gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Aktuális fontosabb pályázatok 2020.09.28.
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása


 

 

 

  1. Önkormányzat és hatóköre

 

Pályázat címe

Határidő

Kiiró, a kiírásról bővebben

Elérhetőség

Erasmus+ stratégiai partnerségek pályázatok

2020.10.01

 

Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság

KÖZNEVELÉS
- Iskolai, óvodai partnerségek http://tka.hu/palyazatok/244/iskolai-ovodai-partnersegek 
- Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek

https://tka.hu/palyazatok/792/vegyes-intezmenyi-osszetetelu-koznevelesi-strategiai-partnersegek 

SZAKKÉPZÉS
- Stratégiai partnerségek / Szakképzési projektek http://tka.hu/palyazatok/248/strategiai-partnersegek-szakkepzesi-projektek

FELNŐTT TANULÁS
- Stratégiai partnerségek / Felnőtt tanulási projektek http://tka.hu/palyazatok/250/strategiai-partnersegek-felnott-tanulasi-projektek

IFJÚSÁGÜGY
https://tka.hu/palyazatok/8382/erasmus-egyuttmukodes-az-innovacio-es-a-bevalt-gyakorlatok-csereje-teren-az-ifjusagi-teruleten-ka2

Pályázat 2020 -

2020.12.18

minden kül-, és belföldi egyéni és társas vállalkozás, nonprofit szervezet, intézmény, önkormányzat és magánszemély, maximum hatszázezer forint vissza nem térítendő támogatásra

https://palyazat2020.hu

 

 

Accelerating sustainable

energy investments

at the local level:

The European City Facility (EUCF)

2020.10.12

helyi fenntartható energia beruházás

önkormányzatoknak

https://www.eucityfacility.eu/news-events/news/details.html?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=15&cHash=5d146e7cb13f4fc414eb5b6

 

Doing Good - CSR Award vállalkozások társadalmi

szerepvállalása

2020.11.06

Kiíró: PPH Media

pályázhat: KKV-k és nagyvállalatok

 

Tóth Jázmin
toth.jazmin@pphmedia.hu
https://csraward.pphmedia.hu

 

Lifechanger program

 

 


2020.10.16

 

Kiíró:   : United Way Magyarország

Pályázhatnak: általános iskolák és gyermekotthonok 8-11 éves általános iskolások  számára pénzügyi ismeretek továbbítására

 http://www.unitedway.hu/gazdalkodj-jatekosan

 

Visegrádi Alap 2020 kis- és nagyösszegű pályázatok, Visegrád+, stratégiai támogatások


2020.10.01

 

International Visegrad Fund – regionális együttműködés, a fejlődés előrehaladását és a fenntarthatóságot szolgáló projektek


https://www.visegradfund.org/apply/grants/
https://www.facebook.com/visegradfund/photos/a.445067817696/10159074613137697/

 

Az év honlapja

2020.10.14.

KKV-k

http://www.azevhonlapja.hu

 

Pályázat "Örökség serleg" elismerésre

 

2020.11.01.

Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetség

Pályázhatnak: ifjúsági közösségek, iskolák és önkormányzatok

http://www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com

 

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola

2020.12.31.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a Pályázó iskola, amelyik együttműködik legalább egy Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címmel már rendelkező intézménnyel is.

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu

1. Fogyasztói tudatosságra nevelés tanórák keretén belül
2. Fogyasztóvédelem a digitális korban, biztonságos internet és közösségi média használatra nevelés
3. Reklámelemzés a megtévesztő hirdetések tükrében
4. Kreatív és innovatív módszerek alkalmazása a fogyasztóvédelmi ismeretek átadása során
5. Pénzügyi ismeretek megalapozása

6. Fogyasztóbarát vállalkozói szemlélet terjesztése
7. Együttműködés fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testületekkel és civil szervezetekkel
8. Fogyasztóvédelmi vetélkedőkön való részvétel
9. Fenntartható fogyasztás elterjesztése
10. Kereskedelmi egységek, helyi termelői piacok látogatása

 

A kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatása

 

visszavonásig

mindazon nem költségvetési szerv munkáltatók, ahol kutatást, kísérleti fejlesztést végeznek

https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx

 

 

 

  1. Civil szervezetek részére

 

Pályázat címe

Határidő

Kiíró és cél

Elérhetőség

 

A kábítószer-függőséget megelőző 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján felvilágosító szolgáltatás (elterelés) végzése / KAB-ELT

Folyamatos

Társadalmi, civil, önkormányzati szervezetek és vállalkozások támogatása

http://www.szmm.gov.hu  illetve http://www.ndi-szip.hu

 

