gyorslinkek
Helyi hírek
Ügyintézés
Legyen a vendégünk
Kössön üzletet nálunk
  
Német nyelv Angol nyelv Magyar nyelv
A rendkívüli képviselő-testületi ülésen történt
Nyomtatható verzió Cikk ajánlása
Budaörs pert indít a várost jogtalanul sújtó szolidaritási hozzájárulás miatt. Az elmúlt években több mint 10 milliárd forintot vontak el törvénytelenül ezen a címen a várostól, amit Budaörs fejlesztésére lehetett volna fordítani – hangzott el a november 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

 

 

 

 

 

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) arról érdeklődött, hogy a mostani testületi ülés rendhagyó módon miért délután két órakor kezdődik. Jelezte továbbá, hogy a Tesco előtti körforgalomnál balesetveszélyes kátyúk vannak, és kérte a hivatal illetékes kollégáit, hogy vegyék fel a kapcsolatot az út fenntartójával. A Patkó utcai buszmegálló előtti zebránál lévő lámpa nem működik, érdeklődött, hogy a szolgáltató felé történt-e jelzés.

 

Wittinghoff Tamás polgármester elmondta, hogy az ő hivatalos elfoglaltsága miatt kellett a mai testületi ülést későbbre tenni, de nem ez lesz a gyakorlat.

 

Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy a Tesco körfogalomnál lévő útszakasz nem az önkormányzat fenntartásában van, a problémát jelezték a fenntartónak. A Patkó utcai zebra előtti lámpát a mai napon megnézik.

 

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a lakosság köszönetét tolmácsolta a Hegyalja utca és a Csap köz kereszteződésénél kihelyezett közlekedési tükrök kapcsán. Kérte, hogy a sarkon lévő megállni tilos jelzésű tábláknál vágják le a növényzetet.

 

Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör) kérte, hogy az önkormányzat tájékoztassa a Patkó utca 9. szám alatti társasházban lakókat arról, hogy a Máltai Szeretetszolgálat kap helyet a társasházban, mert különböző félinformációk keringenek erről.

 

Wittinghoff Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a társasház jövő heti közgyűlésén a hivatal munkatársai és a Máltai Szeretetszolgálat képviselői is részt vesznek.

 

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) érdeklődött, hogy egyeztet-e az önkormányzat a Kereskedők útján lévő cégekkel, mivel továbbra is balesetveszélyesen parkolnak ott az autószállítók.

 

Lőrincz Mihály a műszaki ügyosztály vezetője megerősítette, hogy a tárgyalások a cégekkel folyamatban vannak. Ezenkívül már kihelyezték a korlátozó közlekedési táblákat.

 

Török István képviselő a focipályánál található futókör körüli közvilágítási rendszer kiépítéséről érdeklődött. A kamaraerdei buszvégállomás környékén az esti órákban beláthatatlan az útszakasz, közlekedési tükör kihelyezését kérte.

 

Lőrincz Mihály arról tájékoztatta a testületet, hogy már elkészült a tervdokumentációja a futókör közvilágításának, a kiépítése pedig a 2024-es költségvetési javaslatok között szerepel. A tükör kihelyezését megvizsgálják, amennyiben nem Budapest 11. kerület területén van.

 

Wittinghoff Tamás polgármester beszámolt arról, hogy milyen mértékben érinti a budaörsi oktatási intézményeket a státusztörvény miatti pedagógushiány. Az iskolák esetében 18 üres álláshely van. Az óvodákban pedig 5 fő hiányzik.

 

Első napirendi pontként eleget téve a Kormányhivatal törvényességi felhívásának módosították a súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló rendeletet.

 

Wittinghoff Tamás polgármester a következő napirend előtt arra kérte a képviselő testületet, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek a nemrégiben elhunyt Simon Erikára. Ezt követően a Jókai Mór Művelődési Ház intézményvezetői feladatainak ellátására visszamenőleg, 2023. október 9-étől, az új igazgató kinevezéséig Kőporossy Borbálát bízták meg.

 

Jóváhagyták a képviselők az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék és óvodák részére pótelőirányzat biztosítását.

 

Wittinghoff Tamás a következő napirend előtt tájékoztatta a testületet arról, hogy a szolidaritási hozzájárulás összege, amit Budaörstől elvon az állam a jövő évben meghaladja a 4 milliárd forintot.

 

dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) szerint a városnak nem a per az érdeke, hanem hogy együttműködjön a kormánnyal.

 

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) megkérdőjelezte a per indításának aktualitását, szerinte politikai haszonszerzés a célja az előterjesztésnek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a város korábban első fokon megnyerte a pert az állammal szemben, másodfokon a bíróság pedig nem döntött, hanem az Alkotmánybíróságra küldte az ügyet. Ott viszont azzal az ürüggyel utasították el, hogy az önkormányzat nem az Alkotmánybíróság hatáskörét érintő ügyben indított eljárást. Mindent meg kell tennie az önkormányzatnak, hogy megakadályozzák a törvénytelen pénzelvonásokat, amelyek teljesen beszűkítették a város fejlesztési lehetőségeit.

