gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
Átadták a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmeket
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
A közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Szakály Mátyás Pedagógus Díjban részesült László Gáborné, a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda vezetője és Árendás Péter, az Illyés Gyula Gimnázium igazgatója.

 

SZAKÁLY MÁTYÁS PEDAGÓGUS DÍJ

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban.

 

Az Emlékérem adományozható

a) életművéért annak a pedagógusnak, aki Budaörs Városáért kiemelkedő tevékenységet végzett,

b) annak a pedagógusnak, aki

-  folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő-oktató munkát és az óvoda, iskola sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,

-  munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs Városnak elismerést szerzett;

-  példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben;

-  legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott.

 

Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Minden díjazott egy Budaörs címerrel díszített karórát is kap.

 

A díjazottak 

 

László Gáborné, a Budaörsi Zippel-Zappel óvoda vezetője

 

-       László Gáborné 1979-től dolgozik Budaörsön.

-       Pályáját óvodapedagógusként kezdte, majd tagóvoda vezető, végül óvodavezető lett.

-       Az óvodapedagógus diploma mellett megszerezte a német tanári diplomát. Ezeken kívül tantervfejlesztési-tantervi szakértő, közoktatási szakértő és közoktatási vezető szakot is végzett.

-       1993 óta a jelenlegi Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda vezetője.

-       Az óvoda az ő vezetése alatt vált a budaörsi német nyelvű oktatás alapkövévé.

-       Az óvoda német kétnyelvű nevelése országosan is elismert, szakmai gyakorlati helyként is funkcionál

-       A Budaörsi Óvodavezetők Szövetségének Vezetője.

-       Kezdetektől részt vesz a Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Az óvodai kollektívával rendszeresen résztvevői a Bretzfeldi karácsonyi vásárnak, ahol a méltán híres lángosaikkal mindig osztatlan sikert aratnak.

-       Alapító tagja a Budaörsi Wunderkäfer német nemzetiségi tánccsoportnak.

-       Kiemelkedő közéleti szerepvállalása elismeréseként 2018-ban a Budaörsi Nő megtisztelő címet kapta.

Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Budaörs Város Önkormányzata Szakály Mátyás Pedagógus emlékérmet adományoz a részére.

 

 

Árendás Péter, az Illyés Gyula Gimnázium igazgatója

 

-       Árendás Péter 1980-tól dolgozik Budaörsön, a mai Budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban, melynek önállóvá válásában kiemelt szerepe volt

-       Kezdetben matematika-fizika szakos tanárként, később igazgató-helyettesként, 2004 óta iskolaigazgatóként dolgozik.

-       Az iskola, vezetése alatt kiterjedt, gazdag nemzetközi kapcsolatrendszerre tett szert. Számos két- és többoldalú programban vesznek részt.

-       EURO Nyelvvizsga Központ, valamint EBCL vizsgaközpont, így államilag elismert nyelvvizsgát és Egységes Európai Gazdasági Oklevelet is tudnak szerezni a náluk vizsgázók.

-       Az Illyés Középiskola több tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgaközpont.

-       Árendás Péter sokat tett és tesz azért, hogy az Illyés Gyula Gimnázium egy olyan minőség-, és teljesítményorientált, a sokszínűséget elfogadó, és hagyománytisztelő intézménnyé váljon, amely méltán híres és elismert Budaörsön és országosan is.

-       A HVG 2020. évi felmérése szerint az Illyés az ország 14. legeredményesebb iskolája és 3. legjobb vidéki iskolája. A felvételi eredmények alapján a 9. helyen áll iskola az országban.

-       Iskolai programjuk egyik legfőbb célja, hogy minden diáknak segítsenek feltárni és kibontakoztatni egyéni tehetségét, megfogalmazni egyéni életcélját.

-       Pedagógusi munkája mellett több egyesületnek és alapítványnak is alapító, vagy kuratóriumi tagja, 16 éve a Budaörsi Diáksport Egyesület elnöke.

-       2008-tól kezdve az ELTE PPK-n óraadó tanár.

 

Több mint 4 évtizedes kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Budaörs Város Önkormányzata Szakály Mátyás Pedagógus emlékérmet adományoz részére.

 2021-07-27 20:48

Vissza