gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
2022-es helyiadó-naptár
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Január 15-e az első időpont 2022-ben, amelyre figyelni kell a helyi adókkal kapcsolatos kötelezettségek betartásánál. Az alábbiakban közöljük a 2022-es évre vonatkozó határidőket.

Helyiadó-naptár – 2022.

 

HATÁRIDŐ

Az adókötelezettség jogcíme

 

Jogszabályi hivatkozás

Január 15.

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó 2021. évi adóbevallás teljesítése, amennyiben szüneteltette tevékenységét, vagy önkormányzati adómentességre, adókedvezményre jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja

Htv.) 39/B. § (6) bekezdés b) pont

Január 15.

Építményadó, telekadó adókötelezettségben bekövetkezett változás bejelentése

Art. 2. melléklet II.A.4.pont

Február 15.

KATA adóztatási forma választásának, megszűnésének bejelentése

Htv. 39/B. § (9) bek.

Március 15.

A 2022. I. félévi építményadó, telekadó, helyi iparűzési adóelőleg befizetése

Art. 3. melléklet II. A. 1.a) pont, 4. pont 

Március 31.

A 2021. évi talajterhelési díj bevallása és megfizetése

2003. évi LXXXIX. tv. 20. § (1) bek. és 21/A. § (1) bek.

Május 31.

A 2021. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtása. A vállalkozó által már 2021. évben befizetett adóelőleg és a tényleges adó különbözetének esedékessége, az adózó az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.

Art. 2. melléklet II. A 1.a) pont

3. melléklet II/A. 1.c) pont

Szeptember 15.

A 2022. II. félévi építményadó, telekadó, helyi iparűzési adóelőleg befizetése

Art. 3. melléklet II. A. 1.a) pont, 4. pont 

változás időpontjától számított 15 napon belül

Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (adótárgy megszerzése, elidegenítése; vagyoni értékű jog megszerzése; személyi adatokban történt változás; és minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat)

Art. 2. melléklet II. A. 4. pont

KATA hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül

KATA-alany Htv. 39/B. § (3) bek. szerinti egyszerűsítetttett adóalap választása, KATA alanyiság meszűnése

Htv. 39/B. § (9) bek.

 

 

 2022-01-04 10:11

Vissza