 

Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör) egyetértett azzal, hogy ha van bármi esély arra, hogy a város visszaszerezzen forrásokat, vagy a jövőben csökkentse az elvonás mértékét, akkor azzal élni kell.

 

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) alpolgármester kiemelte azt is, hogy azt a több milliárd forintnyi összeg, amit eddig elvettek, az a budaörsiek pénze, ráadásul nem átlátható, hogy valójában mire költi az összeget az állam.

 

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy esküt tettek, amiben megfogadták, hogy a város vagyonát megvédik és gyarapítják. A Fidesz képviselői nem a város érdekében beszélnek, hanem a kormány vagy politikai párt érdekében.

 

A képviselők többsége támogatta, hogy Budaörs pert indítson a szolidaritási hozzájárulás miatt. A várost évek óta sújtó pénzelvonás mértéke alapján Budaörs nettó befizető lett az állam felé, azaz azt az összeget sem kapja meg az önkormányzat, amire az állam helyett ellátott feladatok fejében jogosult. Ez az önkormányzatokat sújtó adó súlyosan sérti a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját, a nettó finanszírozás pedig megfosztja a várost a jogszabályok alapján neki járó támogatásoktól.

 

Jóváhagyták, hogy dr. Ravasz Judit nyugdíjba vonulásával megüresedett 001. felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítését a Ritter Med. Egészségügyi Szolgáltató Bt. lássa el a praxis betöltéséig. Az ehhez szükséges forrást biztosították.

 

A képviselők támogatták a rendkívüli önkormányzati támogatás biztosítását a budaörsi Idősek Otthonát fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség részére. A szervezet a működéshez szükséges állami támogatást továbbra sem kapja meg, ezért a budaörsi intézmény veszélybe került.

 

A döntést megelőző vitában dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) aggodalmát fejezte ki, hogy a mostani támogatási összeget az állam esetleg inkasszózni fogja. Érdeklődött arról, hogy lesz-e fenntartóváltás.

 

Wittinghoff Tamás polgármester hangsúlyozta, hogy a döntéssel a budaörsi idős embereket támogatják, és az idősotthon dolgozóinak a bérét biztosítják.  

 

Vágó Csaba kabinetvezető elmondta, hogy az előterjesztés célja, hogy a budaörsi idősek ellátása biztosított legyen az év végéig, hozzátette, bíznak abban, hogy a fenntartó helyzete rendeződni fog jövőre, de ettől függetlenül a következő előterjesztés azt teszi lehetővé, hogy a jövő évben az Esély Szociális Társulás átmenetileg elláthassa a feladatot.

 

A testület jóváhagyta az erre vonatkozó módosítást. E szerint, ha a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a következő időszakban sem kapja meg az állami támogatást, és nem tudja a Budaörsi Idősek Otthonát működtetni, az Esély Szociális Társulás szerződésének módosításával a jövőben ez a szervezet át tudja venni az intézmény működtetését.

 

A képviselők döntöttek az Ó-temető üzemeltetésére vonatkozó 2023. évi támogatás összegének növeléséről. 

 

Pályázat kiírásáról határoztak a Patkó utca 1. földszintjén található ingatlan bérbeadására vonatkozóan.

 

Jóváhagyták a Régiségbúvár Egyesület támogatási szerződésének módosítását. A Városi Régészeti Kiállítás a Károly Király u. 2-ből átkerül a Csiki Pihenőkertbe.

 

Elfogadták a Budaörsi Kézilabda Sportegyesület határidő hosszabbításra vonatkozó kérelmét a Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand napkollektoros melegvíz-rendszer kiépítésével kapcsolatban december végéig.

 

A legutóbbi közmeghallgatáson elhangzott lakossági kérésre a Baross utca Ifjúság utca közötti szakaszon elkészültek a tervek a járda megvilágítására. A nyertes kivitelező árajánlata alapján a beruházásra a képviselő-testület biztosította a forrást.

 

Az önkormányzat minden évben kiemelt figyelmet fordít a meglévő, felújítandó és újonnan épülő közterületi és intézményi játszóterek/játszóudvarok fejlesztésére, korszerűsítésére. A munkálatok tervezett program szerint, ütemezve haladnak minden évben. Az erről szóló tájékoztatót jóváhagyták a képviselők.

 

Támogatták a Stefánia utcai ingatlanon helyi védett homlokzat megőrzéséhez kapcsolódó határidőhosszabbítási kérelmet.

 

Döntöttek a Városháza fűtésének korszerűsítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról.

 

Tagi kölcsön nyújtását hagyták jóvá a BSC 1924 Futball Kft. részére.

 

Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) ennél a napirendnél jelezte, hogy a cég tulajdonosa egy alapítvány is, amiben ő kurátorként részt vesz, és hiányolta a cég működésével kapcsolatos tájékoztatásokat.

 

Megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait.

 

A Kamaraerdei játszótér eszközének cseréjét jóváhagyták a képviselők.

 

Elfogadták a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Pest megyei Kormányhivatal illetékes osztályainak felkérését gyalogos átkelőhely létesítésére a 8105-ös közúton.

 

Megválasztották a Közoktatás, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság új külsős tagját.

 

Zárt ülésen döntöttek egy fellebbezés elbírálásáról. 2023-11-09 16:37

Vissza