követelményeket kell biztosítania:

 • a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a várakozási idő ne haladja meg a 10 percet
 • a formaruha viselésének betartására vonatkozó eljárási rend
 • az elvitelre vásárolt ételek vonatkozásában annak biztosítása, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára ne hosszabbítsa meg a várakozás idejét
 • a vonatkozó közegészségügyi, tisztasági előírások betartására vonatkozó eljárási rend
 • diétás és vegetáriánus menü biztosításának módja

-        előző 2 év (2017., 2018.) mérlegbeszámolója

-        szakmai bemutatkozás: a pályázó eddigi tevékenységének részletes ismertetése, referenciák

-        üzleti terv az étterem üzemeltetésével kapcsolatban, melyben az alábbiak is kifejtésre kerülnek:

 • a pályázó elképzelései az üzletpolitikájára és az üzemeltetésre vonatkozóan
 • a pályázó elképzelése az önkormányzati rendezvények lebonyolításában való részvételére vonatkozóan

-        a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolása

-        pályázónyilatkozata arról, hogy:

 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte, elfogadja és vállalja
 • elfogadja a 90 napig tartó ajánlati kötöttséget
  •   a pályázatában szereplő személyes adatainak pályázattal összefüggő                                                                                   nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul
  • kötelezettségvállalás arra, hogy milyen időtartamra vállalja a pályázó azt, hogy nem emeli a menü árát, valamint arra, hogy ezen időszakot követően legfeljebb az éves infláció mértékével emeli
  • kötelezettség vállalás a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára nyújtott cafeteria keretein belül étkezési célú juttatás elfogadására

 

 

 

 • kötelezettségvállalás arra, hogy a pályázó az üzemeltetést 2020. május 1. napjától megkezdi
 • kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)    Korm. rendeletben foglaltak betartására tett nyilatkozat

-        pályázónyilatkozata arról, hogy legkésőbb a bérleti szerződés aláírásáig csatolja az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat:

 •   a kiíró Önkormányzattal szemben semminemű tartozása nem áll fenn
  • a helyiséget megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát a helyiség megismerését követően tette meg, a helyiség birtokba adásán túl semmilyen követelést nem támaszt a Bérbeadó felé
  • a helyiségre vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletére és az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012.(VI.22.) önkormányzati rendeletre – megismerte,
  • az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében átláthatónak minősül - nem természetes személy pályázó esetében
  • a pályázat beadási határidejének napjától számított 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, vagy a bíróság által nyilvántartásba vett személyek esetén bírósági,  egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozók nyilvántartásának kivonat-másolata, továbbá ha a cégkivonat szerint a cégügyben el nem bírált beadvány vagy módosítás van folyamatban, a cégbíróság által érkeztetett kérelem eredeti vagy hitelesített másolata, elektronikus eljárás esetén az erről szóló elektronikus igazolás (benyújtott, elektronikus aláírással ellátott kérelem és mellékletei, digitális tértivevény)
  • nem természetes személy pályázó esetében az aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldány másolatát
  • 30 napnál nem régebbi önkormányzati igazolást helyi adók megfizetéséről és nemleges NAV-igazolást
  • a pályázat megnyerése esetén a kiíró Önkormányzattal a bérleti szerződést megköti a pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződés tervezet szerinti lényeges tartalomal.

 

A pályázatok bontása, hiánypótlás:

A pályázatok bontására a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási határidőt követően. A bontáskor ismertetni kell a pályázók nevét, címét/székhelyét, valamint a megajánlott bérleti díjat.

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázat érvényessége.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

-        a megjelölt pályázati határidőt követően nyújtották be,

-        a pályázó az óvadékot nem fizette be,

-        a pályázat, vagy a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

A pályázaton gazdálkodó szervezet vagy polgári jogi társaság képviselője, mint pályázó egyidejűleg magánszemély pályázóként nem vehet részt.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai, vagy tartalmi szempontból hiányos, de a hiány pótolható, a Budaörsi Polgármesteri Hivatal a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel a pályázót, amelynek keretében az előírt hiányosságok pótolhatók.

A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek.

A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

 

A pályázat elbírálása:

Elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek.

 

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat értékeli, az értékelés szempontja: a megajánlott bérleti díj összege.

 

Az alábbi szempontok előnyt jelentenek:

 • a nyújtott szolgáltatások különös tekintettel:
  • menü összetétele, választéka
  • büfé és étterem kínálatának árszínvonala
  • az üzleti terv az étterem üzemeltetésével kapcsolatban
  • üzemeltetési szabályzat
  • a menü árának változatlanul tartásának időtartama

 

A pályázati résztvevők közül az a nyertes, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

 

 A pályázatot Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján, a beadási határidőt követő 90 napon belül.

A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak írásos tájékoztatást.

 

Az Önkormányzat a pályázat nyertesével köt bérleti szerződést. A nyertes pályázó esetleges visszalépése esetén az eljárásban utána soron következő pályázóval is megköthető a bérleti szerződés.

 

Az étterem és büfé jelenlegi bérlőjének előbérleti joga van.

A jelenlegi bérlő előbérleti jogát a nyilvános pályázat keretén belül gyakorolhatja. Amennyiben nem a jelenlegi bérlő adja a legkedvezőbb ajánlatot, abban az esetben a pályázatot kiíró Önkormányzat felhívja, hogy nyilatkozzon arról, hogy a legkedvezőbb ajánlat szerinti feltételek mellett kívánja-e az étteremet, és büfét bérbe venni. Amennyiben 30 napon belül nyilatkozik, hogy a legkedvezőbb ajánlat szerinti feltételekkel bérbe kívánja venni az éttermet és büfét, abban az esetben a bérleti szerződés ezen feltételek mellett a jelenlegi bérlővel kerül megkötésre. A nyilatkozatnak ki kell terjednie a legkedvezőbb ajánlatban szereplő, a jelen pályázatban előnyt jelentő szempontként meghatározott ajánlati elemek vállalására is.

 

Eredménytelen a pályázati eljárás,amennyiben

-        az ajánlati határidőben nem érkezett érvényes pályázat,

-        a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati dokumentációban foglalt feltételeknek,

-        a legjobb érvényes ajánlat elfogadása veszélyeztetné az önkormányzati vagyongazdálkodást, illetve annak elfogadása előnytelen lenne az Önkormányzat számára.

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt külön indokolás nélkül visszavonja.

 

Egyéb információ:

A pályázati felhívás mellékletét képezi a bérleti szerződés tervezet, valamint az alaprajz.      

A pályázattal kapcsolatban további információ a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda, Vagyongazdálkodási Osztályán kapható (2040 Budaörs, Szabadság út 134.,II. emelet 226. sz. iroda, tel.: +36 23/447-865).

 

A pályázat megjelenik Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu), a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Budaörs Városi Televízióban, az ingatlan.com internetes portálján.

 

 

Budaörs, 2019. december

 

 

 

 

                                                                                   Budaörs Város Önkormányzat


Kapcsolódó dokumentumok:

2019-12-18 09:01

Vissza