gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2021.08
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2. 31
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
Ösztöndíjpályázat 7-8. osztályosoknak és középiskolásoknak
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Szeptemberben ismét pályázhatnak ösztöndíjra a közoktatási intézményekben tanuló, budaörsi lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló és jól tanuló fiatalok. A pályázat 2021. szeptember 01. és 2021. szeptember 30. napja között nyújtható be.

 

 

 

 

 Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 2021/2022. tanévre vonatkozóan kiírja a 

Közoktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázatát 

 

A pályázatra az 

- az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, 

- hátrányos szociális helyzetű 

 

tanuló jelentkezhet, aki az általános iskola 7-8 évfolyama, gimnázium, szakgimnázium, szakiskola illetve készségfejlesztő iskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, és az előző tanév folyamán 

- tanulmányi átlaga általános iskolai tanulók, a gimnáziumban tanulók, valamint az érettségit adó képzésben részt vevő tanulók esetében 4,60-5,00 között, szakképzésben résztvevő tanulók esetében 4,20-5,00 között volt; 

- országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el. 

 

További információ fellelhető és a szükséges dokumentumok letölthetők a www.budaors.hu honlapról vagy átvehetők személyesen a Polgármesteri Hivatalban. 


A pályázat benyújtható 2021. szeptember 01. és 2021. szeptember 30. napja között 

 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) Ügyfélszolgálatán a pályázati adatlapon szereplő kötelező mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani. 

További információ kérhető a (23) 447 887 telefonszámon 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 


A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj havi összege megegyezik a mindenkori minimálbér legkisebb összegének 10%-ával (jelenleg 16740 Ft), megállapítása a tanév szorgalmi időszakára 10 hónapra, utalása folyószámlaszámra történik. 

A pályázat kötelező mellékletei: 

➢ tanulmányi jogviszony igazolása, 

a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata (2021. júniusi dátumú bizonyítvány), 

a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító iratok másolata, 

➢ az osztályfőnök támogató javaslata 

a szülő(k) munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző havi (2021. augusztus havi) nettó jövedelemigazolása (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, nyugdíj, stb.), jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi Kirendeltség) igazolása (álláskeresési járadék), alkalmi munkából élők esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: a lezárt adóévről NAV igazolás és nyilatkozat a 2021. év 01-08. havi nettó jövedelemről havi bontásban; 

különélő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági vagy gyámhatósági döntés; 

➢ 16. életévet betöltött testvér esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás. 


A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek. 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2021. október 31-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat: 

- az ösztöndíj elbírálása tanulmányi eredmény, valamint szociális rászorultság alapján történik, 

- pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 210%-át (jelenleg: 59850 Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 230%-át (jelenleg: 65550 Ft). 

A döntésről a Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 munkanapon belül, írásban értesíti a pályázókat. 

Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni a Polgármesteri Hivatalt. 

A közoktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázatának jogszabályi hátteréül a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelete szolgál. 

 


Kapcsolódó dokumentumok:

2021-07-08 16:08

Vissza