gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2020.02
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. 1
 7. 2
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 1. 10
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 1. 17
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 1. 24
 2. 25
 3. 26
 4. 27
 5. 28
 6. 29
 7.  
Bérbead az önkormányzat egy közel kétezer négyzetméteres telket
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs, Puttony utcában található, 8908 helyrajzi számú, 1979 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

230/2019. (XII.11.) ÖKT számú határozata alapján

 

nyilvános pályázatot hirdet

 

a Budaörs, Puttony utcában található, 8908 helyrajzi számú, 1979 m2 területű

önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

 

A pályázat tárgya:

 

Budaörs Város Önkormányzata 3 éves határozott időtartamra bérbe kívánja adni az 1/1 arányban tulajdonát képező Budaörs, Puttony utcában lévő, 8908 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1979 m2 területű ingatlant.

 

Az ingatlan bemutatása:

 

Az ingatlan a város központjától É-ra, a Frankhegyen található, a Puttony utca és az Erdész utca között, enyhén lejtős felszínű hosszúkás alakú, bekerítetlen telek. A szomszédos ingatlanok jelentős része használaton kívül áll, így a telekhatárok nem állapíthatók meg szemrevételezéssel.  Övezeti besorolása: HÜ/I-1, beépíthetősége 10%. Az ingatlanon a közművek közül jelenleg csak a villamosenergia-szolgáltatás megoldott.

 

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 

A bérleti idő:

 

A bérleti szerződés határozott, 3 éves időtartamra szól. A felmondási idő, rendes felmondás esetén 1 hónap, a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondás.

 

Folytatni kívánt tevékenység:

 

Az Önkormányzat hobbikert céljára kívánja bérbe adni az ingatlant, azzal a feltétellel, hogy a bérlő köteles azt rendben tartani és a növényvédelmi előírások betartásával állagmegóvásáról gondoskodni.

 

A bérleti díj:

 

A havi bérleti díjra a pályázónak kell ajánlatot tenni.

A havi bérleti díj minimális mértéke: 17.141,- Ft+ÁFA/hó

 

Óvadék:

 

Az óvadék mértéke 3 havi bruttó bérleti díj összege, amelyet a szerződéskötéskor kell megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

 

A pályázat elbírálása:

 

 • az ajánlott bérleti díj összege alapján.

 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 

 • a pályázó adatai: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám
 • a pályázó által folytatni kívánt tevékenység megjelölése (füvesítés, növénytermesztés)
 • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás
 • a pályázó által ajánlott bérleti díj összege.

 

A pályázat benyújtásának határideje:         2020. február 28. péntek 12.00 óra

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) személyesen (ügyfélfogadási időben).

 

A borítékon csak a „Pályázat: Budaörs 8908 hrsz.” jeligét kérjük feltüntetni.

 

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

 

A pályázaton kizárólag magánszemély vehet részt.

 

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

 

Amennyiben a benyújtott pályázat formai vagy tartalmi szempontból hiányos, Budaörs Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztálya a pályázatok benyújtási határidejétől számított 15 munkanapon belül 15 napos határidő kitűzésével, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a pályázót, a hiánypótlás tárgyának meghatározásával, melynek keretében az előírt hiányosságok egyszeri alkalommal pótolhatók. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumok Budaörs Város Önkormányzatához beérkeznek. A hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak. A hiánypótlási határidő elmulasztása, illetve a nem teljes körű hiánypótlás a pályázat elbírálásából történő kizárást eredményez.

 

A pályázatok elbírálásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a beadási határidőt követő 90 napon belül dönt, az eredményről a döntést követő 8 napon belül tájékoztatja a pályázókat.

 

A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

 

Abban az esetben, ha az Önkormányzat hirdet második helyezettet és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

További felvilágosítást a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán, a 06/23-447-864-es telefonszámon lehet kérni.

 

 

Budaörs, 2019. december

 

 

                                                                               Budaörs Város Önkormányzata

 

 

 


 

NYILATKOZAT

 

 

 

Alulírott .................................................... nyilatkozom, hogy a ............................................. azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott pályázatomban szereplő személyes adataimnak pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

 

 

 

Kelt:

 

 

....................................

pályázó aláírása

 

 


2019-12-24 18:41

Vissza