gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Ülésezett a képviselő-testület
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása

Egy híján 20 napirendi pontot tárgyalt Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. január 29-én. A rendkívüli ülést alapvetően a bizottságok megalapítása érdekében hívták össze, de természetesen más témák is szerepeltek a napirendek között.

Wittinghoff Tamás polgármester napirend előtt ismertette, ami a Budaörsi Egészségügyi Központ egynapos sebészetén történt fertőzésről tudható. Elmondta: január 2-án értesült róla, hogy karácsony előtt 22 szemével műtött betegből 12-nél komplikáció lépett fel. Elmondása szerint azóta folyamatos kapcsolatban van az intézmény vezetőjével és a műtéteket végző orvossal, aki egyébként a János Kórház vezető főorvosa, és az utókezelést is biztosítja. Emellett az ÁNTSZ-től is folyamatosan igyekezett információt kérni.

 

Wittinghoff Tamás leszögezte: az egynapos sebészettel kapcsolatban az önkormányzatnak semmilyen jogköre, hatásköre nincsen, az ÁNTSZ szigorú felügyelete mellett végzi a munkáját. A betegek kilétéről és állapotáról az Egészségügyi Központ még az önkormányzatnak vagy a polgármesternek sem adhat felvilágosítást az adatvédelmi előírások miatt.

 

A polgármester megerősítette, hogy nagyra becsüli a doktornő munkáját, és nem bízná sem saját, sem családtagjai szemét másra, ha ilyen problémája adódna. A doktornő ugyanis már tizezernél is több ilyen műtétet végzett Budaörsön az elmúlt években és mindössze két esetben adódott probléma, azaz az ő mutatói nemcsak a hazai, de az európai uniós átlagnál is sokkal jobbak. Ezért is súlyos kérdés, hogyan történhetett meg, hogy egy nap alatt 12 beteg is megfertőződött. Elmondása szerint, személyesen is érintett, mivel az egyik legjobb barátja azon 4-5 beteg között van, akiknél maradandó sérülést okozhatott a fertőzés.

 

Aggodalmának adott hangot a polgármester amiatt, hogy a sajtóban dezinformációk jelentek meg az üggyel kapcsolatban, sőt az egyik újságíró addig merészkedett, hogy törvénytelenül behatolt az Egészségügyi Központ elzárt részére, amivel a Btk-t és a Ptk-t is megsértette. Az Egészségügyi Központ és az önkormányzat is határozott jogi lépéseket tett ebben az ügyben is.

 

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy az Egészségközpont valamennyi érintett beteggel felvette a kapcsolatot, és amikor kiderül, hogy véglegesen hogyan alakul az állapotuk, akkor annak megfelelő mértékű kártérítést nyújtanak majd a számukra.

 

Elmondta továbbá: a testületi ülés előtt egy nappal kapott választ az ÁNTSZ járási vezetőjének feltett kérdéseire, amelyben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, mint az ÁNTSZ felettes szerve arról tájékoztatta, hogy folyamatban lévő ügyben semmilyen információt nem tudnak adni, mivel az önkormányzat még csak nem is ügyfél ebben az ügyben. Annyit megerősítettek, hogy eljárást indított az ÁNTSZ, mindez azonban nem érinti az egészségügyi alapellátást és szakrendelést, amelyre az önkormányzat felelőssége kiterjed, és amelyre – a valótlan híresztelésekkel szemben, közbeszerzési eljárás alapján – szerződése van az önkormányzatnak a Jump Consultinggal.

 

Nehezményezte a polgármester, hogy noha a rendelők sterilitásáról január 10. óta igazolással is rendelkezik az intézmény, mégsem folytathatják a műtéteket, amire már száznál is többen várnak.

 

A polgármester sajnálatát fejezte ki, hogy egyesek a tények ismerete nélkül politikai játszmának használják a kirobbant ügyet. Holott - zárta gondolatait - a Budaörsi Egészségügyi Központ kiválóan végzi a munkáját, nem véletlen, hogy a környékről is ide járnak a betegek.

 

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) mielőbbi gyógyulást kívánt az érintett betegeknek. Szomorúnak tartotta, hogy az Egészségügyi Központ nem kereste meg az érintetteket és az önkormányzat sem tett gesztusokat feléjük. Arra is rákérdezett, továbbra is szabotázsakciónak tekinti-e a polgármester a történteket.

 

Wittinghoff Tamás a felvetésekre reagálva leszögezte: a főorvos, aki a műtétet végezte nemcsak a maga, hanem az Egészségközpont nevében is eljárt, amikor azonnal felvette az érintett betegekkel a kapcsolatot. Időközben pedig maga az intézmény is, amely azonnal közölte, hogy vállal minden anyagi és szakmai felelősséget. Hozzátette: soha nem használta a szabotázs kifejezést. Azonban az, hogy egyetlen nap leforgása alatt 12 fertőzés történik, miközben éveken át gyakorlatilag egy sem volt, nem tekinthető hétköznapi esetnek. Ezek alapján közölte: “bármit feltételezni tudok, de semmit sem állítok”.

