gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
A képviselő-testületi ülésen történt
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Több klímavédelmi vonatkozású előterjesztésről döntöttek a képviselők a testület június 22-ei rendkívüli ülésén. Támogatták a budaörsi RenoPont energetikai tanácsadó iroda megnyitását a városban, és azt is, hogy a mentőállomás energetikai korszerűsítésére pályázatot nyújt be az önkormányzat.

 

 

 

 

 

A napirend előtti hozzászólásokat Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) nyitotta meg. Jelezte, hogy az Orchidea utca-Csiki utca kereszteződésénél a kamera nem működik. Kérte, hogy a Csiki utca és a Szabadság út sarkához helyezzenek el közlekedési tükröt a biztonságos kanyarodás érdekében. Elmondta, hogy a Tárogató játszótéren a lakók szeretnének egy csúszdát is, a képviselő javasolta, hogy ha a Szabadidő park felújítása során maradna használható csúszda, azt a Tárogató játszótérre helyezzék ki.

 

A műszaki ügyosztály vezetője elmondta, hogy a kamera rendszer rádióvezérlés hálózatának felújítása már folyamatban van. A közlekedést segítő tükör kihelyezésében is együttműködnek, illetve jelezte, hogy eddig sem dobták ki a még használható játék eszközöket, most sem fogják és a játszótérre felhasználják majd.

 

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a lakók köszönetét tolmácsolta a BTG gyors és hatékony munkájáért. Köszönetet mondott a Láng utca járdafelújítás kapcsán is.

 

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérte a műszaki ügyosztály vezetőjét, hogy vizsgálják meg a Szivárvány utca-Baross utca kereszteződésénél lévő jelzőtábla áthelyezésének lehetőségét. Nemrég a kereszteződésnél a jelzőlámpa nem működött és ilyenkor a tábla zavarja a kanyarodó autók számára az út beláthatóságát. Felhívta a figyelmet, hogy a kerületében lévő általános iskolában a felújított focipálya balesetveszélyesen meghibásodott. Jelezte, hogy a Bretzfeld utcai körforgalom és a bevásárló központ közötti úton még mindig nem helyeztek ki szemetesládákat. A műszaki ügyosztály vezetője válaszában megerősítette, hogy megvizsgálják a jelzőtábla áthelyezésének lehetőségeit.  A meghibásodott futópályáról tudnak, jártak kint és már csak az időpontegyeztetés van hátra a javítási munkálatokhoz.

 

Biró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) Löfler Dávid képviselő úr múltkori aggálya kapcsán - miszerint az országgyűlési választás utáni 30 napon belül a jelölteknek a kihelyezett plakátjaikat el kell távolítaniuk -  jelezte, hogy a kormány propaganda plakátjai a mai napig kint vannak a Lévai utcai oszlopokon. Löfler Dávid válaszában arra hivatkozott, hogy a szolgáltató feladata az oszlop plakátok leszedése.

 

 

Elsőként az idei költségvetés módosításáról döntött a testület.

 

A magas infláció miatt szükségessé vált a gyermekétkeztetés térítési díjának emelése.

 

Önkormányzati területre történő építkezés - például kerítés, kapubejáró, támfal építése közterületre – esetén a közterületet rendeltetéstől eltérő módon használják. A helyzet rendezése érdekében rendeletmódosítást fogadott el a testület, ezáltal lehetővé válik megállapodás kötése az önkormányzat és az ingatlantulajdonos között.

 

A testület az emelkedő üzemanyag-költségre való tekintettel a 288 és 289 buszjáratok üzemeltetésére vonatkozó tömegközlekedési hozzájárulás növeléséről döntött.

 

A 2021-ben egy bölcsőde kivitelezésére jelentős összegű támogatást nyert az önkormányzat. Az építőipart érintő alapanyagárak rendkívüli emelkedése szükségessé teszi, hogy a beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzat további saját forrásokat vonjon be. A képviselő-testület elfogadta a többletköltségek biztosítását. 

Jóváhagyták a képviselők a Budaörs, Farkasréti út 53. szám alatti ingatlanon tervezett óvodafejlesztés megvalósítása érdekében a Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatását.

 

Döntött a testület a Budaörs, Templom tér 15. szám alatti ingatlan I. emelet 6. szám alatt található ingatlan megszerzéséről.

 

Elfogadták a Városháza épületében található étterem és büfé helyiségekre vonatkozó kedvezményes bérleti szerződés meghosszabbítását a nyári időszakra.

 

Élt az önkormányzat a Budaörs, 66 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.

 

Döntött a testület a Budaörs, Farkasréti út 2/C szám alatti ingatlan Budaörsi Tanoda Alapítvány részére történő haszonkölcsönbe adásáról. Az ingatlan felújítását az Alapítvány vállalja, az önkormányzat 10 millió forint összegű támogatást nyújt hozzá.

 

Nem támogatta a testület a Peregrino Panzió Kft kamatfizetési kötelezettségének elengedését.

 

Az önkormányzat az Illyés Gyula Gimnázium gondnoki lakását kedvező feltételekkel, határozatlan időre, de legfeljebb a munkaviszonya megszűnéséig bérbe adja a gondok részére.

Az önkormányzat a budaörsi mentőállomás energetikai korszerűsítésével vesz részt a TOP_Plusz-2.1.1-21 nevet viselő pályázaton.

 

Jóváhagyta a testület a Társadalomtudományi Kutatóközponttal való együttműködési megállapodás megkötését a Lélegző Budapest kampányban való részvételhez.

 

Elfogadták a RenoPont energetikai központ megvalósításáról szóló koncepciót. A RenoPont iroda célja, hogy budaörsi lakosoknak nyújtson segítséget ingatlanjuk energiahatékony korszerűsítésével kapcsolatban.

 

A testület májusi ülésének döntése alapján jóváhagyták a Latinovits Színház raktárépület beruházására megszavazott forrás átcsoportosítását.

 

Megszavazták a pótelőirányzatot a képviselők a Kincskereső Óvoda részére. Az óvoda 2022. szeptember 1. napjától 2023. június 15. napjáig megbízási szerződéssel pedagógiai asszisztenst foglalkoztat egy sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének segítésére.

 

Elfogadták a Holdfény és Kincskereső Óvoda alapító okiratainak technikai módosításait.

 

Biztosítja a testület az egyik testvértelepülésről, Kisújfaluból érkező gyerekek nyári táboroztatásának anyagi fedezetét.

 

Jóváhagyták az együttműködési megállapodás megkötését az Egészségügyi Központtal. A mogyoró allergia által okozott tragédiák elkerülése érdekében gyermekek számára kifejlesztett Epipen injekció beadásához szükséges oktatást nyújtanak az óvodák részére, és az allergiás tünetek helyes felismeréséhez és azonosításához egy telefonos szolgálatot biztosít az intézmények részére.

 

Jóváhagyták az előminősített cégek listájának a TÉGLAHÁZ Kft. -vel való bővítését. Ez a közbeszerzéseket gyorsítja.

 

Döntöttek a polgármester 2022. évi első félévi jutalmáról. Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) megpróbálta levetetni az előterjesztést a napirendről, de leszavazták őt.

 

Sürgősségi indítványként tárgyalta a testület az Állat- és Természetvédők Budaörsi Egyesülete által benyújtott pályázatot az ebrendészeti feladatok ellátására kiírt pályázatra. A testület döntése értelmében egyéves időszakra kötik meg az egyesülettel a megállapodást.

 

Zárt ülésen döntöttek arról, hogy idén kinek adják a Budaörs Egészségügyi Díjat.2022-06-22 15:56

Vissza