 

IGÉNYBEJELENTÉSI FELHÍVÁS Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2015. Kategória kódja: IST-15

Folyamatos

civilek támogatása

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

Európai Szolidaritási Testület - Önkéntes projektek

2020.10.01

Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság

http://www.eusolidaritycorps.hu weboldalon találhatók.
https://tka.hu/palyazatok/11487/europai-szolidaritasi-testulet---onkentes-projektek

 

Európai Szolidaritási Testület - Gyakornoki tevékenység és munkavállalás

2020.10.01

Kiíró: Tempus

pályázhat: munkaerőpiaci szereplők (pl.: nonprofit és for-profit szervezetek, kereskedelmi kamarák, EURES-tag szervezetek

https://tka.hu/palyazatok/11488/europai-szolidaritasi-testulet---gyakornoki-tevekenyseg-es-munkavallalas

 

 

 

Europa Nostra Díj

2020.10.01.

európai örökségi projekt és kezdeményezés

http://www.europeanheritageawards.eu/apply/?fbclid=IwAR3qXnT8ckI-iT9Y_hSAmBuiRffQ8dVb4cUUSyMU-XRYp5zvJ67zXNGdj6o

 

 

Ön választ, mi segítünk

- pályázati projektek benyújtása: 2020. szeptember 14. és október 14. között;
- pályázati projektek kiválasztása: 2020. október 26. és november 13. között;

 Kiíró: Tesco-Global Áruházak Zrt.

Pályázhat:

- a Ptk. alapján létrehozott egyesületek, szövetségek (kivéve a kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket és biztosító egyesületeket); és alapítványok;
- szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket);
- a Ptk. alapján létrehozott magántulajdonban lévő nonprofit kis- és középvállalkozások (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt, forgalma 50 millió euró alatt és mérlegfőösszege 43 millió euró alatt van);
- közoktatási intézmények: iskolák, óvodák, bölcsődék;
- legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek;

- informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz

Elérhetőség: http://tesco.hu/kozosseg

Célok:

  1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása - a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése
  2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára
  3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés - egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek
  4. COVID egészségügyi kezdeményezések - a járvány következtében különösen rászorulóvá váló csoportok támogatása; kiemelten a higiéniai és egészségügyi eszközök biztosítását célzó kezdeményezések

 

 

 

 

 

  1. Természetes személyek

Pályázat címe

Beadási

határidő

Pályázat célja

Elérhetőség

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.; Közlekedéstudományi Egyesület

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020

 

 

A legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása

2020.10.15

házi ,gyermek és fogorvosok

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/alapellatas/haziorvosi_ellatas/hsz_fog_letel_2020.html

23. Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázat 2020

idei hívószava a KÖZÖSSÉGBEN.

 

Nevezési határidő: 2020. október 12.

A szemle időpontja: 2020. november 18-21.

fotósok, filmesek

https://faludiakademia.hu/filmszemle-es-fotopalyazat/


Faludi Ferenc Akadémia
http://www.faludiakademia.hu
film@faludiakademia.hu
H-1085 Budapest Horánszky u. 20.
+36-1-411-0825

2nd Nemzetközi Pannónia filmzeneszerző verseny

2020.10.31

kiíró: Pannónia Stúdió pályázhatnak: zeneszerzők

 

https://www.pannoniastudio.com/hu/verseny

100 szóban Budapest

2020.09.30

kiíró: Mindspace Nonprofit Kft

pályázhat: bárki

http://www.100szobanbudapest.hu

DIPLOMÁCIATÖRTÉNETI PÁLYÁZAT

Magyarország valamint Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország közötti diplomáciai kapcsolatok fennállásának 100. évfordulója alkalmából
a diplomáciatörténet részleteinek feltárása érdekében

2020.12.31.

Magyarország Koppenhágai Nagykövetsége, Magyarország Helsinki Nagykövetsége, Magyarország Oslói Nagykövetsége és Magyarország Stockholmi Nagykövetsége
Pályázhat: magányszemély

https://stockholm.mfa.gov.hu/news/a-diplomaciatoerteneti-palyazat-hatarideje-2020-december-31-re-modosult

 

A Néprajzi Múzeum logó és arculati pályázata

2020.10.26

pályázhat: bármely belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó

kiíró: Néprajzi Múzeum

http://www.neprajz.hu

Főigazgató-helyettesi Titkárság
Tel.: +36 1 473-2420
E-mail: foigh@neprajz.hu

 

 

Budaörs, 2020. szeptember 20.


2020-09-29 08:24

Vissza