 

Nem sokkal később Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kérte, hogy felszólalhasson az ülésen egy, a fertőzés által érintett beteg.

 

Dr. Bocsi István jegyző a polgármester kérésére elmondta: a napirendi pontok előtt az SZMSZ kizárja a hozzászólás lehetőségét.

 

Erre Wittinghoff Tamás közölte: ez esetben szabályt fog sérteni, és 2 perces hozzászólásra megadja a szót, különben egy óra múlva tele lenne a kormánymédia azzal, hogy nem hagyta szóhoz jutni az érintetteket.

 

A szót kapott beteg sajnálatát fejezte ki, hogy politikai ügy lett az esetből, pedig, mint közölte: a baktériumok politikamentesek. Ugyanakkor elmondása szerint a műtétre várva többen éreztek csatornaszagot és ő egy szakadt lábzsákot kapott. Emellett kifogásolta azt is, hogy a műtő előkészítőből egy asszisztensnőt vérvételre vittek. Azt azonban elismerte, hogy a műtétet végző orvos profi volt, és megtett minden tőle telhetőt.

 

Wittinghoff Tamás egyetértett azzal, hogy a baktériumok nem politikai ügyek, mint ahogyan azzal is, hogy a doktornő profin végezte mindig a munkáját. majd közölte, hogy minden állítást ki fog vizsgálni az ÁNTSZ.

 

Ezt követően ketten kértek még szót a képviselők közül, hogy napirend előtt felszólaljanak.

 

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) két problémát hozott fel: több bejelentést kapott ugyanis, hogy hulladék fával fűtenek Budaörsön. A másik kérdés, amelyre megoldást vár, hogy az autópálya kamaraerdei oldaláról reklámfények világítják be nemcsak a választókerületét, hanem még feljebb a hegyeket is; fények pásztázzák a lakásokat, ami nagyon zavaró.

Dr. Bocsi István jegyző válaszában leszögezte: mindkét kérdés olyan hatósági ügy, amelyek átkerültek a járási hivatalhoz. Ugyanakkor a Budaörsi Polgármesteri Hivatal is igyekszik megtenni, amit tud. Így például környezetvédelmi szakembereik megkeresik a rossz anyagokkal fűtő lakosokat, és szociális alapon igyekeznek támogatást nyújtani nekik, hogy egészségesebb fűtőanyaghoz jussanak. A reklámfényeket üzemeltető cégeket is megkeresik a hivatal munkatársai, hogy próbáljanak meg változtatni a világításokon. Elmondása szerint tavaly is volt hasonló ügyben sikeres egyeztetés.

 

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szintén két ügyben fordult Lőrincz Mihályhoz, a Műszaki Ügyosztály vezetőjéhez. Egyrészt amiatt kért szót, hogy a Herman Ottó Általános Iskola Lévai utcai bejáratánál nem ég egy köztéri lámpa. A másik ügy ennél sokkal sürgetőbb: a Lévai utca 31. alatt elmozdult a lépcsőfeljáró két betoneleme, ami balesetveszélyes.

Lőrincz Mihály közölte, utóbbi problémával kapcsolatban azonnal intézkednek, és elhárítják a balesetveszélyt. A lámpa ügyében pedig felveszik az illetékessel – az ELMŰ-vel – a kapcsolatot a javítás érdekében.

 

A két ülés között történtekről beszámolva Wittinghoff Tamás fontosnak tartotta azt a konferenciát, amelyet a városházán tartottak az agglomerációs közlekedés problémáiról. A főváros, a kormány és az érintett önkormányzatok is egyetértettek abban, hogy Budapest és környékének közlekedési nehézségeit csak úgy oldhatják meg, ha egységként kezelik ezt a térséget.

Megemlített egy újsághírt is, amely arról szólt, hogy Nagy Sándor András, a Fidesz korábbi helyi elnöke három éven át hat-hat millió forintot vett fel a fővárostól egy olyan vizsgálatért, amelynek során azt figyelték, mire használják a parkokat a budapestiek. A polgármester szerint az ügy leleplezte, hogyan is finanszírozza a Fidesz a saját aktivistáit.

Örömmel számolt be arról, hogy a budaörsi asztalitenisz csapat legjobb sportolói olimpiai kvótát szereztek.
Komoly problémának nevezte, hogy a KLIK – ígéretei ellenére – nem finanszírozza az Illyés Gimnázium területén megépült sportcsarnokban tartott iskolai testnevelési órákat. 

 

A napirendi pontokra térve elsőként a bizottságok tagjainak bővülése miatt módosította a képviselő-testület Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Emellett bekerültek az SZMSZ-be a nemzetiségi együttműködési megállapodások, valamint pontosításokat is végrehajtottak a rendelet szövegében.

 

Ezt követően a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát módosították. Erre szervezeti egységek átnevezése, tevékenységi körük pontosítása miatt volt szükség, valamint kibővült az SZMSZ a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések lehetőségével, illetve aktualizálták a vagyonnyilatkozat-köteles munkaköröket.

 

Módosította a testület az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendeletet. Ezentúl tehát nemcsak hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre lesz lehetőség Budaörsön (ennek díját 140 ezer forintra emelték szertartásonként), hanem munkaidőn túl is (utóbbi díja 40 ezer forint lesz, budaörsiek számára pedig 20 ezer forint).

 

A képviselő-testület bizottságainak választásáról szóló határozat is módosult, miután a polgármester múlt év végi bejelentésének megfelelően a Fidesz-képviselőcsoport is javaslatot tehetett, hogy részükről kik vegyenek részt a bizottságok munkájában.  Egyúttal megválasztották a bizottságok elnökeit is.

 

Ezt követően esküt tettek a bizottságok külsős tagjai.

 

Tájékoztatták a testületet arról, hogy a törvény erejénél fogva megszűnt dr. Prohászka Zoltán Ferenc tagsági jogviszonya a Frankhegyi Részönkormányzatban, miután nem teljesítette a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.

 

Az Esély Szociális Társulás tanácsába az önkormányzat Wittinghoff Tamás polgármestert delegálta tagként, akit akadályoztatása esetén Biró Gyula alpolgármester fog helyettesíteni. Együttes akadályoztatásuk esetére az önkormányzat képviseletére Laczik Zoltánt bízták meg.  

 

Elfogadta a képviselő-testület az idei évre vonatkozó munkatervét is, amely egyebek mellett rögzíti, hogy 2020-ban november 11-én tart az önkormányzat közmeghallgatást.
Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) azt javasolta, hogy legyen több közmeghallgatás egy évben.
A polgármester szerint erre nincsen szükség, mert számtalan lehetőség van, ahol az itt élők fel tudják vetni a problémáikat. Hatékonyabbnak is vélte azokat a lakossági fórumokat, ahol egy-egy konkrét problémát vitatnak meg. Megemlítette, hogy a Segít a hivatal szolgáltatás keretében még munkaidőn kívül is az ügyfelek rendelkezésére állnak.
A képviselő megfutamodásként értékelte, hogy nem fogadták el a javaslatát.

 

Védőnői pályázat kiírásáról is döntöttek a képviselők: a főállású védőnői feladatok ellátására az 5. számú körzetben lesz szükség.


Módosította a testület a budaörsi vízellátó – víziközművek 2019–2033. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési (ezen belül a felújítási és pótlási) tervét.

 

Ezt követően pályázatok eredményeiről döntöttek.

 

A Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található 1.101 m² területű telek értékesítésére kiírt pályázat nyertesének a Porsche Ingatlankezelő Kft-t nyilvánította a testület. Az ingatlant 33,7 millió forintért értékesítik a Porsche számára.

 

Döntöttek a városháza étterem és büfé határozott, 5 éves időtartamra szóló bérbeadásáról is.

 

A Kassai u. 75. sz. alatti, 4001/6 hrsz-ú 510 négyzetméteres telekre kiírt nyilvános pályázatra a PROKONSTRUKT ÉPÍTŐ Kft.-től érkezett a legjobb ajánlat, bruttó 33.100.000,-Ft értékben, így ők lettek a pályázat nyertesei.

 

A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt. részére sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek támogatására 20 M Ft támogatást irányzott elő a Magyar Tenisz Szövetség az idei évre, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma fog kiutalni. A támogatás felhasználásának feltétele, hogy a helyszínül szolgáló ingatlan tulajdonosaként az önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy biztosítja a helyszínen a sportlétesítmény-fejlesztés megvalósítását, és legalább 15 évig történő fenntartását, amit a képviselő-testület jóváhagyott.

 

Jogszabály írja elő, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá a polgármester szabadságának ütemezését, aminek szintén eleget tettek.

 

Hozzájárultak a képviselők, hogy az Írisz Alapítvány számára megítélt kétmillió forintos támogatást a Herman Ottó Általános Iskola informatikai eszközeire, valamint rajztantermi asztalok és székek beszerzésére fordítsák, és az elszámolási határidő 2020. március 31-ére módosuljon.

 

Döntött a képviselő-testület arról is, hogy csatlakoznak a Szabad Városok Szövetségéhez. A polgármester indoklása szerint közösen hatékonyabban tudnak majd fellépni bizonyos ügyekben, annál is inkább, mert a szövetség tagja a Fővárosi Önkormányzat is.

 

Zárt ülésen foglalkoztak a képviselők egy helyiségbérleti tartozással, továbbá bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbításával, valamint méltányossági települési támogatás iránti kérelmekkel.

 

 


2020-02-26 22:27

Vissza